OVB rozpoczyna rok obrotowy 2020 ze znacznym wzrostem sprzedaży i zysków

|

OVB rozpoczyna rok obrotowy 2020 ze znacznym wzrostem sprzedaży i zysków

  • Przychody z działalności pośrednictwa wzrosły o 5,9 procent do 66,8 mln euro
  • Zysk operacyjny wzrósł znacząco o 51,6 procent do 3,9 mln euro
  • Wzrost liczby Klientów i Pośredników Finansowych

Kolonia, 7 maja 2020 r. OVB Europejski Koncern  pośrednictwa finansowego rozpoczął swój jubileuszowy rok 50-lecia działalności od bardzo dobrego pierwszego kwartału. Przychody z działalności pośrednictwa osiągnęły łącznie 66,8 mln euro w miesiącach od stycznia do marca 2020 r., co stanowi znaczący wzrost o 5,9 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Wszystkie trzy regionalne segmenty Koncernu odnotowały wzrost przychodów.

Liczba Klientów obsługiwanych przez OVB w piętnastu krajach europejskich wzrosła o 6,6% rok do roku i wynosi obecnie 3,87 mln. OVB udało się również pozyskać nowych Pośredników Finansowych. Ich liczba wzrosła z 4.911 do 5.041 w całej Europie.

Mario Freis, CEO OVB Holding AG: »W pierwszym kwartale 2020 r. rozpoczęliśmy bardzo dobry początek roku jubileuszowego, w którym obchodzimy 50-lecie naszej działalności. Na to jaki wpływ będzie miało rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 na nasze dalsze wyniki biznesowe będziemy musieli jeszcze poczekać. Pośrednicy Finansowi poszczególnych Spółek Krajowych pracują nadal z dużym zaangażowaniem w ramach zmienionych warunków i przepisów, korzystając przy tym z możliwości osobistej komunikacji poprzez doradztwa online. «

W najsilniejszym segmencie Europy Środkowej i Wschodniej, przychody z działalności pośrednictwa wzrosły znacząco o 8,3 procent do 31,4 mln euro. Przychody w segmencie Europy Południowej i Zachodniej poprawiły się nieznacznie do 19,3 mln euro. Przychody z działalności pośrednictwa w segmencie niemieckim wzrosły znacząco o 7,8 procent do 16,1 mln euro.

Dzięki wynikowi operacyjnemu w wysokości 3,9 mln euro osiągniętemu w pierwszych trzech miesiącach roku, OVB był w stanie przekroczyć wynik z roku poprzedniego o 51,6 procent. EBIT w segmencie Europy Środkowej i Wschodniej znacząco wzrósł o 70,2 proc. do 2,5 mln euro (rok ubiegły: 1,5 mln euro). Również wynik operacyjny w segmencie niemieckim wzrósł znacząco o 32,2 procent z 1,9 mln euro do 2,5 mln euro.

W związku z obecną niepewnością, co do spodziewanych skutków pandemii COVID 19 Zarząd zakłada obecnie - niezmieniony w stosunku do prognozy z 25 marca 2020 r. - spadek przychodów i zysku operacyjnego z działalności pośrednictwa za rok obrotowy 2020, pomimo dobrego rozwoju w pierwszym kwartale 2020 r.

O Koncernie OVB

Koncern OVB z siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm pośrednictwa finansowego. Od momentu powstania w 1970 roku działalność OVB koncentruje się na kompleksowym doradztwie finansowym dla gospodarstw domowych, które jest długoterminowe i całkowicie zorientowane na Klienta. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami oferującymi konkurencyjne produkty, które zaspokajają potrzeby Klientów - od zabezpieczenia egzystencji, poprzez ubezpieczenia majątku i mienia, aż do zabezpieczenia emerytalnego oraz budowy i rozbudowy majątku. OVB działa aktualnie w 15 krajach Europy. 5.041 Pośredników Finansowych opiekuje się 3,87 mln Klientów. W 2019 OVB Holding AG wraz ze swoimi spółkami zależnymi osiągnął łącznie prowizje ze sprzedaży w wysokości 257,8 mln euro, jak też EBIT w wysokości 14,1 mln euro. OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Prezentacja wyników za pierwszy kwartał 2020 roku  oraz okresowe sprawozdanie finansowe dostępne są na stronie www.ovb.eu w rubryce Investor Relations.

Komunikat prasowy dostępny jest również na stronie internetowej
www.ovb.eu - Presse - Pressemitteilungen.

Wyniki Koncernu za pierwszy kwartał 2020

Dane operacyjne

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2019

1.1. – 31.3.2020

Zmiana

Klienci (31.03.)

liczba

3,63 mln

3,87 mln

+6,6 %

Pośrednicy Finansowi (31.03.)

liczba

4.911

5.041

+2,6 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

63,1

66,8

+5,9 %

 

 

 

 

 

Dane finansowe

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2019

1.1. – 31.3.2020

Zmiana

Wyniki działalności gospodarczej (EBIT)

mln euro

2,6

3,9

+51,6 %

Marża EBIT

%

4,1

5,9

+1,8 %-Pkt.

Wyniki Koncernu (według udziału Spółek)

mln euro

2,4

2,4

-2,1 %

Wynik na akcje (nierozwodniony)

euro

0,17

0,17

±0,0 %

 

 

 

 

 

Dane z poszczególnych regionów za pierwszy kwartał 2020

Europa Centralna i Wschodnia

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2019

1.1. – 31.3.2020

Zmiana

Klienci (31.03.)

liczba

2,42 Mio.

2,63 Mio.

+8,9 %

Pośrednicy Finansowi (31.03.)

liczba

2.779

2.976

+7,1 %

Wpływy z pośrednictwa

mln euro

29,0

31,4

+8,3 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

1,5

2,5

+70,2 %

Marża EBIT

%

5,1

8,0

+2,9 %-Pkt.

 

 

 

 

 

Niemcy

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2019

1.1. – 31.3.2020

Zmiana

Klienci (31.03.)

liczba

616.307

611.859

-0,7 %

Pośrednicy Finansowi (31.03.)

liczba

1.299

1.219

-6,2 %

Wpływy z pośrednictwa

mln euro

14,9

16,1

+7,8 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

1,9

2,5

+32,2 %

Marża EBIT

%

12,9

15,8

+2,9 %-Pkt.

 

 

 

 

 

Europa Południowa i Zachodnia

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2019

1.1. – 31.3.2020

Zmiana

Klienci (31.03.)

liczba

600.534

628.643

+4,7 %

Pośrednicy Finansowi (31.03.)

liczba

833

846

+1,6 %

Wpływy z pośrednictwa

mln euro

19,2

19,3

+0,9 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

1,3

1,0

-20,6 %

Marża EBIT

%

6,6

5,2

-1,4 %-Pkt.