OVB z dalszym wzrostem liczby Klientów i Pośredników Finansowych

|

 

  • Liczba Klientów wzrosła o 2,3 procent
  • Liczba Pośredników Finansowych wzrosła o 3,1 procent
  • Przychody z tytułu pośrednictwa w pierwszym kwartale 2023 roku sięgnęły 83,4 mln euro, zgodnie z planem, a więc były prawie na poziomie roku poprzedniego

Kolonia, 9 maja 2023 OVB Holding AG, jedna z wiodących europejskich firm pośrednictwa finansowego z siedzibą w Kolonii, zdołała powiększyć swoją bazę Klientów o 2,3 procent rok do roku do 4,27 mln Klientów. Zespół sprzedaży OVB odnotował w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku wzrost o 3,1 procent do 5 785 pełnoetatowych Pośredników Finansowych.

Przychody z tytułu pośrednictwa były w pierwszych trzech miesiącach zgodne z wyznaczonym celem i wyniosły 83,4 mln euro. Podczas gdy dochód w segmencie Europy Środkowo-Wschodniej wzrósł o 11,3 procent do 45,2 mln euro, segmenty Niemcy oraz Europa Południowa i Zachodnia zanotowały spadki przychodów, częściowo z powodu znacznego, związanego z rynkiem, spadku działalności finansowej.

Rozwój wyniku operacyjnego (EBIT) był spowodowany, oprócz zwiększenia liczby Współpracowników oraz ilości szkoleń, głównie wzrostem kosztów związanych z inflacją. Ogólnie rzecz biorąc, EBIT spadł zgodnie z planem do 3,1 mln euro w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku z powodu wyżej wymienionych czynników.

Mario Freis, CEO OVB Holding AG: »Już wcześniej przewidywaliśmy, że pierwszy kwartał będzie dla nas wyzwaniem w zakresie sprzedaży i zarządzania przedsiębiorstwem. Ponieważ nasze wyniki są zgodne z planem, nastawiamy się optymistycznie na kolejne kwartały i trzymamy się naszej prognozy.«

Perspektywy na cały rok

OVB jest optymistycznie nastawiona do roku finansowego 2023, pomimo otoczenia rynkowego naznaczonego wyzwaniami politycznymi i gospodarczymi.

Uwzględniając obecnie wciąż istniejącą niepewność w rozwoju makroekonomicznym, OVB spodziewa się, że w roku finansowym 2023 zakres przychodów z tytułu pośrednictwa będzie w granicach od 325 do 350 mln euro, a wynik operacyjny wyniesie od 16 do 19 mln euro.

O Koncernie OVB

Koncern OVB z siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm pośrednictwa finansowego. Od momentu powstania w 1970 roku działalność OVB koncentruje się na kompleksowym doradztwie finansowym dla gospodarstw domowych, które jest długoterminowe i całkowicie zorientowane na Klienta. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami oferującymi konkurencyjne produkty, które zaspokajają potrzeby Klientów - od zabezpieczenia egzystencji, poprzez ubezpieczenie majątku i mienia, aż do zabezpieczenia emerytalnego oraz budowy i rozbudowy majątku.

OVB działa aktualnie w 16 krajach Europy. 5.785 pełnoetatowych Pośredników Finansowych opiekuje się 4,27 mln klientów. W 2022 r. OVB Holding AG wraz ze swoimi spółkami zależnymi osiągnął łącznie przychody z tytułu pośrednictwa w wysokości 331,9 mln euro, jak też EBIT w wysokości 22,0 mln euro. OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Prime Stan-dard, ISIN DE0006286560).

Wyniki Koncernu OVB za pierwszy kwartał 2023

Dane operacyjne

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2022

1.1. – 31.3.2023

Zmiana

Klienci

liczba

 4,18 Mio.

4,27 Mio.

+ 2,3 %

Pośrednicy Finansowi

liczba

5.613

5.785

+ 3,1 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln Euro

84,2

83,4

-1,0 %

 

 

 

 

 

Dane finansowe

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2022

1.1. – 31.3.2023

Zmiana

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln Euro

6,0

3,1

-48,5 %

Marża EBIT

%

7,2

3,7

-3,4 %-Pkt.

Wynik Koncernu według udziału Spółek

mln Euro

3,4

2,3

-31,9 %

Wynik na akcję (nierozwodniony)

Euro

0,24

0,16

-31,9 %

 

 

 

 

 

Wyniki z poszczególnych reginowów za pierwszy kwartał 2023

Europa Środkowa i Wschodnia

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2022

1.1. – 31.3.2023

Zmiana

Klienci

liczba

 2,85 Mio.

2,91 Mio.

+ 2,1 %

Pośrednicy Finansowi

liczba

3.308

3.549

+ 7,3 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln Euro

40,7

45,2

+ 11,3 %

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln Euro

4,6

2,7

-41,6 %

Marża EBIT

%

11,4

6,0

-5,4 %-Pkt.

 

 

 

 

 

Niemcy

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2022

1.1. – 31.3.2023

Zmiana

Klienci

liczba

614.513

613.588

- 0,2 %

Pośrednicy Finansowi

liczba

1.203

1.161

-3,5 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln Euro

15,9

13,8

-13,1 %

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln Euro

2,4

1,4

-43,3 %

Marża EBIT

%

15,2

9,9

-5,3 %-Pkt.

 

 

 

 

 

Europa Południowa i Zachodnia

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2022

1.1. – 31.3.2023

Zmiana

Klienci

liczba

711.801

747.983

+ 5,1 %

Pośrednicy Finansowi

liczba

1.102

1.075

-2,5 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln Euro

27,6

24,3

-12,0 %

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln Euro

2,8

1,2

-56,6 %

Marża EBIT

%

10,3

5,1

-5,2 %-Pkt.

 

 

 

 

 

W procentach i liczbach mogą wystąpić różnice w zaokrągleniu. Procenty są obliczane na podstawie TEUR.