OVB kontynuuje dobre wyniki w trzecim kwartale 2020 roku.

|

OVB kontynuuje dobre wyniki w trzecim kwartale 2020 roku.

  • Wzrost obrotów Koncernu o  3,3 procent
  • Powiększenie bazy Klientów o 5,8 procent
  • Wzrost liczby Pośredników Finansowych o 4,1 procent
  • Silny wzrost zysku operacyjnego o 29,0 procent


Kolonia, 10 listopada 2020 r. Koncern OVB kontynuuje pozytywne wyniki biznesowe w trzecim kwartale 2020 roku. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 roku europejski Koncern pośrednictwa Finansowego osiągnął przychody z działalności pośrednictwa w wysokości 195,2 mln euro.

W najsilniejszym segmencie, Europie Środkowej i Wschodniej, przychody z działalności pośrednictwa wzrosły o 6,0 procent do 94,0 mln euro. Spółki krajowe w Polsce, Rumunii, Czechach, Słowacji i na Ukrainie osiągnęły częściowo znaczący wzrost obrotu. W segmencie niemieckim przychody z działalności pośrednictwa w wysokości 44,6 mln euro były nieco niższe niż w roku ubiegłym. Segment Europy Południowej i Zachodniej zwiększył swoje przychody o 2,9 proc. do 56,5 mln euro. Szczególnie silnie wzrosły dochody z działalności pośrednictwa w Szwajcarii. Austria również osiągnęła wzrost sprzedaży. Belgia i Hiszpania osiągnęły poziom z poprzedniego roku.

CEO OVB Mario Freis: »Pozytywne wyniki biznesowe dowodzą, że OVB jest zdolne do adaptacji, elastyczne i potrafi szybko i skutecznie reagować na trudne sytuacje«.

Koncern OVB poszerzył swoją europejską bazę Klientów o 5,8 proc. z 3,71 mln w roku poprzednim do 3,93 mln Klientów na koniec września 2020 r. Liczba Pośredników Finansowych wzrosła o 4,1 proc. do 5 164 w stosunku do roku poprzedniego.

OVB zwiększyło swój wynik operacyjny w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy o 29,0 procent do 11,1 mln euro. EBIT w segmencie Europy Środkowej i Wschodniej wzrósł znacząco o 30,9 proc. do 9,3 mln euro. EBIT w segmencie Europy Południowej i Zachodniej spadł z 3,4 mln euro do 3,0 mln euro. Natomiast wynik operacyjny w segmencie niemieckim wzrósł o 10,2 procent do 6,2 mln euro. Wynik Koncernu wzrósł znacząco, o 17,0 procent, do 8,3 mln euro. W okresie sprawozdawczym zysk na akcję osiągnął 58 eurocentów, w porównaniu z 50 eurocentami w tym samym okresie roku poprzedniego.

»Jestem szczególnie zadowolony ze wzrostu zysku operacyjnego. Osiągnęliśmy znaczący wzrost EBIT zarówno w segmencie Europy Środkowej i Wschodniej, jak i w segmencie niemieckim. Utrzymując dyscyplinę kosztową, w bieżącym roku finansowym zwiększyliśmy inwestycje w digitalizację. W perspektywie średnioterminowej przyspieszymy naszą cyfrową transformację poprzez dalszy wzrost inwestycji«, powiedział CFO OVB Oskar Heitz.

Po pozytywnym rozwoju sytuacji w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku, OVB podnosi swoją prognozę na cały 2020 rok i zakłada niewielki wzrost przychodów z działalności pośrednictwa i EBIT na poziomie  roku poprzedniego.  

O Koncernie OVB

Koncern OVB z siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm pośrednictwa finansowego. Od momentu powstania w 1970 roku działalność OVB koncentruje się na kompleksowym doradztwie finansowym dla gospodarstw domowych, które jest długoterminowe i całkowicie zorientowane na Klienta.

OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami oferującymi konkurencyjne produkty, które zaspokajają potrzeby Klientów - od zabezpieczenia egzystencji, poprzez ubezpieczenia majątku i mienia, aż do zabezpieczenia emerytalnego oraz budowy i rozbudowy majątku. OVB działa aktualnie w 15 krajach Europy. 5.164 Pośredników Finansowych opiekuje się 3,93 mln Klientów. W 2019 OVB Holding AG wraz ze swoimi spółkami zależnymi osiągnął łącznie prowizje ze sprzedaży w wysokości 257,8 mln euro, jak też EBIT w wysokości 14,1 mln euro. OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

 

Wyniki Koncernu za 9 miesięcy 2020

Dane operacyjne

 

Jednostka

01.01. – 30.09.2019

01.01. – 30.09.2020

Zmiana

Klienci (30.09.)

liczba

3,71 mln

3,93 mln

+5,8 %

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

liczba

4.960

5.164

+4,1 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

188,9

195,2

+3,3 %

 

 

 

 

 

Dane finansowe

 

Jednostka

01.01. – 30.09.2019

01.01. – 30.09.2020

Zmiana

Wyniki działalności gospodarczej (EBIT)

mln euro

8,6

11,1

+29,0 %

Marża EBIT

%

4,6

5,7

+1,1 %-Pkt.

Wyniki Koncernu (według udziału Spółek)

mln euro

7,1

8,3

+17,0 %

Wynik na akcje (nierozwodniony)

euro

0,50

0,58

+17,0 %

 

 

 

 

 

 

Dane z poszczególnych regionów za  9 miesięcy 2020

 

Europa Centralna i Wschodnia

 

Jednostka

01.01. – 30.09.2019

01.01. – 30.09.2020

Zmiana

Klienci (30.09.)

liczba

2,49 mln

2,68 mln

+7,7 %

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

liczba

2.854

3.051

+6,9 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

88,7

94,0

+6,0 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

7,1

9,3

+30,9 %

Marża EBIT

%

8,0

9,8

+1,8 %-Pkt.

 

 

 

 

 

 

Niemcy

 

Jednostka

01.01. – 30.09.2019

01.01. – 30.09.2020

Zmiana

Kunden (30.09.)

liczba

614.044

611.437

–0,4 %

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

liczba

1.286

1.234

–4,0 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

45,3

44,6

–1,5 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

5,6

6,2

+10,2 %

Marża EBIT

%

12,4

13,9

+1,5 %-Pkt.

 

 

 

 

 

 

Europa Południowa i Zachodnia

 

Jednostka

01.01. – 30.09.2019

01.01. – 30.09.2020

Zmiana

Kunden (30.09.)

liczba

614.643

642.025

+4,5 %

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

loczba

820

879

+7,2 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

54,9

56,5

+2,9 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

3,4

3,0

–13,7 %

Marża EBIT

%

6,3

5,2

–1,1 %-Pkt.

 

 

 

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy jakości życia naszych gości. Niektóre z tych plików cookie są technicznie obowiązkowe, aby zagwarantować pewne funkcje strony internetowej. Ponadto, używamy niektórych plików cookie do zbierania informacji na temat zachowań użytkowników na tej stronie internetowej oraz do ulepszania naszej strony internetowej na podstawie tych informacji. więcej