OVB potwierdza prognozy w wymagającym środowisku

|

Kolonia, 9. listopada 2022 r.

OVB Holding AG, jeden z wiodących Europejskich Koncernów Pośrednictwa Finansowego z siedzibą w Kolonii, kontynuuje kurs wzrostu w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku. Liczba Klientów obsługiwanych przez OVB powiększyła się we wszystkich trzech segmentach i wzrosła o 4,1 proc. do 4,26 mln w całym Holdingu. Liczba pełnoetatowych Pośredników Finansowych pracujących dla OVB w Europie również wzrosła o 3,3 procent do 5.648.
W coraz trudniejszym otoczeniu gospodarczym z rosnącymi obciążeniami dla domowych budżetów, Holding zwiększył przychody z tytułu pośrednictwa o 5,5 procent do 247,2 mln euro w stosunku do tego samego okresu z roku poprzedniego. Szczególnie dynamicznie rozwinął się segment Europy Środkowo-Wschodniej, w którym przychody z tytułu pośrednictwa wzrosły o 12,3 proc. do 127,5 mln euro. Podczas gdy na rynku niemieckim można było zauważyć wyraźne ograniczenie w poszczególnych segmentach biznesowych i klienckich, segment Europy Południowej i Zachodniej był w stanie osiągnąć niewielki ogólny wzrost sprzedaży.

Po silnym wzroście zysków w ubiegłym roku, EBIT spadł o 5,9 proc. z 16,3 mln euro do 15,4 mln euro w tym samym okresie ubiegłego roku. Oprócz efektów specjalnych w pierwszej połowie roku, sytuację tę można uzasadnić w szczególności wzrostem kosztów związanych z inflacją oraz prowadzoną obecnie, zgodnie z ustalonym planem intensyfikacją wydarzeń sprzedażowych i szkoleniowych. Ponadto konsekwentna realizacja strategii przedsiębiorstwa prowadzi do coraz większego obciążenia kosztami segmentów operacyjnych przy jednoczesnym odciążeniu obszarów centralnych.

Mario Freis, CEO OVB Holding AG: »Środowisko gospodarcze w Europie jest obecnie znacząco obciążone i obarczone ryzykiem. Stanowi to coraz większe wyzwanie dla gospodarstw domowych, a jednocześnie zwiększa w całej Europie zapotrzebowanie społeczne na indywidualne doradztwo.«

Prognoza całoroczna

Dalszy rozwój wojny na Ukrainie, kryzys energetyczny, nasilająca się inflacja oraz wciąż istniejące zagrożenie pandemiczne COVID 19 mają wpływ na gospodarkę i społeczeństwa, obciążając prognozy przyszłych wyników z działalności wysokim ryzykiem i niepewnością.
Ze względu na stabilne wyniki z działalności w pierwszych dziewięciu miesiącach roku i mając na uwadze międzynarodową pozycję OVB, Zarząd podtrzymuje jednak swoją prognozę na bieżący rok finansowy - oczekuje się, że dochód z pośrednictwa wyniesie od 315 do 330 mln euro, a wynik operacyjny powinien wzrosnąć do 22 - 25 mln euro.

O Koncernie OVB

Koncern OVB, z siedzibą w Kolonii, jest jedną z wiodących europejskich firm pośrednictwa finansowego. Od momentu powstania w 1970 roku, działalność OVB koncentruje się na kompleksowym doradztwie finansowym dla gospodarstw domowych, które jest długoterminowe i całkowicie zorientowane na Klienta.
OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami oferującymi konkurencyjne produkty, które zaspokajają potrzeby Klientów od zabezpieczenia egzystencji, poprzez ubezpieczenie majątku i mienia, aż do zabezpieczenia emerytalnego oraz budowy i rozbudowy majątku. OVB działa aktualnie w 16 krajach Europy. 5.648 pełnoetatowych Pośredników
Finansowych opiekuje się 4,26 mln Klientów.

W 2021 r. OVB Holding AG wraz ze swoimi spółkami zależnymi osiągnął łącznie przychody z tytułu pośrednictwa w wysokości 320,7 mln euro, jak też EBIT w wysokości 21,8 mln euro. OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Prime Stan-dard, ISIN DE0006286560).

Prezentacja wyników za dziewięć miesięcy 2022 roku oraz raport okresowy są dostępne do pobrania na stronie www.ovb.eu w sekcji Relacje Inwestorskie.
Niniejszy komunikat prasowy można również znaleźć w Internecie pod adresem: www.ovb.eu/public-relations

Wyniki Koncernu za 9 miesięcy 2022

Dane operacyjne

 

Jednostka

1.1. – 30.9.2021

1.1. – 30.9.2022

Zmiana

Klienci (30.09.)

liczba

4,09 Mio.

4,26 Mio.

+4,1 %

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

liczba

5.466

5.648

+3,3 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln Euro

234,2

247,2

+5,5 %

Dane finansowe

 

Jednostka

1.1. – 30.9.2021

1.1. – 30.9.2022

Zmiana

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln Euro

16,3

15,4

-5,9 %

Marża EBIT

%

7,0

6,2

-0,8 %-Pkt.

Wynik Koncernu według udziału Spółek

mln Euro

12,3

9,2

-25,6 %

Wynik na akcję (nierozwodniony)

Euro

0,86

0,64

-25,6 %

Wyniki z poszczególnych regionów za 9 miesięcy 2022

Europa Środkowa i Wschodnia

 

Jednostka

1.1. – 30.9.2021

1.1. – 30.9.2022

Zmiana

Klienci (30.09.)

liczba

2,79 Mio.

2,92 Mio.

+4,6 %

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

liczba

3.196

3.365

+5,3 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln Euro

113,5

127,5

+12,3 %

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln Euro

13,0

13,1

+0,8 %

Marża EBIT

%

11,5

10,3

-1,2 %-Pkt.

Niemcy

 

Jednostka

1.1. – 30.9.2021

1.1. – 30.9.2022

Zmiana

Klienci (30.09.)

liczba

614.278

615.967

+0,3 %

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

liczba

1.227

1.213

-1,1 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln Euro

47,2

45,1

-4,5 %

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln Euro

6,6

5,2

-21,5 %

Marża EBIT

%

14,0

11,5

-2,5 %-Pkt.

Europa Południowa i Zachodnia

 

Jednostka

1.1. – 30.9.2021

1.1. – 30.9.2022

Zmiana

Klienci (30.09.)

liczba

689.749

729.965

+5,8 %

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

liczba

1.043

1.070

+2,6 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln Euro

73,5

74,6

+1,5 %

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln Euro

6,8

5,2

-22,9 %

Marża EBIT

%

9,2

7,0

-2,2 %-Pkt.