OVB w pierwszej połowie 2020 roku ze wzrostem sprzedaży i znacznym wzrostem zysków

|

OVB w pierwszej połowie 2020 roku ze wzrostem sprzedaży i znacznym wzrostem zysków

  • Wzrost obrotu o 2,9 procent do 130,7 mln euro
  • Znaczny wzrost zysku operacyjnego o 30,6 procent do 7,5 mln euro
  • Odnowiony wrost liczy Klientów i Pośredników Finansowych

Kolonia, 12 sierpnia 2020 r. Po dynamicznym rozwoju biznesu w pierwszym kwartale roku, w drugim kwartale 2020 roku OVB - europejski Koncern pośrednictwa finansowego - zdołał dorównać dobremu poziomowi sprzedaży z poprzedniego kwartału - pomimo skutków pandemii COVID 19. Przychody z tytułu pośrednictwa w pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 2,9 procent do 130,7 mln euro. Wszystkie trzy regionalne segmenty Koncernu przyczyniły się do wzrostu obrotów. Najsilniejszy segment, Europa Środkowo-Wschodnia, wzrósł o 5,4 procent.

Liczba pełnoetatowych Pośredników Finansowych wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego o 2,4 procent, do 5.072. OVB rozszerzyło obecnie swoją bazę Klientów w 15 europejskich krajach o 6,3 procent względem roku ubiegłego - do 3,9 mln. Stałe poszerzanie bazy Klientów wskazuje na to, że usługi świadczone przez OVB nadal mają duże znaczenie dla ludzi.

Mario Freis, CEO OVB Holding AG: »Uważamy to za wielki sukces, że nasi Pośrednicy Finansowi bardzo szybko dostosowali się do zmienionych warunków ramowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów.«

Thomas Hücker, COO OVB Holding AG, dodaje: »Wykorzystaliśmy zmienione warunki ramowe do znacznego przyspieszenia transformacji cyfrowej. W całej Europie nasi Pośrednicy Finansowi bardzo intensywnie korzystają z udostępnionych narzędzi online, które są wsparciem dla personalnego doradztwa.«

W pierwszym półroczu 2020 r. Koncern OVB osiągnął wynik operacyjny (EBIT) w wysokości 7,5 mln euro, co oznacza wzrost o 30,6 procent do 1,8 mln euro w stosunku do roku poprzedniego, który wynosił 5,7 mln euro. EBIT w segmencie Europy Środkowo-Wschodniej dynamicznie wzrósł o 41,7 procent z 4,2 mln euro do 6,0 mln euro. Również w segmencie niemieckim wzrósł znacząco wynik operacyjny - o 18,2 procent z 4,1 mln euro do 4,9 mln euro.

»Wraz z redukcją kosztów, która może zostać skorygowana w krótkim czasie, pozytywne wyniki sprzedaży doprowadziły do silnego wzrostu zysku operacyjnego«, podkreśla CFO OVB Oskar Heitz.

Pomimo dobrych wyników półrocznych, Zarząd, w związku z bieżącymi wydarzeniami i utrzymującą się niepewnością, zachowuje ostrożność co do perspektyw dalszego rozwoju działalności i spodziewa się nieznacznego spadku przychodów i zysków z działalności pośrednictwa w przedziale od 12,5 do 13,0 mln euro w całym roku.

O Koncernie OVB

Koncern OVB z siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm pośrednictwa finansowego. Od momentu powstania w 1970 roku działalność OVB koncentruje się na kompleksowym doradztwie finansowym dla gospodarstw domowych, które jest długoterminowe i całkowicie zorientowane na Klienta. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami oferującymi konkurencyjne produkty, które zaspokajają potrzeby Klientów - od zabezpieczenia egzystencji, poprzez ubezpieczenie majątku i mienia, aż do zabezpieczenia emerytalnego oraz budowy i rozbudowy majątku. OVB działa aktualnie w 15 krajach Europy. 5.072 Pośredników Finansowych opiekuje się 3,9 mln Klientów. W 2019 OVB Holding AG wraz ze swoimi spółkami zależnymi osiągnął łącznie prowizje ze sprzedaży w wysokości 257,8 mln euro, jak też EBIT w wysokości 14,1 mln euro. OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Prezentacja wyników za pierwsze półrocze 2020 roku  oraz okresowe sprawozdanie finansowe dostępne są na stronie www.ovb.eu w rubryce Investor Relations.

Komunikat prasowy dostępny jest również na stronie internetowej
www.ovb.eu è Presse è Pressemitteilungen.

Wyniki Koncernu za pierwsze półrocze 2020

Dane operacyjne

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2019

1.1. – 30.6.2020

Zmiana

Klienci (30.06.)

liczba

3,67 mln

3,90 mln

+ 6,3 %

Pośrednicy Finansowi (30.06.)

liczba

4.954

5.072

+ 2,4 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

127,1

130,7

+ 2,9 %

 

 

 

 

 

Dane finansowe

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2019

1.1. – 30.6.2020

Zmiana

Wyniki działalności gospodarczej (EBIT)

mln euro

5,7

7,5

+30,6 %

Marża EBIT

%

4,5

5,7

+ 1,2%-Pkt.

Wyniki Koncernu (według udziału Spółek)

mln euro

4,7

5,5

+17,9 %

Wynik na akcje (nierozwodniony)

euro

0,33

0,39

+ 17,9 %

 

 

 

 

 

 

Dane z poszczególnych regionów za pierwsze półrocze 2020

Europa Centralna i Wschodnia

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2019

1.1. – 30.6.2020

Zmiana

Klienci (30.06.)

liczba

2,45 mln

2,66 mln

+ 8,4 %

Pośrednicy Finansowi (30.06.)

liczba

2.824

2.964

+ 5,0 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

59,0

62,2

+ 5,4 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

4,2

6,0

+ 41,7 %

Marża EBIT

%

7,1

9,6

+ 2,5 %-Pkt.

 

 

 

 

 

Niemcy

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2019

1.1. – 30.6.2020

Zmiana

Klienci (30.06.)

liczba

614.423

611.524

– 0,5 %

Pośrednicy Finansowi (30.06.)

liczba

1.293

1.224

–5,3 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

30,1

30,4

+ 0,9 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

4,1

4,9

+ 18,2 %

Marża EBIT

%

13,7

16,1

+ 2,4%-Pkt.

Europa Południowa i Zachodnia

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2019

1.1. – 30.6.2020

Zmiana

Klienci (30.06.)

liczba

606.370

633.691

+ 4,5 %

Pośrednicy Finansowi (30.06.)

liczba

837

884

+ 5,6 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

38,0

38,2

+ 0,4 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

2,4

1,7

– 30,3 %

Marża EBIT

%

6,4

4,4

– 2,0 %-Pkt.