Czym są koszty stałe i jaka powinna być ich wysokość?

|

Kto chce dobrze planować i prowadzić domowy budżet, powinien  znać koszty stałe uwzględniając swoje dochody i wydatki. Wydatki domowe dzielą się na koszty stałe i koszty zmienne. Czym są w rzeczywistości koszty stałe? Jaki powinien być ich udział w budżecie?

Czynsz, ubezpieczenie i koszty energii to typowe koszty stałe, występują one bowiem regularnie w stałej wysokości. Im wyższy poziom tych kosztów, tym mamy mniejszą elastyczność finansową w zakresie innych wydatków. Niektóre z kosztów stałych są do uregulowania raz na miesiąc, inne zaś kwartalnie lub nawet raz na rok. Te ostatnie to np. składki na ubezpieczenia, rata kredytu. Wysokość kosztów zmiennych jest w każdym miesiącu inna. W tym przypadku – inaczej niż w przypadku kosztów stałych – możliwe są pewne oszczędności. Zmienne koszty to na przykład koszty codziennych zakupów.

Zalecana wysokość kosztów stałych i zmiennych będzie kształtować się dla każdego domowego budżetu na innym poziomie. Istnieją jednak pewne wartości, które należy uznać za orientacyjne:

Wysokość kosztów stałych powinna wynosić maksymalnie 50 % dochodu netto

Aby zachować maksymalną elastyczność finansową, warto utrzymać koszty stałe na możliwie niskim poziomie. Według obowiązującej zasady, wysokość kosztów stałych nie powinna w żadnym wypadku przekraczać 50 % dochodu netto. Zaleca się nawet raczej ich udział w wysokości 30 do 40 %.1

Czynsz nie powinien przekraczać jednej trzeciej dochodu netto

Zakładając pobory w wysokości 3,5 tys. zł, wysokość czynszu nie powinna przekraczać 1,2 tys. zł wraz z kosztami dodatkowymi! Jeśli Twoje opłaty są wyższe, warto dokonać analizy swojej sytuacji mieszkaniowej.2

Rezerwy na życie na emeryturze powinny być zależne od wieku

Głodowa emerytura to temat ważny nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie, ponieważ ustawowe uposażenie emerytalne nie wystarcza do utrzymania standardu życia, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni będąc aktywni zawodowo. Stąd warto uwzględnić w kosztach stałych składkę na prywatne zabezpieczenie swojej przyszłości. Udział procentowy składki przeznaczanej na prywatne zabezpieczenie emerytalne w ogólnych dochodach powinien wzrastać wraz z wiekiem. U osób rozpoczynających pracę zawodową wystarczy 4 do 6 procent, u 30-latków 5 do 8 procent, po ukończeniu 40 roku życia 7 do 10 procent.

Warto oszczędzać na tzw. czarną godzinę!

Aby być przygotowanym na wypadek małych i większych trudności finansowych, warto stworzyć stosowną rezerwę. Eksperci zalecają odkładanie 10 procent dochodu netto co miesiąc. W ten sposób możliwe jest utworzenie rezerwy na wypadek niespodziewanych wydatków, albo też na różnego rodzaju przyjemności.3

Jeśli chcesz poddać głębszej analizie swoje koszty stałe i potencjał oszczędnościowy, jakim dysponujesz, rekomendujemy spotkanie z naszym Doradcą.

1gehalt.de
2dein-bestes-leben.de
3gehalt.de

Przeczytaj również:

Małżeństwo i finanse: na co warto zwrócić uwagę?

| OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o

Małżeństwo i finanse: na co warto zwrócić uwagę przygotowując się do ślubu?

Po ślubie czyli na nowej drodze życia trzeba na nowo zorganizować swoje sprawy finansowe. Najlepiej, jeśli kwestie dotyczące kosztów wesela, podróży poślubnej, a także późniejszych rozliczeń - podatków, ubezpieczeń, prowadzenia kont, spłaty kredytów, itp. uzgodnicie jeszcze przed ślubem. W naszym artykule podpowiemy Wam, na co zwrócić uwagę, aby razem beztrosko iść przez życie.

| OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Czy pieniądze dają szczęście? Jak wydawać i oszczędzać, aby czuć się szczęśliwym.

Choć dla każdego z nas szczęście oznacza coś zupełnie innego, dla wielu osób istotnym warunkiem szczęścia są pieniądze.  Sensowne  zbilansowanie wydatków i oszczędności to prawdziwy klucz do szczęścia.