Kapitał na start dla dziecka - dlaczego warto mieć plan oszczędnościowy

|

Śmiejące się dziecko - rozsądne oszczędzanie z planem oszczędnościowym dla dziecka
Najważniejsze fakty na temat kapitału na start dla dziecka

Czas czytania: ok. 6 minuty

  • Jeśli chcesz zgromadzić kapitał na start dla swojego dziecka, powinieneś zacząć oszczędzać jak najwcześniej. Nawet niewielkie wpłaty, dokonywane w długim okresie czasu, dają dobre efekty.
  • Jest wiele sposobów inwestowania, które można rozważyć, najważniejsze jest jednak to, w jakim celu i na jaki okres czasu inwestujesz.
  • Najmniejszym ryzykiem obarczone są lokaty terminowe lub konto oszczędnościowe w banku, jednak nie przynoszą one prawie żadnych zysków.
  • Fundusze, akcje i papiery wartościowe oferują wyższe zyski. Plan oszczędnościowy dla dzieci z uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych ma sens, zwłaszcza wtedy, gdy planujesz długoterminowo. Długie terminy zapadalności kompensują wahania na rynku.

Aby sfinansować edukację, hobby, prawo jazdy lub aby mieć zabezpieczenie na przyszłość swojego dziecka, czy chrześniaka, jeśli zacznie się oszczędzać w młodym wieku, można zgromadzić znaczną sumę. Nawet przy niewielkich wpłatach, do momentu, gdy pieniądze będą rzeczywiście potrzebne, uzbiera się pewien kapitał. Powstaje jedank pytanie - na ile w czasach niskich stóp procentowych i wysokiej inflacji opłaca się gromadzić oszczędności dla dzieci?

Czasy skarbonek i książeczek oszczędnościowych dawno minęły. Jeśli chcesz w dłuższej perspektywie zainwestować w coś z myślą o zabezpieczeniu przyszłości swoich dzieci, powinieneś przyjrzeć się bliżej różnym rodzajom inwestycji. Niskie oprocentowanie sald kredytowych, ujemne stopy procentowe w wielu bankach oraz wysoka inflacja powodują, że pieniądze odłożone na koncie systematycznie tracą na wartości. Dlatego ważne jest, aby inwestować z jak najwyższym zyskiem, nie podejmując zbyt dużego ryzyka.

Dlaczego plan oszczędnościowy dla dziecka ma sens

Utzrymanie dzieci jest kosztowne, wszyscy o tym wiemy. Im starsze dziecko, tym większe wydatki: prawo jazdy, podróże, studia, pierwszy samochód, czy własne mieszkanie - koszty, z którymi młodzi ludzie muszą się zmierzyć, trudno udźwignąć bez pomocy rodziców.

Zwykle nie da się też tego sfinansować z wynagrodzenia za staż, czy pierwszą pracę. Tym większa pomoc, gdy rodzice, dziadkowie czy rodzice chrzestni mogą swojemu podopiecznemu na start w dorosłe życie zapewnić finansowe wsparcie.

Przy niewielkich miesięcznych wpłatach, w ciągu 10-20 latmożna zgromadzić całkiem pokaźną kwotę. Jeśli całość zostanie rozsądnie zainwestowana, z dobrym zyskiem, skorzystasz również z efektu procentu składanego. Aktywa będą więc wzrastać nieproporcjonalnie.

Ważne jest, aby średnia stopa zwrotu w długim okresie czasu była wyższa od stopy inflacji.

Plan oszczędnościowy dla dziecka - jak to działa?

Wybór odpowiedniej formy inwestycji zależy przede wszystkim od tego, jak długo mamy zamiar odkładać oszczędności na zamierzony cel.

W dzisiejszych czasach opłacalny zysk, można osiągnąć, poprzez wejście na giełdę, na przykład lokując środki w ramach funduszy inwestycyjnych. Ważne jest jednak, aby zaplanować okres inwestycji na długi czas, tak by móc zrekompensować wahania rynku. I nie zapominać, że taka forma inwestycji zawsze obarczona jest pewnym ryzykiem.

Dziecko przy stole śniadaniowym

Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy dziecko jest już starsze i powinno nauczyć się zarządzania pieniędzmi. Cel i czas trwania inwestycji są zatem decydujące dla optymalnego sposobu oszczędzania.

Jakie są możliwości inwestycyjne dla dzieci?

Przede wszystkim należy określić, jaki cel i termin oszczędzania jest dla nas istotny. Czy Twoje dziecko jest jeszcze małe i chcesz zainwestować pieniądze na jego dorosłe wydatki? Czy chcesz sfinansować większy zakup w ciągu najbliższych kilku lat i odłożyć na to pieniądze? Czy chcesz, aby Twoje dziecko nauczyło się zarządzać własnymi pieniędzmi?

Ważne jest również, aby rozważyć, jak często i jak dużo chcesz inwestować. Możesz inwestować mniejsze składki regularnie, albo wpłacać większe kwoty jednorazowo. Możesz też połączyć obie te formy.

Depozyty i lokaty terminowe o wysokim stopniu bezpieczeństwa

Za pomocą konta z depozytem lub lokaty terminowej w banku możesz w bezpieczny sposób zainwestować pieniądze dla swoich dzieci. Problemem jest tu jednak zysk: z powodu niskich stóp procentowych otrzymujesz tylko minimalne odsetki od zaoszczędzonych pieniędzy. Inflacja moze spowodować że realna wartość odłożonych środków będzie niska

Depozyty terminowe są zatem mniej odpowiednie do długoterminowego gromadzenia aktywów. Mają one sens, jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze w krótkim lub średnim okresie czasu lub jeśli chcesz bezpiecznie przechowywać np. prezenty pieniężne.

W przypadku konta z depozytem, oprócz bezpieczeństwa, masz również tę zaletę, że możesz w pełni elastycznie dysponować swoimi środkami. W każdej chwili możesz wpłacić lub wypłacić pieniądze z banku, dzięki czemu jesteś przygotowany również na nieprzewidziane wydatki

W przypadku lokaty terminowej inwestujesz określoną kwotę na z góry ustalony okres czasu. Oznacza to, że nie jesteś już elastyczny, ale oprocentowanie jest minimalnie wyższe niż w przypadku lokat bieżących. Ma to sens, jeśli już wiesz, jak długo zamierzasz oszczędzać pieniądze - na przykład na edukację lub prawo jazdy.

Finansowanie planów oszczędnościowych dla długoterminowych oszczędności

Jeśli zaczniesz wcześnie, plan oszczędnościowy z udziałem akcji jest opłacalny. Aby to zrobić, należy otworzyć rachunek powierniczy w banku i oszczędzać na funduszach lub pojedynczych akcjach.

Możliwe są zarówno jednorazowe kwoty, na przykład na zainwestowanie “prezentów pieniężnych”, jak i regularne raty oszczędnościowe. Wiele banków oferuje własne rachunki powiernicze.

W przeciwieństwie do innych form inwestowania, tutaj zdecydowanie możliwy jest przyzwoity zysk. Należy jednak pamiętać, że rynek zawsze podlega pewnym wahaniom - inwestowanie w papiery wartościowe powinno być więc zdecydowanie planowane w dłuższej perspektywie czasowej.

Dziadek i wnuki sadzą kwiaty

Aby oszczędzać dla następnych pokoleń, a także zaangażować dziadków, rodziców chrzestnych lub innych członków rodziny, plan oszczędnościowy dla funduszy jest rozsądną inwestycją.

Inwestowanie w pojedyncze akcje jest mniej wskazane, gdyż wymaga bardzo dobrej znajomości rynku giełdowego i jednocześnie akceptacji ryzyka.

Konto oszczędnościowe, aby zapewnić dziecku kieszonkowe

Dla trochę starszych dzieci, które powinny uczyć sie gospodarowaniem własnymi pieniędzmi, wiele banków oferuje konta dla dzieci.

Rodzice lub dziadkowie mogą regularnie przelewać na konto oszczędnościowe środki z przeznaczeniem na kieszonkowe. Na to konto mogą być również wpłacane jednorazowe kwoty, np. z okazji urodzin lub Bożego Narodzenia,.

W ten sposób dzieci mogą samodzielnie dysponować pewną kwotą pieniędzy w chronionym otoczeniu, oszczędzać na realizację określonych marzeń i w ten sposób ćwiczyć rozsądne korzystanie z własnego majątku.

Ile pieniędzy powinieneś zaoszczędzić dla swojego dziecka?

To, ile chcesz zainwestować w każdym miesiącu, zależy wyłącznie od Ciebie. Nawet niewielkie wpłaty, jak 50 czy 100 PLN miesięcznie, mogą na dłuższą metę przynieść dobry efekt. Możesz też odkładać co nieco kwartalnie, zamiast miesięcznie, jeśli miesięczne raty to dla Ciebie zbyt duże obciażenie.

Dziadkowie, rodzice chrzestni, ciocie i wujkowie również mogą sie zaangażować i dołożyć nieco do oszczędności.

Większe prezenty pieniężne z okazji urodzin, chrzcin itp. mogą być inwestowane jako jednorazowe kwoty.

Należy pamiętać, że nie trzeba inwestować ogromnych sum, o wiele ważniejsza jest ciągłość i jak najwcześniejsze rozpoczęcie gromadzenia oszczędności. W ciągu wielu lat nawet najmniejsze wpłaty tworzą na lokacie pokaźną sumę, są oprocentowane i w ten sposób nieproporcjonalnie rosną.

Kiedy należy rozpocząć plan oszczędnościowy dla dziecka?

Im wcześniej zaczniesz oszczędzać, tym lepiej. Jeśli rozpoczniesz tworzyć plan oszczędnościowy zaraz po narodzinach dziecka, będziesz miał jeszcze dużo czasu, aby zebrać większą kwotę, do momentu aż osiagnie ono pełnoletność.

Co więcej, te pieniądze będą pracować dla Ciebie, bo skorzystasz z efektu procentu składanego. Odsetki od wypłaconego kredytu, które są reinwestowane w plan oszczędnościowy, również w przyszłości będą oprocentowane, a dzięki temu aktywa jeszcze urosną.

Długi okres zwiększa również bezpieczeństwo Im dłużej trwa plan oszczędnościowy, tym lepiej kompensuje on wahania na giełdzie. Ważne jest, aby nie panikować przy pierwszym spadku - ciągłe wzloty i spadki są całkowicie normalne na giełdzie I trzeba je po prostu przeczekać.

Jeśli nie zacząłeś oszczędzać, gdy Twoje dziecko było małe, lepiej zrobić to późno, niż wcale! Najlepiej zasięgnąć porady, jaka inwestycja w Twojej indywidualnej sytuacji jest najbardziej opłacalna.

Jeśli plan oszczędnościowy jest kontynuowany w dorosłym życiu Twojego dziecka, możesz w ten sposób położyć fundament pod jego zabezpieczenie emerytalne.

Wskazówki dotyczące planu oszczędnościowego dla dzieci

Kiedy już zdecydujesz się na inwestycję, zacznij działać. Dzięki kilku wskazówkom nie jest to wcale trudne.

  • Kiedy otwierasz konto lub konto powiernicze, musisz zdecydować, czy chcesz otworzyć je we własnym imieniu, czy w imieniu swojego dziecka. Ważne: jeśli założysz konto na nazwisko dziecka, pieniądze zgromadzone na tym koncie, od 13 roku życia dziecka, należą do niego! Mimo, że majątek do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności jest zarządzany przez rodziców, nie może być wykorzystywany przez nich do własnych celów. W momencie, gdy dziecko osiąga pełnoletność, wy, jako rodzice, nie macie już do tego konta dostępu.
  • Musisz jednak wziąć pod uwagę limity dochodów i aktywów w przypadku niektórych ubezpieczeń, a później w przypadku stypendiów lub grantów edukacyjnych. W większości przypadków majątek własny nie może być zbyt wysoki, aby nie utracić przysługujących korzyści.
  • Nawet jeśli to Ty przejmiesz na siebie oszczędzanie, ważne jest, aby pokazać dziecku na czym polega zarządzanie pieniędzmi. Rozmawiaj z dzieckiem o finansach, a od pewnego wieku ustalaj niewielką kwotę kieszonkowego, którą będzie mogło samodzielnie wykorzystać.
  • Stara dobra skarbonka nadaje się do odkładania drobnych. Zwłaszcza małe dzieci mają często wielką frajdę z zarządzania pieniędzmi, zebranymi w skarbonce i wydawania ich na drobne wydatki, takie jak lody, zabawki lub coś słodkiego.

Nie wiesz, jaką inwestycję wybrać, na kogo otworzyć rachunek i co jeszcze trzeba wziąć pod uwagę? O rade najlepiej jest poprosić eksperta.

Przeczytaj również:

Ojciec z dzieckiem - na urlopie rodzicielskim

| OVB Allfinanz Polska

Jak zadbać o finanse w czasie urlopu rodzicielskiego

Oczekiwanie na narodziny pierwszego dziecka, to czas związany także z napięciem i stresem. Zanim powitasz je na świecie, musisz zająć się wieloma sprawami. Zdecydowanie trzeba też pomyśleć o finansach. Zastanów się jak długo zamierzasz korzystać z urlopu rodzicielskiego, a może warto byłoby rozważyć i uzgodnić z pracodawcą pracę w niepełnym wymiarze godzin? Tutaj znajdziesz wiele przydatnych informacji o finansach po porodzie.

Dziewczynka z serduszkiem i świątecznymi światełkami - Właściwe inwestowanie pieniędzy

| OVB Allfinanz Polska

Rozsądne inwestowanie - jak zyskać więcej ze swoich oszczędności

Niedługo święta! Roczne premie, „trzynastki” i prezenty gotówkowe na Boże Narodzenie uprzyjemniają przełom roku wielu osobom. I choć jest to kuszące, nie powinno się wszystkiego wydawać od razu. Rozsądniej byłoby właściwe zainwestowanie tych pieniędzy i zadbanie o własną przyszłość. Jak to zrobić, oto kilka wskazówek.