Inflacja – jak się przed nią chronić

|

Kobieta w supermarkecie - inflacja
Najważniejsze fakty o inflacji

Czas czytania: ok. 4 minuty

  • W październiku 2022 r. inflacja w Polsce wzrosła do 17,9%, a w strefie euro do 10,6%, co jest najwyższym jak dotąd poziomem od czasu utworzenia strefy euro.
  • Inflacja to rosnący poziom cen towarów i usług. Pieniądze z czasem tracą na wartości, co oznacza, że ich siła nabywcza maleje.
  • Brak podaży i wzrost popytu sprzyjają inflacji. Kryzys energetyczny i światowe niedobory dostaw miały zasadniczy wpływ na tę sytuację.
  • Aby uchronić się przed inflacją, należy pomyśleć o zainwestowaniu swoich oszczędności na przyszłość.

W ostatnich miesiącach ceny żywności i innych towarów oraz usług stale rosną. W wielu gospodarstwach domowych coraz trudniej jest pokryć miesięczne wydatki. Jak doszło do tej sytuacji i jak można chronić swoje pieniądze przed spadkiem siły nabywczej? Dowiesz się tego z naszego artykułu.

W październiku 2022 r. poziom inflacji w Polsce wyniósł 17,9 proc. (źródło GUS). Stopa inflacji nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Gwałtowny wzrost cen szczególnie dotkliwie odczuwają konsumenci.

Co oznacza inflacja?

Inflacja odnosi się do ogólnego wzrostu cen towarów i usług. Pieniądz traci na wartości, z czasem następuje jego dewaluacja i spadek siły nabywczej. Tak więc za te same pieniądze można kupić mniej. W jaki sposób obliczana jest stopa inflacji? W Polsce Główny Urząd Statystyczny oblicza stopę inflacji przy użyciu wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI). Wiąże się to z tworzeniem fikcyjnego koszyka towarów i usług, takich jak żywność, odzież, prąd i opłaty za czynsz. Zmiana cen w stosunku do poprzedniego roku lub miesiąca jest określana jako inflacja.

Jak powstaje inflacja

Przyczyn powstawania inflacji jest kilka, ale główną rolę w obecnej sytuacji odgrywają dwa czynniki: brak podaży i wzrost popytu. Silny wzrost popytu na rzadkie towary lub surowce prowadzi do presji cenowej. Kryzys energetyczny i globalne wąskie gardła podażowe ograniczają zatem dostawy ważnych surowców, takich jak ropa naftowa czy zboże. Jednocześnie ceny rosną, ponieważ towary te cieszą się szczególnie dużym popytem. W ten sposób rośnie ogólny poziom cen.

Jak inflacja zmniejsza siłę nabywczą

Rosnący poziom cen ma konsekwencje zarówno dla osób prywatnych, jak i dla przedsiębiorstw. Oba inwestują mniej lub ograniczają własne wydatki - powodem tego jest malejąca siła nabywcza pieniądza. Ale w jaki sposób inflacja zmniejsza siłę nabywczą?

Załóżmy, że masz banknot 100 zł, za który możesz kupić produkty żywnościowe warte 100 zł. Przy stałej inflacji wynoszącej 10 procent, oznacza, że po roku ten sam banknot 100 zł będzie miał siłę nabywczą tylko około 90 zł – tak więc nie będzie można już kupić dokładnie takiej samej ilości jedzenia, jak wcześniej. Na dłuższą metę, wraz z wysoką inflacją Twoje oszczędności drastycznie stracą na wartości.

Mężczyzna patrzy niespokojnie na swój telefon komórkowy - wzrost cen

Zmiany cen w Europie

Według danych Eurostatu w październiku 2022 r. stopa inflacji w strefie euro wyniosła 10,6 proc. Rok wcześniej było to nadal 3,4%. W szczególności wzrosły ceny energii o prawie 40%, a następnie żywności, o prawie 12%. Rozwój sytuacji w zakresie stabilności cen jest szczególnie ważny dla Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Jego najważniejszym zadaniem jest zapewnienie stabilnych cen w strefie euro. W optymalnym przypadku stopa inflacji powinna wynosić dwa procent w średnim okresie. Aby osiągnąć ten cel, EBC dysponuje różnymi instrumentami, takimi jak polityka stóp procentowych. Dzięki podstawowej stopie procentowej EBC może kontrolować podaż pieniądza w Europie i podwyższać podstawową stopę procentową w celu obniżenia inflacji.

Jak uchronić się przed inflacją

Środki EBC są ważnym krokiem na drodze do obniżenia obecnej inflacji. Ale zawsze należy spodziewać się pewnej stopy inflacji, która z czasem będzie dewaluować pieniądze. Nawet stały poziom inflacji w wysokości dwóch procent ma wpływ na przyszłą siłę nabywczą. Pytanie brzmi, jak można chronić swoje pieniądze przed wysoką inflacją, a w przyszłości siłę nabywczą swoich pieniędzy. Mamy trzy przydatne wskazówki, które pomogą Ci to zrobić.

Frau hat eine Quittung in der Hand – steigende Preise

1. Obniżenie indywidualnej stopy inflacji: Stopa inflacji to składowa różnych towarów, z których nie wszystkie charakteryzuja sie takim samym wzrostem cen. Możesz obniżyć indywidualną stopę inflacji, świadomie zmniejszając wydatki na towary o wysokim wskaźniku wzrostu cen - jeśli to możliwe. Warto też wiedzieć, jakie są Twoje miesięczne wydatki. Twoja książka budżetowa pomoże Ci zrobić przejrzysty ogląd wydatków.

2. Nie zostawiaj oszczędności na koncie: Inflacja z czasem zjada Twoje pieniądze, a tym samym przyszłą siłę nabywczą. Nawet jeśli stopy procentowe depozytów jednodniowych lub depozytów terminowych zostały już podwyższone, są one nadal znacznie poniżej poziomu inflacji. Dlatego nie należy umieszczać oszczędności na rachunku bieżącym, ale mądrze je inwestować.

3. Inwestuj pieniądze długoterminowo: Inwestując swoje pieniądze w wysokodochodowe inwestycje, możesz przeciwdziałać inflacji w dłuższej perspektywie. Zamiast pozostawiać je na rachunku bieżącym, możesz zainwestować je np. w fundusze lub obligacje i sprawić, by Twoje pieniądze pracowały dla Ciebie długoterminowo.

Nasza wskazówka: Jeśli zaczniesz inwestować swoje oszczędności odpowiednio wcześnie, skorzystasz ze złożonego efektu odsetkowego długoterminowo i będziesz miał więcej ze swoich oszczędności w przyszłości. Jest to również możliwe przy małych kwotach. Nasi Doradcy pomogą Ci w wyborze produktów, która najbardziej Ci pasuje. Niezależnie od tego, czy podejmujesz bardziej lub mniej ryzykowne działania - istnieje odpowiednia forma inwestycji dla każdego typu oszczędzania.

Przeczytaj również:

Żarówka świeci i zużywa energię elektryczną – zużycie energii

| OVB Allfinanz Polska

Rosnące koszty energii: jak oszczędzać energię elektryczną i pieniądze

Obecny kryzys energetyczny i stale rosnąca inflacja w Europie prowadzą do znacznego wzrostu cen, szczególnie cen energii. Aby być dobrze przygotowanym na nadchodzącą zimę, warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które można zrobić w swoim domu. Nawet proste czynności mają wpływ na obniżenie kosztów ogrzewania i pozwalają zaoszczędzić sporo energii elektrycznej. Poznaj nasze wskazówki i sposoby obniżenia kosztów energii i zużycia prądu.

Dziewczynka z serduszkiem i świątecznymi światełkami - Właściwe inwestowanie pieniędzy

| OVB Allfinanz Polska

Rozsądne inwestowanie - jak zyskać więcej ze swoich oszczędności

Niedługo święta! Roczne premie, „trzynastki” i prezenty gotówkowe na Boże Narodzenie uprzyjemniają przełom roku wielu osobom. I choć jest to kuszące, nie powinno się wszystkiego wydawać od razu. Rozsądniej byłoby właściwe zainwestowanie tych pieniędzy i zadbanie o własną przyszłość. Jak to zrobić, oto kilka wskazówek.