OVB z bardzo udanym pierwszym półroczem 2021r.

|

OVB z bardzo udanym pierwszym

półroczem 2021r.

  • Wzrost liczby Klientów i Pośredników Finansowych
  • Przychody z tytułu pośrednictwa i wynik operacyjny znacząco powyżej poziomu z roku ubiegłego
  • Podniesiony poziom prognozy na cały rok

Kolonia, 11 sierpnia 2021 r. Europejski Koncern Pośrednictwa Finansowego OVB z pomyślnym rozwojem przedsiębiorstwa i wysoką dynamiką w pierwszym półroczu 2021 r.

OVB zwiększyło w okresie sprawozdawczym przychody z tytułu pośrednictwa o 21,8 procent z 130,7 mln Euro do 159,2 mln Euro. Do tego bardzo pozytywnego rozwoju przyczyniły się wszystkie trzy segmenty regionalne.

Liczba Klientów obsługiwanych w 15 krajach wzrosła o 3,7 proc. do 4,05 mln. Na dzień 30 czerwca 2021 r. w OVB pracowało 5.465 Pośredników Finansowych w pełnym wymiarze godzin, co oznacza wzrost o 393 względnie 7,7 procent.

»Widzimy, że wzrasta zapotrzebowanie na jakościowe doradztwo allfinanz. Postępująca cyfryzacja naszych procesów biznesowych przyczyniła się również do dalszego wzrostu efektywności naszych działań sprzedażowych«, powiedział Mario Freis, CEO OVB Holding AG.

Obrót i wyniki w poszczególnych segmentach  

W najsilniejszym segmencie, Europie Środkowej i Wschodniej, przychody z tytułu pośrednictwa wzrosły o 22,4 procent do 76,1 mln euro, przy wzroście na wszystkich rynkach krajowych. Przychody z tytułu pośrednictwa w segmencie niemieckim wzrosły o 4,4 procent do 31,7 mln euro (w roku poprzednim: 30,4 mln euro). Największą dynamikę wzrostu osiągnięto w segmencie Europy Południowej i Zachodniej, gdzie nastąpił wzrost o 34,6 proc. do 51,4 mln euro.

Wynik operacyjny (EBIT) wzrósł o 66,1 procent do 12,4 mln euro (w roku poprzednim 7,5 mln euro). Zysk operacyjny segmentu Europy Środkowej i Wschodniej wzrósł o 38,8 procent, z 6,0 mln euro do 8,3 mln euro. Wynik operacyjny segmentu Niemcy wzrósł o 2,6 procent z 4,9 mln euro do 5,0 mln euro. EBIT segmentu Europy Południowej i Zachodniej wzrósł o 3 mln euro z 1,7 mln euro do 4,7 mln euro (+ 181,3%).

» Cieszy fakt, że prawie każda spółka zależna była w stanie znacząco zwiększyć swoje zyski. Marża EBIT Grupy OVB wzrosła z 5,7 procent w roku ubiegłym do 7,8 procent w okresie sprawozdawczym«, podkreśla CFO Frank Burow.

Prognoza całoroczna 2021

Kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój sytuacji w drugiej połowie roku będzie przebieg trwającej pandemia COVID 19. Ze względu na bardzo dynamiczny rozwój biznesu w pierwszej połowie 2021 roku, Zarząd prognozuje obecnie przychody z tytułu pośrednictwa w wysokości 300 mln – 310 mln euro oraz wynik operacyjny (EBIT) w wysokości 19 mln – 22 mln euro za cały rok 2021.

O Koncernie OVB

Koncern OVB z siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm pośrednictwa finansowego. Od momentu powstania w 1970 roku działalność OVB koncentruje się na kompleksowym doradztwie finansowym dla gospodarstw domowych, które jest długoterminowe i całkowicie zorientowane na Klienta. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami oferującymi konkurencyjne produkty, które zaspokajają potrzeby Klientów - od zabezpieczenia egzystencji, poprzez ubezpieczenie majątku i mienia, aż do zabezpieczenia emerytalnego oraz budowy i rozbudowy majątku.

OVB działa aktualnie w 15 krajach Europy. 5.465 Pośredników Finansowych opiekuje się 4,05 mln Klientów.

W 2020 r. OVB Holding AG wraz ze swoimi spółkami zależnymi osiągnął łącznie prowizje ze sprzedaży w wysokości 270,6 mln euro, jak też EBIT w wysokości 14,9 mln euro. OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Prime Stan-dard, ISIN DE0006286560).

Wyniki Koncernu OVB za pierwsze półrocze 2021

Dane operacyjne

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2020

1.1. – 30.6.2021

Zmiana

Klienci (30.06.)

liczba

3,90 mln

4,05 mln

+3,7 %

Pośrednicy Finansowi (30.06.)

liczba

5.072

5.465

+7,7 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

130,7

159,2

+21,8 %

Dane finansowe

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2020

1.1. – 30.6.2021

Zmiana

Wyniki działalności gospodarczej (EBIT)

mln euro

7,5

12,4

+66,1 %

Marża EBIT

%

5,7

7,8

+2,1 %-Pkt.

Wyniki Koncernu według udziału Spółek

mln euro

5,5

9,6

+74,1 %

Wynik na akcję (nierozwodniony)

euro

0,39

0,67

+74,1 %

Dane z poszczególnych regionów za pierwsze półrocze 2021

Europa Centralna i Wschodnia

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2020

1.1. – 30.6.2021

Zmiana

Klienci (30.06.)

liczba

2,66 Mio.

2,76 Mio.

+3,8 %

Pośrednicy Finansowi (30.06.)

liczba

2.964

3.188

+7,6 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

62,2

76,1

+22,4 %

Wynik przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

6,0

8,3

+38,8 %

Marża EBIT

%

9,6

10,9

+1,3 %-Pkt.

Niemcy

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2020

1.1. – 30.6.2021

Zmiana

Klienci (30.06.)

liczba

611.524

608.544

-0,5 %

Pośrednicy Finansowi (30.06.)

liczba

1.224

1.216

-0,7 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

30,4

31,7

+4,4 %

Wynik przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

4,9

5,0

+2,6 %

Marża EBIT

%

16,1

15,8

-0,3 %-Pkt.

Europa Południowa i Zachodnia

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2020

1.1. – 30.6.2021

Zmiana

Klienci (30.06.)

liczba

633.691

680.572

+7,4 %

Pośrednicy Finansowi (30.06.)

liczba

884

1.061

+20,0 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

38,2

51,4

+34,6 %

Wynik przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

1,7

4,7

+181,3 %

Marża EBIT

%

4,4

9,2

+4,8 %-Pkt.