OVB Holding AG odnotowuje silny wzrost sprzedaży w trzecim kwartale

|

  • Udany trzeci kwartał 2023 roku z silnym wzrostem sprzedaży o 15,8 procent
  • Przychody z tytułu pośrednictwa w wysokości 260,3 mln euro w pierwszych dziewięciu miesiącach -  5,3 procent powyżej wyniku z poprzedniego roku
  • Liczba obsługiwanych Klientów oraz Pośredników Finansowych nadal rośnie
  • Zysk na akcję na poziomie z poprzedniego roku, rozwój EBIT zgodny z celem

Kolonia, 8 listopada 2023 r. OVB Holding AG, jedna z wiodących europejskich firm pośrednictwa finansowego, z siedzibą w Kolonii, zwiększyła przychody z tytułu pośrednictwa w całej Grupie o 5,3% do 260,3 mln euro w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r., z rosnącą dynamiką w trzecim kwartale.

OVB ponownie zwiększyło również liczbę Klientów i Pośredników Finansowych. W porównaniu z poprzednim rokiem baza Klientów powiększyła się o 4,7% do 4,46 mln Klientów. Ogólnoeuropejski zespół sprzedaży wzrósł o 4,4 procent rok do roku do 5 896, kontynuując czteroletni trend wzrostowy.

Wyniki poszczególnych segmentów

OVB zwiększyło sprzedaż w segmencie Europy Środkowo-Wschodniej o 14,6% z 127,5 mln euro do 146,1 mln euro w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku. Przychody z tytułu pośrednictwa w segmencie niemieckim wyniosły 42,7 mln euro i po trzech kwartałach nadal były o 5,2% niższe niż w roku poprzednim. W segmencie Europy Południowej i Zachodniej przychody z tytułu pośrednictwa spadły o 4,2% do 71,4 mln euro.

Udany trzeci kwartał z silnym wzrostem sprzedaży  

Od lipca do września 2023 r. OVB zwiększyło przychody z tytułu pośrednictwa o 15,8% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. Przyczyniły się do tego wszystkie segmenty. Niemcy zwiększyły wzrost sprzedaży o 7,2%, podczas gdy w regionie Europy Południowej i Zachodniej przychody z tytułu pośrednictwa wzrosły o 5,6%. Segment Europy Środkowo-Wschodniej był najbardziej dynamiczny w trzecim kwartale 2023 r., ze wzrostem sprzedaży o 24,2%.
Mario Freis, CEO OVB Holding AG: »Dzięki zaangażowanym wysiłkom całego zespołu OVB widzimy rosnącą dynamikę w 2023 roku i dlatego byliśmy w stanie bardzo pomyślnie zamknąć trzeci kwartał. Pomimo utrzymującej się niepewności, wkraczamy w końcówkę roku czując wiatr w żaglach i jesteśmy przekonani, że przekroczymy cele założone na ten rok.«

EBIT w zasięgu celu

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. wynik operacyjny wyniósł 11,4 mln EUR (w poprzednim roku: 15,4 mln EUR). »Oprócz wzrostu kosztów związanych z inflacją i wyższych kosztów szkoleń, wpływ na to mają również wydatki związane z nową strategię korporacyjną ›OVB Excellence 2027‹ - wyjaśnia CFO Frank Burow. »Byliśmy w stanie znacznie poprawić nasz wynik finansowy, a tym samym wygenerować zysk na akcję na poziomie z poprzedniego roku.«

Perspektywy na cały rok

Biorąc pod uwagę stale utrzymującą się niepewność na rynku, OVB z optymizmem podtrzymuje swoją prognozę na cały rok. Jeśli dynamika obserwowana w trzecim kwartale utrzyma się, Zarząd uważa, że w roku obrotowym 2023 możliwe jest osiągnięcie przez Grupę przychodów z tytułu pośrednictwa w przedziale od 350 mln EUR do 360 mln EUR. Zarząd spodziewa się nadal wyniku operacyjnego na poziomie od 16 mln EUR do 19 mln EUR.

O Koncernie OVB

Koncern OVB z siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm pośrednictwa finansowego. Od momentu powstania w 1970 roku działalność OVB koncentruje się na kompleksowym doradztwie finansowym dla gospodarstw domowych, które jest długoterminowe i całkowicie zorientowane na Klienta. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami oferującymi konkurencyjne produkty, które zaspokajają potrzeby Klientów - od zabezpieczenia egzystencji, poprzez ubezpieczenie majątku i mienia, aż do zabezpieczenia emerytalnego oraz budowy i rozbudowy majątku.

OVB działa aktualnie w 16 krajach Europy. 5 896 pełnoetatowych Pośredników Finansowych opiekuje się 4,46 mln klientów. W 2022 r. OVB Holding AG wraz ze swoimi spółkami zależnymi osiągnął łącznie przychody z tytułu pośrednictwa w wysokości 331,9 mln euro, jak też EBIT w wysokości 22,0 mln euro. OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Prime Stan-dard, ISIN DE0006286560).

Prezentacja wyników za pierwsze półrocze 2023 roku oraz sprawozdanie okresowe dostępne są na stronie www.ovb.eu w rubryce Investor Relations.
Komunikat prasowy dostępny jest również na stronie internetowej: https://www.ovb.eu/public-relations.

Wyniki Koncernu za trzeci kwartał 2023

Dane operacyjne

 

Jednostka

1.1. – 30.9.2022

1.1. – 30.9.2023

Zmiana

Klienci

liczba

4,26 mln

4,46 mln

+ 4,7 %

Pośrednicy Finansowi

liczba

5.648

5.896

+ 4,4 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln Euro

247,2

260,3

+ 5,3 %

 

 

 

 

 

Dane finansowe

 

Jednostka

1.1. – 30.9.2022

1.1. – 30.9.2023

Zmiana

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln Euro

15,4

11,4

- 25,7 %

Marża EBIT

%

6,2

4,4

- 1,8 %-Pkt.

Wynik Koncernu według udziału Spółek

mln Euro

9,2

9,1

- 0,2 %

Wynik na akcję (nierozwodniony)

Euro

0,64

0,64

- 0,2 %

Wyniki z poszczególnych regionów za trzeci kwartał 2023

Europa Środkowa i Wschodnia

 

Jednostka

1.1. – 30.9.2022

1.1. – 30.9.2023

Zmiana

Klienci

liczba

2,92 mln

3,08 mln

+ 5,6 %

Pośrednicy Finansowi

liczba

3.365

3.658

+ 8,7 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln Euro

127,5

146,1

+ 14,6 %

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln Euro

13,1

13,1

- 0,5 %

Marża EBIT

%

10,3

8,9

- 1,4 %-Pkt.

 

 

 

 

 

Niemcy

 

Jednostka

1.1. – 30.9.2022

1.1. – 30.9.2023

Zmiana

Klienci

liczba

615.967

613.767

- 0,4 %

Pośrednicy Finansowi

liczba

1.213

1.172

-3,4 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln Euro

45,1

42,7

- 5,2 %

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln Euro

5,2

3,2

- 39,0 %

Marża EBIT

%

11,5

7,4

- 4,1 %-Pkt.

 

 

 

 

 

Europa Południowa i Zachodnia

 

Jednostka

1.1. – 30.9.2022

1.1. – 30.9.2023

Zmiana

Klienci

liczba

729.965

767.136

+ 5,1 %

Pośrednicy Finansowi

liczba

1.070

1.066

- 0,4 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln Euro

74,6

71,4

- 4,2 %

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln Euro

5,2

2,3

- 55,5 %

Marża EBIT

%

7,0

3,3

- 3,8 %-Pkt.

 

 

 

 

 

W procentach i liczbach mogą wystąpić różnice w zaokrągleniu. Procenty są obliczane na podstawie TEUR.