Nasz serwis

Indywidualne rozwiązania dla każdego. »Serwis oznacza dla nas bycie blisko, kiedy tylko nas potrzebujesz.«

»Życia nie da się zaplanować, ale elastyczne rozwiązania tak.«

Jako Twój osobisty partner do spraw finansowy chcemy towarzyszyć Ci w drodze do osiągnięcia dużych i małych celów. Oferujemy rozwiązania osobiste. Bez względu na pytania, jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji.

Chętnie poświęcimy się Twoim sprawom w rozmowie osobistej. W ten sposób możemy najlepiej zrozumieć Twoją sytuację i zaoferować możliwie najlepsze, indywidualne rozwiązania. Na Twojej drodze do osiągnięcia finansowych celów i życzeń wspiera Cię swoim doświadczeniem zespół OVB. Twój Pośrednik Finansowy z pomocą swojego zespołu, Centrali OVB i naszych Partnerów Premium, zapewni Ci najlepsze rozwiązania.

Pośrednik Finansowy

Blisko Ciebie

 • Osobiste Doradztwo
 • Struktura
 • Twoje cele
 • Dostosowane strategie
 • Rozwiązania

Centrala OVB

Warszawa

 • Kierowanie
 • Administracja
 • Informacje ogólne
 • Logistyka
 • Rozwiązania techniczne

Znajdź Pośrednika Finansowego w pobliżu miejsca Twojego zamieszkania.

Twój osobisty Doradca jest zawsze do Twojej dyspozycji, dlatego najlepiej, gdy jest blisko Ciebie. Odpowiedniego dla siebie Doradcę, możesz znaleźć online poprzez naszą wyszukiwarkę. Na podstawie Twojego miejsca zamiszkania znajdziesz najbliższą osobę kontaktową i umówisz się na spotkanie.

Aby jak najlepiej Ci doradzić, do Twojej dyspozycji jest nie tylko Pośrednik Finansowy, ale także jego zespół. Koledzy z zespołu posiadający zróżnicowane doświadczenie i wiedzę, opracują wspólnie optymalne dla Ciebie rozwiązanie.

Do Pośrednika Finansowego możesz również szybko dotrzeć online dzięki mediom społecznościowym. Poświęci on czas Twoim sprawom osobistym w dogodnym dla Ciebie momencie.

Najłatwiej umówić się na spotkanie w jego biurze.

Jeśli chcesz, możesz zaprosić go również do swojego domu.

Umów się na spotkanie w neutralnym miejscu, w którym czujesz się komfortowo, np. w kawiarni

Znajdź Twojego osobistego doradcę!

Pomożemy Ci zrealizować Twoje marzenia – ze zdrową dawką pasji i empatii. Nasi konsultanci są zawsze i wszędzie do Twojej dyspozycji: Niezależnie od tego, czy jesteś w jednym z wielu naszych biur OVB, w Twoim domu lub w ulubionej kawiarni. Twoje potrzeby w zakresie finansów, ubezpieczeń i emerytur są zawsze naszym priorytetem.

Centrala OVB w Warszawie

Obok Twojego Pośrednika Finansowego i jego zespołu do Twojej dyspozycji jest również Centrala spółki. Oprócz spraw administracyjnych Centrala zajmuje się głównie wyborem Premium Partnerów. W oparciu o skrupulatny dobór produktów i partnerów gwarantujemy Ci najwyższej jakości oferty spełniające nasze standardy premium. Podobnie jak Twój Pośrednik Finansowy, także Centrala spółki jest zawsze gotowa wysłuchać Twoich pytań, sugestii lub aktualnych spraw. Centrala jest dostępna dla Ciebie, jeśli nie możesz osobiście skontaktować się ze swoim Pośrednikiem. Wystarczy skontaktować się z nami drogą e-mailową, dzwoniąc na numer naszej Centrali lub odwiedzając nas w mediach społecznościowych.

Skontaktuj się z nami

Poprzez nasz numer kontaktowy możesz dotrzeć do naszych koleżanek i kolegów, którzy poświęcą swój czas Twoim osobistym sprawom.

Jesteśmy dla Ciebie. Tel: 0048/22/576 35 35

Obowiązek informacyjny - Kontakt

Administratorem danych osobowych jest OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-527) przy ul. Mierosławskiego 11A (dalej OVB).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach kontaktowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez OVB tj. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, polegający na podjęciu działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

OVB będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu OVB. Ponadto OVB będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odpowiedzi na złożone zapytanie w formularzu internetowym, nie dłużej jednak niż jeden miesiąc. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez podania danych osobowych nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu internetowym.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli Pani/Pan uważa, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami:

Inspektor Ochrony Danych

E-mail: dane.osobowe@ovb.com.pl
OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (01-527) przy ul. Mierosławskiego 11A