OVB Holding AG w pierwszym półroczu 2023 r. z niewielkim wzrostem sprzedaży

|

  • Przychody z tytułu pośrednictwa wzrosły o 0,5 procent do 170,6 mln euro
  • Baza Klientów wzrosła o 4,5 procent do 4,41 miliona
  • Liczba Pośredników Finansowych wzrosła o 3,1 procent do 5 806

Kolonia, 11 sierpnia 2023. OVB Holding AG, jedna z wiodących europejskich firm pośrednictwa finansowego, z siedzibą w Kolonii, odnotowała niewielki wzrost sprzedaży w pierwszych sześciu miesiącach 2023 roku. W bardzo trudnym ekonomicznie i niejednorodnym środowisku rynkowym przychody z tytułu pośrednictwa wzrosły o 0,5 procent z 169,7 do 170,6 mln euro. Wzrost liczby Klientów i Pośredników Finansowych był bardziej znaczący: baza Klientów powiększyła się o 4,5 procent do 4,41 miliona osób w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba Pośredników Finansowych wzrosła o 3,1 procent do 5 806.

W segmencie Europy Południowej i Zachodniej oraz w Niemczech przychody z tytułu pośrednictwa spadły w pierwszej połowie roku odpowiednio z 52,2 do 47,7 mln euro oraz z 31,0 do 27,7 mln euro. Ze względu na podwyższony poziom stóp procentowych, działalność finansowa znacznie spadła. Ponadto w poszczególnych segmentach można było zaobserwować utrzymującą się niechęć Klientów do podejmowania długoterminowych decyzji. Z drugiej strony, Europa Środkowo-Wschodnia osiągnęła silny wzrost przychodów z tytułu pośrednictwa o 10,0 procent do 95,1 mln euro.

Zgodnie z oczekiwaniami, wynik operacyjny spadł w pierwszej połowie 2023 roku z 11,2 mln euro do 6,8 mln euro. Oprócz wyższych wydatków związanych z planowanym zwiększeniem liczby osób zatrudnionych oraz korektą wynagrodzeń związaną z rynkiem i wzrostem kosztów w wyniku inflacji oraz z planowanym zwiększeniem liczby szkoleń i wydarzeń sprzedażowych.

Mario Freis, CEO OVB Holding AG: »Po przewidywalnie trudnym pierwszym kwartale 2023 roku wracamy na ścieżkę wzrostu. Widzimy bardzo wysoki poziom aktywności naszego ogólnoeuropejskiego zespołu sprzedaży oraz rosnące zapotrzebowanie na doradztwo ze strony naszych Klientów.«

Perspektywy na cały rok

OVB patrzy optymistycznie w przyszłość i podtrzymuje swoją prognozę na cały rok. Biorąc pod uwagę istniejącą niepewność w rozwoju makroekonomicznym, Zarząd spodziewa się przychodów z tytułu pośrednictwa finansowego w przedziale od 325 do 350 mln euro oraz wyniku operacyjnego w wysokości od 16 do 19 mln euro w roku obrotowym 2023.

O Koncernie OVB

Koncern OVB z siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm pośrednictwa finansowego. Od momentu powstania w 1970 roku działalność OVB koncentruje się na kompleksowym doradztwie finansowym dla gospodarstw domowych, które jest długoterminowe i całkowicie zorientowane na Klienta. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami oferującymi konkurencyjne produkty, które zaspokajają potrzeby Klientów - od zabezpieczenia egzystencji, poprzez ubezpieczenie majątku i mienia, aż do zabezpieczenia emerytalnego oraz budowy i rozbudowy majątku.

OVB działa aktualnie w 16 krajach Europy. 5 806 pełnoetatowych Pośredników Finansowych opiekuje się 4,41 mln klientów. W 2022 r. OVB Holding AG wraz ze swoimi spółkami zależnymi osiągnął łącznie przychody z tytułu pośrednictwa w wysokości 331,9 mln euro, jak też EBIT w wysokości 22,0 mln euro. OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Prime Stan-dard, ISIN DE0006286560).

Prezentacja wyników za pierwsze półrocze 2023 roku oraz sprawozdanie okresowe dostępne są na stronie www.ovb.eu w rubryce Investor Relations.

Komunikat prasowy dostępny jest również na stronie internetowej: www.ovb.eu/public-relations.

Wyniki Koncernu OVB za pierwsze półrocze 2023

Dane operacyjne

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2022

1.1. – 30.6.2023

Zmiana

Klienci

liczba

 4,22 Mio.

4,41 Mio.

+ 4,5 %

Pośrednicy Finansowi

liczba

5.630

5.806

+ 3,1 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln Euro

169,7

170,6

+ 0,5 %

 

 

 

 

 

Dane finansowe

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2022

1.1. – 30.6.2023

Zmiana

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln Euro

11,2

6,8

-38,8 %

Marża EBIT

%

6,6

4,0

-2,6 %-Pkt.

Wynik Koncernu według udziału Spółek

mln Euro

6,2

5,3

-14,8 %

Wynik na akcję (nierozwodniony)

Euro

0,44

0,37

-14,8 %

 

 

 

 

 

Wyniki z poszczególnych regionów za pierwsze półrocze 2023

Europa Środkowa i Wschodnia

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2022

1.1. – 30.6.2023

Zmiana

Klienci

liczba

 2,88 Mio.

3,04 Mio.

+ 5,4 %

Pośrednicy Finansowi

liczba

3.312

3.581

+ 8,1 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln Euro

86,5

95,1

+ 10,0 %

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln Euro

8,9

8,3

- 7,6 %

Marża EBIT

%

10,3

8,7

-1,7 %-Pkt.

 

 

 

 

 

Niemcy

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2022

1.1. – 30.6.2023

Zmiana

Klienci

liczba

614.407

613.813

- 0,1 %

Pośrednicy Finansowi

liczba

1.211

1.165

-3,8 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln Euro

31,0

27,7

-10,8 %

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln Euro

3,9

2,4

-38,2 %

Marża EBIT

%

12,4

8,6

-3,8 %-Pkt.

 

 

 

 

 

Europa Południowa i Zachodnia

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2022

1.1. – 30.6.2023

Zmiana

Klienci

liczba

722.135

757.584

+ 4,9 %

Pośrednicy Finansowi

liczba

1.107

1.060

-4,2 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln Euro

52,2

47,7

-8,5 %

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln Euro

4,5

1,6

-64,3 %

Marża EBIT

%

8,7

3,4

-5,3 %-Pkt.

 

 

 

 

 

W procentach i liczbach mogą wystąpić różnice w zaokrągleniu. Procenty są obliczane na podstawie TEUR.