50 lat OVB Europa

Już od pół wieku OVB wspiera swoich Klientów i Pośredników Finansowych. To zatem doskonała okazja, by nieco powspominać.

Od wspaniałej historii ku wspaniałej przyszłości

W czasach, kiedy żyje się tak szybko, tylko nieliczne przedsiębiorstwa mają przywilej przypomnieć o swojej 50-letniej historii. Co zatem stanowi tajemnicę sukcesu OVB? Po pierwsze zawsze skupialiśmy się na naszym podstawowym zadaniu, jakim jest indywidualne doradztwo finansowe. Jednocześnie staraliśmy się elastycznie i szybko reagować na zmieniające się potrzeby Klientów oraz uwarunkowania rynkowe.

Zbilansowanie tradycji z nowoczesnością sprawiło, że staliśmy się wiodącym dostawcą usług finansowych  w Europie. Nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie pomaga stale rozwijać nasze usługi, abyśmy, jako silny partner również w przyszłości mogli  wspierać naszych Klientów i Pośredników Finansowych.

»Najważniejsi są dla nas ludzie. Dlatego też dzielimy się historiami naszych Klientów i Pośredników Finansowych, którzy opowiadają o swoich bardzo osobistych doświadczeniach związanych z OVB.«

1970 – Właściwy pomysł we właściwym czasie

W 1970 roku w Kolonii w Nadrenii Północnej-Westfalii powstał międzynarodowy Koncern OVB. Jako „Organisation zur Vermittlung von Bausparverträgen“ (pol. Organizacja ds. Pośrednictwa w zakresie Pożyczek Budowlanych), młode przedsiębiorstwo postawiło sobie za cel zapewnienie indywidualnego doradztwa dla gospodarstw domowych w zakresie pożyczek budowlanych. Na sukces nie trzeba było długo czekać. OVB trafiło w punkt i wypełniło rynkową niszę.

Po powojennym boomie gospodarczym charakteryzującym się okresem niebywale silnego wzrostu gospodarczego i wzrostu wynagrodzeń, pod koniec lat 60. XX w. po raz pierwszy doszło do recesji gospodarczej. Ludzie zaczęli oszczędzać. Trendowi temu sprzyjała dodatkowo ustawa uchwalona w 1970 roku przez rząd w Bonn. Podwojono tzw. dodatki oszczędnościowe dla pracowników, co oznaczało, że osoby pracujące, które inwestowały w określone produkty finansowe, w tym także oferowane przez OVB oszczędzanie na budowę, otrzymywały bardzo wysokie dopłaty od państwa.

Dzięki tym sprzyjającym okolicznościom OVB, po początkowej fazie rozwoju, mogło wreszcie nabrać wiatru w żagle. Współpracując z towarzystwem budowlanym jako pierwszym przedsiębiorstwem partnerskim, OVB posiadało jednak w swej ofercie tylko jeden produkt. To miało się jednak szybko zmienić.

1970-1989 – Z kompleksowym doradztwem i szeroką paletą produktów w kierunku sukcesu

Mimo euforii, która zapanowała w OVB, bardzo szybko stało się jasne, że oszczędzanie na budowę nie może stanowić jedynego produktu w ofercie przedsiębiorstwa. Potrzeby Klientów były bowiem zbyt liczne i różnorodne.

Dlatego też OVB stopniowo zaczęło poszerzać paletę swoich produktów o ubezpieczenia życiowe i majątkowe oraz inwestycje kapitałowe. Rozwinęło też koncepcję kompleksowego doradztwa konsumenckiego, którego podstawą było ustalenie i analiza finansowa sytuacji klienta. Biorąc pod uwagę jego życzenia i cele, Doradca OVB opracowywał indywidualne rozwiązanie, ukierunkowane na długofalową współpracę, przystępne cenowo i odpowiednio elastyczne. W ten sposób powstało interdyscyplinarne doradztwo o formule „allfinanz”, oferujące Klientowi w każdej sytuacji życiowej odpowiednie produkty finansowe. Do dziś to uniwersalne podejście stanowi jedno z najważniejszych elementów modelu biznesowego OVB, a jednocześnie daje ogromne korzyści dla wszystkich Klientów. Zwłaszcza że liczne produkty oferowane są zawsze przez renomowane przedsiębiorstwa partnerskie OVB. W ten sposób Klienci mogli i również dzisiaj  mogą mieć pewność, że ze starannie dobranego portfolio produktów finansowych otrzymają propozycję rozwiązań dokładnie dopasowane do ich potrzeb.

Dzięki kompleksowemu portfelowi produktów i dobrze obmyślonemu systemowi doradztwa, działalność OVB na dobre nabrała tempa. A Niemcy zdawały się być do tego idealnym krajem. Średnia stopa oszczędności gospodarstw domowych w Niemczech od zawsze znajdowała się na szczycie zestawień dotyczących zachodnioeuropejskich krajów przemysłowych. Jednak OVB odpowiednio wcześnie rozpoznało szanse, jakie dawałaby działalność w całej Europie. Dlatego też przedsiębiorstwo obrało strategiczny kierunek działań pozwalający na rozpoczęcie europejskiej ekspansji. Pierwsze kroki w stronę umiędzynarodowienia firmy, skierowane zostały w 1991 roku do Austrii.


Od roku 1991 – Kurs na Południowy-Zachód

Po ekspansji w Austrii w roku 1991 OVB odnotowało kolejne znaczące sukcesy w Europie Południowo-Zachodniej. W 1993 roku rozszerzono działalność na Grecję. W 1995 roku dołączyła Szwajcaria, w 2002 - Włochy oraz Hiszpania, a rok później również Francja.

W Hiszpanii notowano najdłuższą średnią długość życia w Unii Europejskiej, a jednocześnie, tak jak we Włoszech, najniższy odsetek urodzeń. Kwestie demograficzne były i są tam nadal szczególnie poważnym problemem. Stąd duże zapotrzebowanie na produkty finansowe w ramach prywatnych funduszy emerytalnych. Ponadto w Hiszpanii niemal nie znane były usługi finansowe w modelu biznesowym oferowanym przez OVB. Połączenie kompleksowego doradztwa i szerokiego wachlarza produktów od uznanych partnerów produktowych od samego początku spotykało się z ogromnym zainteresowaniem  hiszpańskich Klientów.

Swoją ekspansję OVB z powodzeniem kontynuowało ostatnio w 2018 roku w Belgii.

Od roku 1992 – Otwarcie się na Europę Wschodnią

OVB odniosło jednak sukces nie tylko na Południowym-Zachodzie Europy. Przedsiębiorstwo rozpoczęło bowiem swoją działalność także w Europie Wschodniej - w 1992 roku w Polsce, Czechach i na Węgrzech, a rok później również na Słowacji. W 1998 roku przyszedł czas na Chorwację. Ekspansja OVB do Rumunii i na Ukrainę nastąpiła kolejno w latach 2002 i 2007.

Kiedy w państwach Europy Środkowo-Wschodniej zniknęła „żelazna kurtyna” nastąpił prawdziwy przełom. Początkowo oznaczało to przede wszystkim potrzebę nadrobienia posiadania dóbr konsumpcyjnych. Przez lata ludzie zmuszeni byli rezygnować z wielu rzeczy, które w Europie Zachodniej należały do podstawowego standardu życia. Inwestowanie niewielkich pieniędzy w ubezpieczenia i produkty prywatnych systemów emerytalnych z pewnością nie należało do priorytetów.

Wkrótce miało się to jednak zmienić. Systematycznie wzrastały wynagrodzenia, zaspokajane były najpilniejsze potrzeby dotyczące posiadania dóbr konsumpcyjnych, a ludzie zaczęli myśleć o swojej przyszłości finansowej. W tym czasie OVB wypracowało już znaczącą pozycję na rynkach i mogło służyć ludziom pomocą.

OVB Polska

Od 1992 roku, czyli od początku swojej działalności na polskim rynku OVB pisze swoją historię sukcesu. Dynamiczny rozwój OVB Polska w ciągu ostatnich 28 lat wynika z wyjątkowego zaangażowania, konsekwencji i pionierskiego ducha doświadczonej Kadry Kierowniczej. Aby wprowadzić na polski rynek model biznesowy OVB, który sprawdził się już w wielu europejskich krajach, w pierwszych latach działalności polską spółkę wspierali eksperci z firmy założycielskiej.

Dziś firma jest mocno zakorzeniona w realiach polskiego rynku, a jej sukcesy są rezultatem dogłębnej znajomości potrzeb rynku. W ponad 130 biurach w całym kraju profesjonalni Pośrednicy Finansowi oferują kompleksowe usługi w ramach doradztwa „allfinanz”, zabezpieczające Klientów przed różnego rodzaju ryzykiem i pomagają zrealizować ich cele i marzenia.

2006 – „Transparentność rodzi zaufanie” – OVB wchodzi na giełdę

W roku 2000 OVB przekształciło się w spółkę akcyjną, co miało fundamentalne znaczenie dla struktury i organizacji przedsiębiorstwa. Dzięki temu OVB zyskało większą możliwość strategicznego rozwoju i szybszej ekspansji. Natomiast poprzez utworzenie struktury holdingowej i wydzielenie działalności operacyjnej, OVB mogło skupić się na jeszcze większej profesjonalizacji swojej działaności.

W tym czasie, w ramach spółki holdingowej działało od tej pory 13 spółek krajowych OVB, w tym na rynku niemieckim OVB Vermögensberatung AG. Holding przejął strategiczne kierownictwo koncernu OVB i związane z tym nadrzędne zadania. W ten sposób powstała wydajna i gotowa do stałego powiększania się  struktura koncernu. Wraz z wejściem na giełdę w roku 2006 i znalezieniem się w segmencie Prime Standard OVB spełniło najwyższe standardy w zakresie udostępniania informacji. Publikowanie rocznych i kwartalnych sprawozdań finansowych, zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej oraz szczegółowe objaśnienia dotyczące ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwie stanowią dla nas wyznacznik jakości i stawiają OVB na równi z dużymi niemieckimi i międzynarodowymi koncernami.

50 lat od powstania OVB – ludzie potrzebują doradztwa finansowego

Żyjemy w czasach, w których solidne doradztwo finansowe jest ważne jak nigdy dotąd. Średnia długość życia w Europie stale rośnie. Jednocześnie odsetek urodzeń w wielu krajach znajduje się na bardzo niskim poziomie. W efekcie malejąca liczba płatników składek , w ramach państwowych systemów zabezpieczenia społecznego, musi finansować rosnącą liczbę świadczeniobiorców, i to przez coraz dłuższy czas. Prywatne zabezpieczenie emerytalne o szerokim spectrum, to zatem absolutna konieczność, aby również w podeszłym wieku móc utrzymać standard życia, do którego przywykliśmy.

Zapotrzebowanie na kompleksowe doradztwo w formule allfinanz jest duże, a w przyszłości będzie jeszcze większe. Tym bardziej zatrważający jest fakt, że wielu ludzi nie chce zaprzątać sobie głowy tematem zabezpieczenia emerytalnego. Nie ma czemu się dziwić - produkty finansowe są coraz bardziej złożone, a dla większości własna emerytura zdaje się być czymś bardzo odległym. Tym ważniejsze jest, by OVB wyjaśniało konieczność zabezpieczenia prywatnego i wspierało swoich Klientów w znalezieniu odpowiednich indywidualnych rozwiązań. A nam się to udaje! Dzięki ponad 3,7 milionom Klientów, blisko 5000 Pośredników Finansowych i działalności na 16 rynkach OVB należy dziś do wiodących koncernów pośrednictwa finansowego w Europie.

Również i dzisiaj jest to doradztwo utrzymane w formule osobistej „face to face”, które Klienci bardzo sobie chwalą. Pomimo, albo może bardziej ze względu na cyfryzację, zapotrzebowanie na osobistą formę doradztwa jest nadal bardzo duże, także wśród młodych ludzi. OVB dysponuje fachową wiedzą i pięćdziesięcioletnim doświadczeniem. To historia sukcesu, która z pewnością przetrwa jeszcze kolejne 50 lat.

»Potrzebujesz pomocy w kwestii zabezpieczenia emerytalnego? Skontaktuj się z Doradcą OVB w swojej okolicy.«

»Rozwijać się może tylko ten, kto współpracuje. Myślenie zespołowe stawiamy na pierwszym miejscu.«