Dobrze poinformowani!

Zależy nam na Państwa zaufaniu, dlatego dbamy o transparentność i przekazywanie aktualnych i rzetelnych informacji. Chcemy abyście byli zawsze dobrze poinformowani!

Komunikaty Prasowe

Tutaj znajdą Państwo aktualne informacje prasowe dotyczące OVB. Chcemy informować Państwa na bieżąco o naszych wynikach, osiągnięciach oraz wszystkich ważnych kwestiach związanych z naszą działalnością.

| OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

OVB startuje z dobrymi wynikami – wzrost zysków w roku obrotowym 2024

 • Bardzo znaczący wzrost przychodów z tytułu pośrednictwa o 16,1 procent
 • Wzrost EBIT o 37,2 procent
 • Prawie podwojony zysk na akcję
 • Baza Klientów wzrosła o 6,5 procent

| OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

OVB z nowym rekordem sprzedaży w roku obrotowym 2023

 • Dochody z tytułu pośrednictwa wzrosły znacząco o 6,7 procent do 354,3 mln euro
 • EBIT na założonym poziomie 17,8 mln euro
 • Zysk na akcję na poziomie z roku poprzedniego
 • Dalszy wzrost liczby klientów i pośredników finansowych

| OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

OVB Holding AG odnotowuje silny wzrost sprzedaży w trzecim kwartale

 • Udany trzeci kwartał 2023 roku z silnym wzrostem sprzedaży o 15,8 procent
 • Przychody z tytułu pośrednictwa w wysokości 260,3 mln euro w pierwszych dziewięciu miesiącach i tym samym 5,3 procent powyżej wyniku z poprzedniego roku
 • Liczba obsługiwanych Klientów oraz Pośredników Finansowych nadal rośnie
 • Zysk na akcję na poziomie z poprzedniego roku, rozwój EBIT zgodny z celem

| OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

OVB Holding AG w pierwszym półroczu 2023 r. z niewielkim wzrostem sprzedaży

 • Przychody z tytułu pośrednictwa wzrosły o 0,5 procent do 170,6 mln euro
 • Baza Klientów wzrosła o 4,5 procent do 4,41 miliona
 • Liczba Pośredników Finansowych wzrosła o 3,1 procent do 5 806

Kontakt z prasą

OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

ul. Mierosławskiego 11A
01-527 Warszawa

Telefon: +48 22 5763535
Telefax: +48 22 5763534

ovb@hq.ovb.com.pl