OVB Holding AG nadal na kursie wzrostu

|

Kolonia, 10 sierpnia 2022 r. OVB Holding AG z siedzibą w Kolonii, jeden z wiodących Europejskich Koncernów Pośrednictwa Finansowego, w pierwszym półroczu 2022r. po raz kolejny odnotował wzrosty. Liczba Klientów powiększyła się we wszystkich trzech segmentach i w całej Grupie wzrosła o 4,1 proc. do 4,22 mln. Liczba Pośredników Finansowych pracujących dla OVB w Europie wzrosła o 3,0 % do 5.630. W pierwszym półroczu Koncern uzyskał przychody z tytułu pośrednictwa w wysokości 169,7 mln euro, co odpowiada znacznemu wzrostowi o 6,6 % w porównaniu z okresem poprzednim.

Po silnym skoku zysków w ubiegłym roku, EBIT w pierwszej połowie roku spadł z 12,4 mln euro w analogicznym okresie roku poprzedniego do 11,2 mln euro. Oprócz wyjątkowych okoliczności przyczynił się do tego również fakt, że wydarzenia sprzedażowe i szkoleniowe znów zaczęły być organizowane stacjonarnie.

Mario Freis, CEO OVB Holding AG stwierdził: »Silne zaangażowanie całego ogólnoeuropejskiego zespołu sprzedażowego umożliwiło nam, pomimo wojny, epidemii i inflacji, osiągnąć dalszy wzrost. Właśnie w takich czasach, jak obecne rośnie w Europie zapotrzebowanie na doradztwo, o czym świadczy wzrost liczby naszych Klientów we wszystkich trzech segmentach.«

Obrót i wyniki w poszczególnych segmentach

W pierwszym półroczu szczególnie dobre wyniki osiągnął segment Europy Środkowo-Wschodniej. Tutaj obroty wzrosły z 76,1 mln euro do 86,5 mln euro, co oznacza silny wzrost o 13,7 procent. W związku z tym EBIT w tym regionie wzrósł o 8,3 proc. do 8,9 mln euro. W Europie Południowej i Zachodniej dochody z pośrednictwa wzrosły nieznacznie o 1,5 proc. do 52,2 mln euro, a wynik operacyjny wyniósł 4,5 mln euro (w roku poprzednim 4,7 mln euro). W Niemczech przychody spadły o 2,2 proc. do 31,0 mln euro, gdzie EBIT wyniósł 3,9 mln euro w porównaniu z 5,0 mln euro w pierwszych sześciu miesiącach 2021 roku.

»Cieszymy się, że w pierwszym półroczu 2022 roku możliwe było ponownie zorganizowanie OVB-oskich formatów spotkań na żywo. Mimo że koszty imprez i szkoleń w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły, a jednocześnie inflacja odcisnęła swoje piętno w całej Europie, wynik operacyjny na dzień 30 czerwca 2022 roku jest powyżej naszych oczekiwań« - mówi Frank Burow, CFO OVB Holding AG.

Prognoza całoroczna

Ze względu na utrzymującą się niepewność w otoczeniu politycznym i gospodarczym, prognozy dotyczące wyników z działalności za cały rok 2022 nadal obarczone są wieloma niewiadomymi. W związku z szerokim pozycjonowaniem międzynarodowym i dotychczasowym rozwojem w pierwszym półroczu, Zarząd podtrzymuje swoją prognozę na bieżący rok obrotowy: oczekuje się, że przychody z tytułu pośrednictwa wyniosą od 315 do 330 mln euro, a wynik operacyjny powinien wzrosnąć do 22-25 mln euro.

O Koncernie OVB

Koncern OVB, z siedzibę w Kolonii, jest jedną z wiodących europejskich firm pośrednictwa finansowego. Od momentu założenia w 1970 roku działalność OVB koncentruje się na kompleksowym doradztwie finansowym dla gospodarstw domowych, które jest długoterminowe i całkowicie zorientowane na Klienta. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami oferującymi konkurencyjne produkty, które zaspokaja indywidualne potrzeby Klientów od zabezpieczenia egzystencji, poprzez ubezpieczenie majątku i mienia, aż do zabezpieczenia emerytalnego oraz budowy i rozbudowy majątku. OVB działa obecnie w 15 krajach Europy. 5 630 pełnoetatowych Pośredników Finansowych opiekuje się 4,22 mln Klientów. W 2021 roku OVB Holding AG i jego spółki zależne osiągnął łącznie przychody z tytułu pośrednictwa w wysokości 320,7 mln euro oraz EBIT w wysokości 21,8 mln euro.

OVB Holding AG jest od lipca 2006 roku notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Wyniki Koncernu za pierwsze półrocze 2022

Dane operacyjne

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2021

1.1. – 30.6.2022

Zmiana

Klienci (30.06.)

liczba

4,05 mln

4,22 mln

+4,1 %

Pośrednicy Finansowi (30.06.)

liczba

5.465

5.630

+3,0 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

159,2

169,7

+6,6 %

Dane finansowe

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2021

1.1. – 30.6.2022

Zmiana

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

12,4

11,2

-9,8 %

Marża EBIT

%

7,8

6,6

-1,2 %-Pkt.

Wyniki Koncernu według udziału Spółek

mln euro

9,6

6,2

-34,8 %

Wynik na akcję (nierozwodniony)

euro

0,67

0,44

-34,8 %

Dane z poszczególnych regionów za pierwsze półrocze 2022

Europa Centralna i Wschodnia

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2021

1.1. – 30.6.2022

Zmiana

Klienci (30.06.)

liczba

2,76 Mio.

2,88 Mio.

+4,4 %

Pośrednicy Finansowi (30.06.)

liczba

3.188

3.312

+3,9 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

76,1

86,5

+13,7 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

8,3

8,9

+8,3 %

Marża EBIT

%

10,9

10,3

-0,6 %-Pkt.

Niemcy

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2021

1.1. – 30.6.2022

Zmiana

Klienci (30.06.)

liczba

608.544

614.407

+1,0 %

Pośrednicy Finansowi (30.06.)

liczba

1.216

1.211

-0,4 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

31,7

31,0

-2,2 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

5,0

3,9

-23,0 %

Marża EBIT

%

15,8

12,4

-3,4 %-Pkt.

Europa Południowa i Zachodnia

 

Jednostka

1.1. – 30.6.2021

1.1. – 30.6.2022

Zmiana

Klienci (30.06.)

liczba

680.572

722.135

+6,1 %

Pośrednicy Finansowi (30.06.)

liczba

1.061

1.107

+4,3 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

51,4

52,2

+1,5 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln euro

4,7

4,5

-4,3 %

Marża EBIT

%

9,2

8,7

-0,5 %-Pkt.