Nasi Partnerzy

OVB ma doskonałą możliwość, aby dzięki renomowanym i sprawdzonym pod względem jakości Partnerom Produktowym oraz bogatej palecie produktów oferować rozwiązania odpowiednie dla różnorodnych potrzeb Klientów.

Nasi Partnerzy

Podstawową częścią koncepcji sukcesu OVB są nasi Partnerzy. W tym względzie możemy odwołać się do naszych długotrwałych relacji, opartych na wzajemnym zaufaniu, wysokich standardach jakości i efektywnej współpracy. Wspólnie dążymy do tego, aby przybliżyć naszym Klientom poczucie osobistej satysfakcji.

Nasi Partnerzy

Od wielu lat pełna zaufania i ścisła współpraca wiąże nas z naszymi Partnerami Premium. Nasze relacje biznesowe determinują kompetencje, jakość, niezawodność i elastyczność.

Dzięki produktom oferowanym przez naszych Partnerów Pośrednicy Finansowi OVB mogą indywidualnie i elastycznie reagować na potrzeby Klienta i opracowywać precyzyjnie dobrane rozwiązania.

Opis działalności OVB w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Lista Partnerów

Decyzja KNF o uchyleniu pośrednictwa w zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych dla OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.- informacja dla Klientów.

W związku z rozwiązaniem z dniem 30  kwietnia 2020 roku Umowy o pośrednictwo w  dystrybucji jednostek uczestnictwa INVESTORS Towarzystwo Fundusz Inwestycyjnych S.A., METLIFE Towarzystwo Fundusz Inwestycyjnych S.A., ESALIENS Towarzystwo Fundusz Inwestycyjnych S.A., informujemy, iż zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 czerwca 2020 r. następuje wygaśnięcie decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Finansowego i Giełd z dnia 14 lipca 2000 r. o numerze  DFN1-4034-71/00-1440 oraz z dnia 13 wrześnie 2000 r. o numerze DFN1-4034-98/00-1963 zezwolenia na pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych dla  OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.  z dniem 30 kwietnia 2020 r.