OVB rozpoczyna niezwykle dynamicznie rok obrotowy 2021

|

OVB rozpoczyna niezwykle dynamicznie rok obrotowy 2021

  • Znaczący wzrost sprzedaży i EBIT
  • Liczba Klientów przekroczyła 4 miliony  
  • Liczba Pośredników Finansowych wzrosła o 6,3 proc.

Kolonia, 11 maja 2021 r. Europejski Koncern Pośrednictwa Finansowego OVB dynamicznie rozpoczął nowy rok finansowy i w pierwszym kwartale 2021 r. osiągnął przychody z tytułu pośrednictwa w wysokości 78,7 mln euro. Tym samym sprzedaż z poprzedniego okresu została przekroczona o 17,7 proc. Do tego pozytywnego rozwoju przyczyniły się wszystkie trzy segmenty regionalne. Liczba Klientów obsługiwanych w 15 krajach wzrosła o 3,6 proc. do 4,01 mln. Liczba pełnoetatowych Pośredników Finansowych również wzrosła o 317 do 5 358 Pośredników w całej Europie na koniec marca 2021 r.

»Dobrze rozpoczęliśmy rok finansowy i po raz kolejny znacząco zwiększyliśmy dynamikę wzrostu. Ten pozytywny rozwój sytuacji w całej Europie skłonił nas do podniesienia naszej prognozy na ten rok«, powiedział Mario Freis, CEO OVB Holding AG.

W najsilniejszym segmencie, Europie Środkowej i Wschodniej, przychody z tytułu pośrednictwa wzrosły o 15,5 proc. do 36,3 mln euro. Przychody z tytułu pośrednictwa w segmencie niemieckim wzrosły o 3,0 proc. do 16,6 mln euro. Sprzedaż w segmencie Europy Południowej i Zachodniej wzrosła o jedną trzecią do 25,9 mln euro.

OVB osiągnęło w pierwszych trzech miesiącach roku wynik operacyjny w wysokości 5,9 mln euro, przewyższając o 50,6 procent wynik z tego samego kwartału ubiegłego roku. EBIT w segmencie Europy Środkowej i Wschodniej wzrósł o 42,0 % do 3,6 mln euro (w roku poprzednim: 2,5 mln euro). W segmencie niemieckim zysk operacyjny wzrósł o 8,6 % do 2,8 mln euro. Segment Europy Południowej i Zachodniej odnotował wzrost wyniku o 151,9 %, wynik operacyjny wyniósł tutaj 2,5 mln euro (w roku poprzednim: 1,0 mln euro).

Perspektywy na 2021 rok

Jak już informowaliśmy, 19 kwietnia, OVB spodziewa się znacznego wzrostu przychodów z pośrednictwa i wyniku operacyjnego (EBIT) za cały rok 2021 w związku z wysoką dynamiką wzrostu w pierwszym kwartale i z zastrzeżeniem dalszych skutków trwającej pandemii COVID 19, których nie można jeszcze oszacować. Wcześniej OVB zakładało, że w roku obrotowym 2021  dochody z pośrednictwa wzrosną nieznacznie w porównaniu z rokiem obrotowym 2020 (270,6 mln euro), a EBIT pozostanie na poziomie roku obrotowego 2020 (14,9 mln euro).

O Koncernie OVB

Koncern OVB z siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm pośrednictwa finansowego. Od momentu powstania w 1970 roku działalność OVB koncentruje się na kompleksowym doradztwie finansowym dla gospodarstw domowych, które jest długoterminowe i całkowicie zorientowane na Klienta. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami oferującymi konkurencyjne produkty, które zaspokajają potrzeby Klientów - od zabezpieczenia egzystencji, poprzez ubezpieczenie majątku i mienia, aż do zabezpieczenia emerytalnego oraz budowy i rozbudowy majątku.

OVB działa aktualnie w 15 krajach Europy. 5.358 Pośredników Finansowych opiekuje się 4,01 mln Klientów.

W 2020 r. OVB Holding AG wraz ze swoimi spółkami zależnymi osiągnął łącznie prowizje ze sprzedaży w wysokości 270,6 mln euro, jak też EBIT w wysokości 14,9 mln euro. OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. noto-wany na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Prime Stan-dard, ISIN DE0006286560).

 

Wyniki Koncernu za pierwszy kwartał 2021

 

Dane operacyjne

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2020

1.1. – 31.3.2021

Zmiana

Klienci (31.03.)

liczba

3,87 mln

4,01 mln

+3,6 %

Pośrednicy Finansowi (31.03.)

liczba

5.041

5.358

+6,3 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

66,8

78,7

+17,7 %

 

 

 

 

 

 

Dane finansowe

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2020

1.1. – 31.3.2021

Zmiana

Wyniki działalności gospodarczej (EBIT)

mln euro

3,9

5,9

+50,6 %

Marża-EBIT

%

5,9

7,5

+1,6 %-Pkt.

Wyniki Koncernu (według udziału Spółek)

mln euro

2,4

4,7

+95,5 %

Wynik na akcje (nierozwodniony)

euro

0,17

0,33

+95,5 %

 

 

 

 

 

 

Dane z poszczególnych regionów za pierwszy kwartał 2021

 

Europa Centralna i Wschodnia

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2020

1.1. – 31.3.2021

Zmiana

Klienci (31.03.)

liczba

2,63 mln

2,73 mln

+3,9 %

Pośrednicy Finansowi (31.03.)

liczba

2.976

3.141

+5,5 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

31,4

36,3

+15,5 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

2,5

3,6

+42,0 %

Marża-EBIT

%

8,0

9,8

+1,8 %-Pkt.

 

 

 

 

 

 

Niemcy

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2020

1.1. – 31.3.2021

Zmiana

Klienci (31.03.)

liczba

611.859

608.502

-0,5 %

Pośrednicy Finansowi (31.03.)

liczba

1.219

1.205

-1,1 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

16,1

16,6

+3,0 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

2,5

2,8

+8,6 %

Marża-EBIT

%

15,8

16,7

+0,9 %-Pkt.

 

 

 

 

 

 

Europa Południowa i Zachodnia

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2020

1.1. – 31.3.2021

Zmiana

Klienci (31.03.)

liczba

628.643

666.592

+6,0 %

Pośrednicy Finansowi (31.03.)

liczba

846

1.012

+19,6 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

19,3

25,9

+33,7 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

1,0

2,5

+151,9 %

Marża-EBIT

%

5,2

9,8

+4,6 %-Pkt.