OVB kontynuuje dynamiczny wzrost

|

OVB kontynuuje dynamiczny wzrost

  • Wzrost obrotów o 20,0 proc. do 234,2 mln euro
  • Ciągły wzrost liczby Klientów i Pośredników Finansowych  
  • Wzrost wyniku operacyjnego

Kolonia, 9 listopada 2021. W trzecim kwartale bieżącego roku obrotowego Koncern OVB kontynuował bardzo dobre wyniki z poprzednich kwartałów. Przychody z tytułu pośrednictwa wzrosły w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. o 20,0 proc. do 234,2 mln euro. Wszystkie trzy segmenty regionalne wniosły pozytywny wkład w ten dynamiczny rozwój. Silnemu wzrostowi przychodów z działalności pośrednictwa towarzyszyła również rosnąca rentowność. OVB wypracowało w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku wynik operacyjny (EBIT) w wysokości 16,3 mln euro, o 46,8 % wyższy od wyniku z roku ubiegłego w wysokości 11,1 mln euro. Marża EBIT Koncernu OVB wzrosła z 5,7 % w roku ubiegłym do 7,0 % w okresie sprawozdawczym. Skonsolidowany wynik wzrósł również bardzo wyraźnie o 48,5 procent do 12,3 mln euro. Zysk na akcję wyniósł 86 eurocentów, w porównaniu do 58 eurocentów w roku poprzednim.

Baza Klientów powiększyła się o 4,1 proc. z 3,93 mln w analogicznym okresie ubiegłego roku do 4,09 mln Klientów na koniec września 2021 roku. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba Pośredników Finansowych zatrudnionych w OVB w pełnym wymiarze godzin wzrosła o 5,8 % do 5.466 osób.

Mario Freis, CEO OVB Holding AG, wyraził swoje zadowolenie: »W utrzymujących się nadal trudnych warunkach, firma OVB znacząco zwiększa swoje wyniki w całej Europie i osiąga zyski.«

Wyniki działalności poszczególnych segmentów

W nadal najsilniejszym segmencie Europy Środkowej i Wschodniej, przychody z tytułu pośrednictwa wzrosły o 20,8 proc. do 113,5 mln euro. Wszystkie rynki krajowe tego segmentu wykazują wzrost obrotów z przewagą bardzo dynamicznej stopy wzrostu. Przychody z tytułu pośrednictwa w segmencie niemieckim wzrosły znacząco o 5,7 procent do 47,2 mln euro. Segment Europy Południowej i Zachodniej zwiększył swoje obroty o 30,1% do 73,5 mln euro. Szczególnie w Hiszpanii, Austrii, Włoszech i Belgii bardzo dynamicznie rosły również przychody z tytułu pośrednictwa.

EBIT w segmencie Europy Środkowej i Wschodniej wzrósł o 40,6% z 9,3 mln euro do 13,0 mln euro. Niemal wszystkie Spółki Krajowe w regionie odnotowały silny wzrost wyników. Segment niemiecki znacznie zwiększył swój wynik operacyjny - o 6,2% do 6,6 mln euro. EBIT w segmencie Europy Południowej i Zachodniej wzrósł ponad dwukrotnie, o 129,1%, do 6,8 mln euro.

Potwierdzona prognoza na 2021 r.

Zarząd potwierdza swoją prognozę wzrostu na rok obrotowy 2021, która została ostatnio podniesiona w sierpniu. Zgodnie z tą prognozą Koncern OVB spodziewa się przychodów z tytułu pośrednictwa w wysokości od 300 do 310 mln euro oraz wyniku operacyjnego (EBIT) w wysokości od 19 do 22 mln euro.

O Koncernie OVB

Koncern OVB z siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm pośrednictwa finansowego. Od momentu powstania w 1970 roku działalność OVB koncentruje się na kompleksowym doradztwie finansowym dla gospodarstw domowych, które jest długoterminowe i całkowicie zorientowane na Klienta.
OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami oferującymi konkurencyjne produkty, które zaspokajają potrzeby Klientów - od zabezpieczenia egzystencji, poprzez ubezpieczenie majątku i mienia, aż do zabezpieczenia emerytalnego oraz budowy i rozbudowy majątku.
OVB działa aktualnie w 15 krajach Europy. 5.466 Pośredników Finansowych opiekuje się 4,09 mln Klientów.

W 2020 r. OVB Holding AG wraz ze swoimi spółkami zależnymi osiągnął łącznie przychody z tytułu pośrednictwa w wysokości 270,6 mln euro, jak też EBIT w wysokości 14,9 mln euro. OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Prime Stan-dard, ISIN DE0006286560).

 

Wyniki Koncernu za 9M/2021

Dane operacyjne

 

Jednostka

01.01. – 30.09.2020

01.01. – 30.09.2021

Zmiana

Klienci (30.09.)

liczba

3,93 mln

4,09 mln

+ 4,1 %

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

liczba

5.164

5.466

+ 5,8 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

195,2

234,2

+ 20,0 %

 

 

 

 

 

Dane finansowe

 

Jednostka

01.01. – 30.09.2020

01.01. – 30.09.2021

Zmiana

Wynik operacyjny (EBIT)

mln euro

11,1

16,3

+ 46,8 %

Marża EBIT

%

5,7

7,0

+ 1,3 %-Pkt.

Wynik Koncernu według udziału Spółek

mln euro

8,3

12,3

+ 48,5 %

Wynik na akcję (nierozwodniony)

euro

0,58

0,86

+ 48,5 %

 

 

 

 

 

Wyniki z poszczególnych regionów za 9M/2021

Europa Centralna i Wschodnia

 

Jednostka

01.01. – 30.09.2020

01.01. – 30.09.2021

Zmiana

Klienci (30.09.)

liczba

2,68 Mio.

2,79 Mio.

+ 4,2 %

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

liczba

3.051

3.196

+ 4,8 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

94,0

113,5

+ 20,8 %

Wynik operacyjny (EBIT)

mln euro

9,3

13,0

+ 40,6 %

Marża EBIT

%

9,8

11,5

+ 1,7 %-Pkt.

 

 

 

 

 

Niemcy

 

Jednostka

01.01. – 30.09.2020

01.01. – 30.09.2021

Zmiana

Klienci (30.09.)

liczba

611.437

614.278

+0,5 %

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

liczba

1.234

1.227

- 0,6 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

44,6

47,2

+ 5,7 %

Wynik operacyjny (EBIT)

mln euro

6,2

6,6

+ 6,2 %

Marża EBIT

%

13,9

14,0

+ 0,1 %-Pkt.

 

 

 

 

 

Europa Południowa i Zachodnia

 

Jednostka

01.01. – 30.09.2020

01.01. – 30.09.2021

Zmiana

Klienci (30.09.)

liczba

642.025

689.749

+ 7,4 %

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

liczba

879

1.043

+ 18,7 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

56,5

73,5

+ 30,1 %

Wynik operacyjny (EBIT)

mln euro

3,0

6,8

+ 129,1 %

Marża EBIT

%

5,2

9,2

+ 4,0 %-Pkt.