OVB rozpoczyna niezwykle dynamicznie rok obrotowy 2021

|

OVB rozpoczyna niezwykle dynamicznie rok obrotowy 2021

  • Znaczący wzrost sprzedaży i EBIT
  • Liczba Klientów przekroczyła 4 miliony  
  • Liczba Pośredników Finansowych wzrosła o 6,3 proc.

Kolonia, 11 maja 2021 r. Europejski Koncern Pośrednictwa Finansowego OVB dynamicznie rozpoczął nowy rok finansowy i w pierwszym kwartale 2021 r. osiągnął przychody z tytułu pośrednictwa w wysokości 78,7 mln euro. Tym samym sprzedaż z poprzedniego okresu została przekroczona o 17,7 proc. Do tego pozytywnego rozwoju przyczyniły się wszystkie trzy segmenty regionalne. Liczba Klientów obsługiwanych w 15 krajach wzrosła o 3,6 proc. do 4,01 mln. Liczba pełnoetatowych Pośredników Finansowych również wzrosła o 317 do 5 358 Pośredników w całej Europie na koniec marca 2021 r.

»Dobrze rozpoczęliśmy rok finansowy i po raz kolejny znacząco zwiększyliśmy dynamikę wzrostu. Ten pozytywny rozwój sytuacji w całej Europie skłonił nas do podniesienia naszej prognozy na ten rok«, powiedział Mario Freis, CEO OVB Holding AG.

W najsilniejszym segmencie, Europie Środkowej i Wschodniej, przychody z tytułu pośrednictwa wzrosły o 15,5 proc. do 36,3 mln euro. Przychody z tytułu pośrednictwa w segmencie niemieckim wzrosły o 3,0 proc. do 16,6 mln euro. Sprzedaż w segmencie Europy Południowej i Zachodniej wzrosła o jedną trzecią do 25,9 mln euro.

OVB osiągnęło w pierwszych trzech miesiącach roku wynik operacyjny w wysokości 5,9 mln euro, przewyższając o 50,6 procent wynik z tego samego kwartału ubiegłego roku. EBIT w segmencie Europy Środkowej i Wschodniej wzrósł o 42,0 % do 3,6 mln euro (w roku poprzednim: 2,5 mln euro). W segmencie niemieckim zysk operacyjny wzrósł o 8,6 % do 2,8 mln euro. Segment Europy Południowej i Zachodniej odnotował wzrost wyniku o 151,9 %, wynik operacyjny wyniósł tutaj 2,5 mln euro (w roku poprzednim: 1,0 mln euro).

Perspektywy na 2021 rok

Jak już informowaliśmy, 19 kwietnia, OVB spodziewa się znacznego wzrostu przychodów z pośrednictwa i wyniku operacyjnego (EBIT) za cały rok 2021 w związku z wysoką dynamiką wzrostu w pierwszym kwartale i z zastrzeżeniem dalszych skutków trwającej pandemii COVID 19, których nie można jeszcze oszacować. Wcześniej OVB zakładało, że w roku obrotowym 2021  dochody z pośrednictwa wzrosną nieznacznie w porównaniu z rokiem obrotowym 2020 (270,6 mln euro), a EBIT pozostanie na poziomie roku obrotowego 2020 (14,9 mln euro).

O Koncernie OVB

Koncern OVB z siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm pośrednictwa finansowego. Od momentu powstania w 1970 roku działalność OVB koncentruje się na kompleksowym doradztwie finansowym dla gospodarstw domowych, które jest długoterminowe i całkowicie zorientowane na Klienta. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami oferującymi konkurencyjne produkty, które zaspokajają potrzeby Klientów - od zabezpieczenia egzystencji, poprzez ubezpieczenie majątku i mienia, aż do zabezpieczenia emerytalnego oraz budowy i rozbudowy majątku.

OVB działa aktualnie w 15 krajach Europy. 5.358 Pośredników Finansowych opiekuje się 4,01 mln Klientów.

W 2020 r. OVB Holding AG wraz ze swoimi spółkami zależnymi osiągnął łącznie prowizje ze sprzedaży w wysokości 270,6 mln euro, jak też EBIT w wysokości 14,9 mln euro. OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. noto-wany na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Prime Stan-dard, ISIN DE0006286560).

 

Wyniki Koncernu za pierwszy kwartał 2021

 

Dane operacyjne

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2020

1.1. – 31.3.2021

Zmiana

Klienci (31.03.)

liczba

3,87 mln

4,01 mln

+3,6 %

Pośrednicy Finansowi (31.03.)

liczba

5.041

5.358

+6,3 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

66,8

78,7

+17,7 %

 

 

 

 

 

 

Dane finansowe

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2020

1.1. – 31.3.2021

Zmiana

Wyniki działalności gospodarczej (EBIT)

mln euro

3,9

5,9

+50,6 %

Marża-EBIT

%

5,9

7,5

+1,6 %-Pkt.

Wyniki Koncernu (według udziału Spółek)

mln euro

2,4

4,7

+95,5 %

Wynik na akcje (nierozwodniony)

euro

0,17

0,33

+95,5 %

 

 

 

 

 

 

Dane z poszczególnych regionów za pierwszy kwartał 2021

 

Europa Centralna i Wschodnia

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2020

1.1. – 31.3.2021

Zmiana

Klienci (31.03.)

liczba

2,63 mln

2,73 mln

+3,9 %

Pośrednicy Finansowi (31.03.)

liczba

2.976

3.141

+5,5 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

31,4

36,3

+15,5 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

2,5

3,6

+42,0 %

Marża-EBIT

%

8,0

9,8

+1,8 %-Pkt.

 

 

 

 

 

 

Niemcy

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2020

1.1. – 31.3.2021

Zmiana

Klienci (31.03.)

liczba

611.859

608.502

-0,5 %

Pośrednicy Finansowi (31.03.)

liczba

1.219

1.205

-1,1 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

16,1

16,6

+3,0 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

2,5

2,8

+8,6 %

Marża-EBIT

%

15,8

16,7

+0,9 %-Pkt.

 

 

 

 

 

 

Europa Południowa i Zachodnia

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2020

1.1. – 31.3.2021

Zmiana

Klienci (31.03.)

liczba

628.643

666.592

+6,0 %

Pośrednicy Finansowi (31.03.)

liczba

846

1.012

+19,6 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

19,3

25,9

+33,7 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

1,0

2,5

+151,9 %

Marża-EBIT

%

5,2

9,8

+4,6 %-Pkt.

 

 

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy jakości życia naszych gości. Niektóre z tych plików cookie są technicznie obowiązkowe, aby zagwarantować pewne funkcje strony internetowej. Ponadto, używamy niektórych plików cookie do zbierania informacji na temat zachowań użytkowników na tej stronie internetowej oraz do ulepszania naszej strony internetowej na podstawie tych informacji. więcej