Dobrze poinformowani!

Zależy nam na Państwa zaufaniu, dlatego dbamy o transparentność i przekazywanie aktualnych i rzetelnych informacji. Chcemy abyście byli zawsze dobrze poinformowani!

Komunikaty Prasowe

Tutaj znajdą Państwo aktualne informacje prasowe dotyczące OVB. Chcemy informować Państwa na bieżąco o naszych wynikach, osiągnięciach oraz wszystkich ważnych kwestiach związanych z naszą działalnością.

| OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

OVB Polska z impetem wkracza w czwartą dekadę działalności

OVB Polska swoje 30-lecie świętowała 25 kwietnia w majestatycznej scenerii Hali Stulecia we Wrocławiu.
W tym wyjątkowym i niezwykle uroczystym wydarzeniu wzięło udział 1000 osób – współpracowników, partnerów biznesowych oraz gości specjalnych – przedstawiciele zarządu OVB Holding AG i gwiazdy. Nieobecni współpracownicy OVB mogli obejrzeć Galę online.

| OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

OVB z dalszym wzrostem liczby Klientów i Pośredników Finansowych

 • Liczba Klientów wzrosła o 2,3 procent
 • Liczba Pośredników Finansowych wzrosła o 3,1 procent
 • Przychody z tytułu pośrednictwa w pierwszym kwartale 2023 roku sięgnęły 83,4 mln euro, zgodnie z planem, a więc były prawie na poziomie roku poprzedniego

| OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

OVB rozpoczęło działalność operacyjną w Słowenii

- Kontynuacja udanej strategii rozwoju
- Słowenia jako atrakcyjny rynek dla usług finansowych
- Kolejne etapy ekspansji w planach

| OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

OVB potwierdza prognozy w wymagającym środowisku

 • Znaczący wzrost przychodów z pośrednictwa o 5,5 proc. do 247,2 mln euro
  w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r.
 • Dalszy wzrost liczby Klientów o 4,1 proc.
 • Liczba Pośredników Finansowych wzrasta o 3,3 proc. do 5 648
 • EBIT w wysokości 15,4 mln euro, nadal o 5,9 proc. poniżej  wysokiego poziomu z poprzedniego roku

| OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

OVB Holding AG nadal na kursie wzrostu

 • Dalszy wzrost liczby Klientów i Pośredników Finansowych
 • Przychody z tytułu pośrednictwa wzrosły znacząco  o 6,6 % do 169,7 mln euro
 • EBIT w wysokości 11,2 mln euro poniżej wysokiego poziomu z poprzedniego roku (I półrocze 2021: 12,4mln euro)

| OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Heinrich Fritzlar nowym Dyrektorem Operacyjnym (COO) OVB Holding AG

 • Powołanie do Zarządu ze skutkiem od dnia 1 października 2022r.
 • 49-latek będzie odpowiedzialny za dział IT-Koncernu, bezpieczeństwo IT, zarządzanie procesami i zasobami ludzkimi

| OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Długo oczekiwany Kongres Kadry Kierowniczej OVB Polska

Na takie wydarzenie OVB-cy i partnerzy biznesowi OVB Polska czekali z niecierpliwością prawie dwa i pół roku. W tym czasie odbywały się wprawdzie wydarzenia w formacie online lub hybrydowym, jak np. spotkanie dyrektorów w Zakopanem z udziałem 300 osób, jednak na pełnowymiarowy Kongres Kadry Kierowniczej OVB trzeba było poczekać aż do 24 maja br.

Kontakt z prasą

OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

ul. Mierosławskiego 11A
01-527 Warszawa

Telefon: +48 22 5763535
Telefax: +48 22 5763534

ovb@hq.ovb.com.pl