Czym są koszty stałe i jaka powinna być ich wysokość?

|

Kto chce dobrze planować i prowadzić domowy budżet, powinien  znać koszty stałe uwzględniając swoje dochody i wydatki. Wydatki domowe dzielą się na koszty stałe i koszty zmienne. Czym są w rzeczywistości koszty stałe? Jaki powinien być ich udział w budżecie?

Czynsz, ubezpieczenie i koszty energii to typowe koszty stałe, występują one bowiem regularnie w stałej wysokości. Im wyższy poziom tych kosztów, tym mamy mniejszą elastyczność finansową w zakresie innych wydatków. Niektóre z kosztów stałych są do uregulowania raz na miesiąc, inne zaś kwartalnie lub nawet raz na rok. Te ostatnie to np. składki na ubezpieczenia, rata kredytu. Wysokość kosztów zmiennych jest w każdym miesiącu inna. W tym przypadku – inaczej niż w przypadku kosztów stałych – możliwe są pewne oszczędności. Zmienne koszty to na przykład koszty codziennych zakupów.

Zalecana wysokość kosztów stałych i zmiennych będzie kształtować się dla każdego domowego budżetu na innym poziomie. Istnieją jednak pewne wartości, które należy uznać za orientacyjne:

Wysokość kosztów stałych powinna wynosić maksymalnie 50 % dochodu netto

Aby zachować maksymalną elastyczność finansową, warto utrzymać koszty stałe na możliwie niskim poziomie. Według obowiązującej zasady, wysokość kosztów stałych nie powinna w żadnym wypadku przekraczać 50 % dochodu netto. Zaleca się nawet raczej ich udział w wysokości 30 do 40 %.1

Czynsz nie powinien przekraczać jednej trzeciej dochodu netto

Zakładając pobory w wysokości 3,5 tys. zł, wysokość czynszu nie powinna przekraczać 1,2 tys. zł wraz z kosztami dodatkowymi! Jeśli Twoje opłaty są wyższe, warto dokonać analizy swojej sytuacji mieszkaniowej.2

Rezerwy na życie na emeryturze powinny być zależne od wieku

Głodowa emerytura to temat ważny nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie, ponieważ ustawowe uposażenie emerytalne nie wystarcza do utrzymania standardu życia, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni będąc aktywni zawodowo. Stąd warto uwzględnić w kosztach stałych składkę na prywatne zabezpieczenie swojej przyszłości. Udział procentowy składki przeznaczanej na prywatne zabezpieczenie emerytalne w ogólnych dochodach powinien wzrastać wraz z wiekiem. U osób rozpoczynających pracę zawodową wystarczy 4 do 6 procent, u 30-latków 5 do 8 procent, po ukończeniu 40 roku życia 7 do 10 procent.

Warto oszczędzać na tzw. czarną godzinę!

Aby być przygotowanym na wypadek małych i większych trudności finansowych, warto stworzyć stosowną rezerwę. Eksperci zalecają odkładanie 10 procent dochodu netto co miesiąc. W ten sposób możliwe jest utworzenie rezerwy na wypadek niespodziewanych wydatków, albo też na różnego rodzaju przyjemności.3

Jeśli chcesz poddać głębszej analizie swoje koszty stałe i potencjał oszczędnościowy, jakim dysponujesz, rekomendujemy spotkanie z naszym Doradcą.

1gehalt.de
2dein-bestes-leben.de
3gehalt.de

Przeczytaj również:

| OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Czy pieniądze dają szczęście? Jak wydawać i oszczędzać, aby czuć się szczęśliwym.

Choć dla każdego z nas szczęście oznacza coś zupełnie innego, dla wielu osób istotnym warunkiem szczęścia są pieniądze.  Sensowne  zbilansowanie wydatków i oszczędności to prawdziwy klucz do szczęścia.

| OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Chcesz powiększyć swój majątek? Nie powtarzaj tych błędów!

Budowanie majątku stanowi często prawdziwe wyzwanie. Wynika to głównie z faktu, że młodzi inwestorzy zabierają się do tego bez głębszego zastanowienia i bez niczyjej pomocy. Często popełniają przy tym podobne błędy.

Ta strona korzysta z plików cookie

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy jakości życia naszych gości. Niektóre z tych plików cookie są technicznie obowiązkowe, aby zagwarantować pewne funkcje strony internetowej. Ponadto, używamy niektórych plików cookie do zbierania informacji na temat zachowań użytkowników na tej stronie internetowej oraz do ulepszania naszej strony internetowej na podstawie tych informacji. więcej