OVB startuje z dobrymi wynikami – wzrost zysków w roku obrotowym 2024

|

Kolonia, 8 maja 2024 OVB Holding AG, jeden z wiodących europejskich pośredników finansowych z siedzibą w Kolonii, z sukcesem rozpoczął rok finansowy 2024. Przychody z tytułu pośrednictwa wzrosły znacząco o 16,1 procent do 96,8 mln euro w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku (1 kwartał 2023 r.  83,4 mln euro).
Wszystkie trzy segmenty Grupy odnotowały znaczny wzrost sprzedaży. W Niemczech wzrost sprzedaży wyniósł 6,8 procent. Przychody z tytułu pośrednictwa w segmencie Europy Środkowo-Wschodniej wzrosły znacząco o 16,5 procent. Segment Europy Południowej i Zachodniej był najbardziej dynamiczny w pierwszym kwartale 2024 r., a jego sprzedaż wzrosła o 20,5 procent w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku.

W całej Europie liczba Klientów wzrosła o 6,5 procent do 4,55 miliona. Zespół pośredników OVB odnotował wzrost o 2,7 procent do 5 939 pełnoetatowych pośredników finansowych w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku.

Koncern OVB poprawił swój wynik operacyjny (EBIT) w okresie sprawozdawczym o 37,2 procent z 3,1 do 4,3 mln euro. W segmencie Europy Środkowo-Wschodniej EBIT zwiększył się z 2,7 do 4,6 mln euro, co oznacza znaczny wzrost o 68,2 procent.  Wynik operacyjny w segmencie Europy Południowej i Zachodniej wzrósł o 39,8 procent do 1,7 mln euro.
Zgodnie z planem, trend zysków w segmencie Niemcy charakteryzował się znacznym wzrostem wydatków na cyfryzację i szkolenia. W tym przypadku EBIT spadł z 1,4 do 0,8 mln euro.  Łączny zysk netto po uwzględnieniu udziałów pozostałych spółek wyniósł 4,4 mln euro, czyli o 87,2 procent więcej niż w roku poprzednim. W związku z tym zysk na akcję wzrósł niemal dwukrotnie z 0,16 do 0,31 euro.

Mario Freis, CEO OVB Holding AG wyraził swoje zadowolenie: »Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, dynamika wzrostu utrzymała się we wszystkich trzech segmentach. Znacznemu wzrostowi sprzedaży towarzyszył silny wzrost zysków operacyjnych. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celów, które zostały zaplanowane na bieżący rok.«

Prognoza na 2024 r.

Zarząd OVB Holding AG zakłada, że ogólny pozytywny trend w wynikach sprzedaży będzie kontynuowany. Aby uwzględnić obecną niepewność w ogólnym rozwoju gospodarczym, OVB prognozuje przychody z tytułu pośrednictwa w przedziale od 360 do 385 mln euro w roku obrotowym 2024. W świetle wydatków związanych z obecną strategią »OVB Excellence 2027« oczekuje się wyniku operacyjnego w wysokości od 17 do 20 mln euro.

O Koncernie OVB

Koncern OVB z siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm pośrednictwa finansowego. Od momentu powstania w 1970 roku działalność OVB koncentruje się na kompleksowym doradztwie finansowym dla gospodarstw domowych, które jest długoterminowe i całkowicie zorientowane na Klienta. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami oferującymi konkurencyjne produkty, które zaspokajają potrzeby Klientów - od zabezpieczenia egzystencji, poprzez ubezpieczenie majątku i mienia, aż do zabezpieczenia emerytalnego oraz budowy i rozbudowy majątku.

OVB działa aktualnie w 16 krajach Europy. 5.939 pełnoetatowych Pośredników Finansowych opiekuje się 4,55 mln Klientów. W 2023 r. OVB Holding AG wraz ze swoimi spółkami zależnymi osiągnął łącznie przychody z tytułu pośrednictwa w wysokości 354,3 mln euro, jak też EBIT w wysokości 17,8 mln euro. OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie.

Wyniki Koncernu OVB za I kwartał 2024r.

Dane operacyjne

 

Jednostka

01.01.–
31.03.2023

01.01.–
31.03.2024

Zmiana

Klienci (31.03.)

liczba

4,27 Mio.

4,55 Mio.

+6,5 %

Pośrednicy Finansowi (31.03.)

liczba

5.785

5.939

+2,7 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

83,4

96,8

+16,1 %

 

 

 

 

 

Dane finansowe

 

Jednostka

01.01.–
31.03.2023

01.01.–
31.03.2024

Zmiana

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln euro

3,1

4,3

+37,2 %

Marża EBIT

%

3,7

4,4

+0,7 %-Pkt.

Wynik Koncernu według udziału Spółek

mln euro

2,3

4,4

+87,2 %

Wynik na akcję (nierozwodniony)

euro

0,16

0,31

+87,2 %

Wyniki za I kwartał 2024 z poszczególnych regionów

Europa Środkowa i Wschodnia

 

Jednostka

01.01.–
31.03.2023

01.01.–
31.03.2024

Zmiana

Klienci (31.03.)

liczba

2,91 Mio.

3,15 Mio.

+8,2 %

Pośrednicy Finansowi (31.03.)

liczba

3.549

3.700

+4,3 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

45,2

52,7

+16,5 %

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln euro

2,7

4,6

+68,2 %

Marża EBIT

%

6,0

8,7

+2,7 %-Pkt.

 

 

 

 

 

Niemcy

 

Jednostka

01.01.–
31.03.2023

01.01.–
31.03.2024

Zmiana

Klienci (31.03.)

liczba

613.588

610.757

-0,5 %

Pośrednicy Finansowi (31.03.)

liczba

1.161

1.089

-6,2 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

13,8

14,8

+6,8 %

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln euro

1,4

0,8

-44,1 %

Marża EBIT

%

9,9

5,2

-4,7 %-Pkt.

 

 

 

 

 

Europa Południowa i Zachodnia

 

Jednostka

01.01.–
31.03.2023

01.01.–
31.03.2024

Zmiana

Klienci (31.03.)

liczba

747.983

792.122

+5,9 %

Pośrednicy Finansowi (31.03.)

liczba

1.075

1.150

+7,0 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

24,3

29,3

+20,5 %

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln euro

1,2

1,7

+39,8 %

Marża EBIT

%

5,1

5,9

+0,8 %-Pkt.

 

 

 

 

 

W procentach i liczbach mogą wystąpić różnice w zaokrągleniu. Procenty są obliczane na podstawie TEUR.