Oświadczenie

|

Oświadczenie

Bezpieczeństwo Klientów OVB i naszych Partnerów jest naszym priorytetem!

Mając na uwadze powyższe oraz wobec powzięcia informacji o podejmowanych przez Pana Wojciecha Czubę działaniach, oświadczamy, iż OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. od 2017 r. nie współpracuje z Panem Wojciechem Czubą. Pan Wojciech Czuba nie posiada żadnego umocowania do wykonywania czynności agencyjnych w imieniu OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. na rzecz Towarzystw Ubezpieczeniowych, w tym w szczególności na rzecz Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego na Życie Ergo Hestia S.A.

Legitymacja OVB, którą Pan Wojciech Czuba może posiadać, utraciła swoją ważność w 2017 r. Oświadczamy, iż jej używanie jest całkowicie bezpodstawne, wobec faktów wyżej wskazanych. Przypadki takie prosimy niezwłocznie zgłaszać na Policję.

Zarząd OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.