OVB z dwucyfrowym wzrostem sprzedaży w pierwszej połowie 2019 r.

|

OVB z dwucyfrowym wzrostem sprzedaży w pierwszej połowie 2019 r.

  • Przychody z tytułu pośrednictwa wzrosły o 10,2 proc. do 127,1 mln euro
  • Liczba Klientów wzrosła o 7,8 proc. do 3,67 mln
  • Grono doradców powiększyło się o 4,7 proc. do 4.954 Pośredników Finansowych
  • Wynik Koncernu wzrósł o 24,0 proc. do 4,7 mln euro

Kolonia, 14 sierpnia 2019 r. - W pierwszej połowie 2019 r. europejski Koncern Pośrednictwa Finansowego OVB odnotował bardzo zadowalające wyniki biznesowe. Przychody z tytułu pośrednictwa znacząco wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym o 10,2 proc. do 127,1 mln euro. Wszystkie trzy segmenty regionalne przyczyniły się do ekspansji biznesowej: Sprzedaż w najsilniejszym segmencie, w Europie Środkowej i Wschodniej, wzrosła o 2,9 proc. do 59,0 mln euro. Przychody z tytułu pośrednictwa w Niemczech odnotowały zadowalający wzrost o 4,0 proc. do 30,1 mln euro. Przychody w segmencie Europy Południowej i Zachodniej odnotowały silny wzrost o 31,0 proc. do 38,0 mln euro.

Pozytywny rozwój wyników jest wynikiem silnego zaangażowania naszych Pośredników Finansowych. W porównaniu z połową 2018 roku, OVB było w stanie zwiększyć liczbę obsługiwanych Klientów w całej Europie o około 270.000 do 3,67 miliona obecnie. Liczba Pośredników Finansowych OVB działających w 15 krajach wzrosła o 4,7 proc. z 4 732 do 4 954 Pośredników.

»Udany rozwój biznesu w pierwszej połowie roku dowodzi również, że pierwsze działania w ramach naszej strategii zorientowanej na wzrost już zaczynają przynosić efekty. Jesteśmy na dobrej drodze«, mówi Mario Freis, CEO OVB Holding AG.

W kontekście rosnących kosztów strategicznych, OVB udało się zwiększyć wynik operacyjny Koncernu w pierwszej połowie 2019 r. o 1,3 proc. do 5,7 mln euro. EBIT w segmencie Europy Środkowej i Wschodniej wzrósł o 13,1 proc. do 4,2 mln euro. Również w segmencie niemieckim wynik operacyjny znacząco wzrósł, o 8,7 proc. do 4,1 mln euro.

Również wynik finansowy Koncernu rozwinął się bardzo pozytywnie odnotowując wzrost o 24,0 proc. do 4,7 mln euro. Zysk na akcję wzrósł z 26 eurocentów do 33 eurocentów.

»Na podstawie wyników osiągniętych w pierwszej połowie 2019 r. jesteśmy przekonani, że osiągniemy znaczący wzrost przychodów i planowany zysk operacyjny w wysokości od 13,5 do 14,0 mln euro w całym 2019 r. «, powiedział CFO Oskar Heitz.

O Koncernie OVB

Koncern OVB, z siedzibą w Kolonii, jest jedną z wiodących europejskich firm finansowych. Od momentu założenia w 1970 roku, działalność OVB koncentruje się na długoterminowym, kompleksowym i przede wszystkim zorientowanym na Klienta doradztwie finansowym dla gospodarstw domowych. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami produktowymi. Koncentrując się na indywidualnych potrzebach swoich Klientów, oferuje im konkurencyjne produkty, w zakresie zabezpieczenia egzystencji i zabezpieczenia emerytalnego, ochrony majątku, gromadzenia go i pomnażania oraz pomoc w nabywaniu nieruchomości. OVB działa obecnie w 15 krajach europejskich. 4 954 Pośredników Finansowych pracujących wyłącznie dla Koncernu OVB opiekuje się 3,67 mln Klientów.

W 2018 r. OVB Holding AG osiągnął razem ze swoimi Spółkami Córkami łączne prowizje ze sprzedaży w wysokości 231,3 mln euro i EBIT w wysokości 13,2 mln euro. OVB Holding AG jest od lipca 2006 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Wskaźniki Koncernu OVB za pierwsze pół roku 2019

Daneoperacyjne

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2018

1.1. – 30.6.2019

Zmiana

Klienci (30.06.)

liczba

3,41 mln

3,67 mln

+ 7,8 %

Pośrednicy Finansowi (30.06.)

liczba

4.732

4.954

+ 4,7 %

Przychody z pośrednictwa

mln euro

115,3

127,1

+ 10,2 %

 

 

 

 

 

Dane finansowe

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2018

1.1. – 30.6.2019

Zmiana

Wyniki działalności gospodarczej (EBIT)

mln euro

5,6

5,7

+ 1,3 %

Marża EBIT

%

4,9

4,5

– 0,4%-Pkt.

Wynik Koncernu razem z udziałowcami

mln euro

3,8

4,7

+ 24,0 %

Wynik na akcję (nierozwodniony)

euro

0,26

0,33

+ 24,0 %

 

 

 

 

 

Wskaźniki Koncernu w podziale na regiony za pierwsze pół roku 2019

Europa Centralna i Wschodnia

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2018

1.1. – 30.6.2019

Zmiana

Klienci (30.06.)

liczba

2,32 Mio.

2,45 Mio.

+ 5,6 %

Pośrednicy Finansowi (30.06.)

liczba

2.760

2.824

+ 2,3 %

Przychody z pośrednictwa

mln euro

57,3

59,0

+ 2,9 %

Wynik przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

3,7

4,2

+ 13,1 %

Marża EBIT

%

6,5

7,1

+ 0,6 %-Pkt.

 

 

 

 

 

Niemcy

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2018

1.1. – 30.6.2019

Zmiana

Klienci (30.06.)

liczba

619.386

614.423

– 0,8 %

Pośrednicy Finansowi (30.06.)

liczba

1.313

1.293

– 1,5 %

Przychody z pośrednictwa

mln euro

29,0

30,1

+ 4,0 %

Wynik przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

3,8

4,1

+ 8,7 %

Marża EBIT

%

13,1

13,7

+ 0,6%-Pkt.

Europa Południowa i Zachodnia

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2018

1.1. – 30.6.2019

Zmiana

Klienci (30.06.)

liczba

464.937

606.370

+ 30,4 %

Pośrednicy Finansowi (30.06.)

liczba

659

837

+ 27,0 %

Przychody z pośrednictwa

mln euro

29,0

38,0

+ 31,0 %

Wynik przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

2,9

2,4

– 16,9 %

Marża EBIT

%

10,0

6,4

– 3,6 %-Pkt.