Podanie o pracę

»Cieszymy się z Twojej decyzji. Bardzo chętnie Cię poznamy.«

Zafunduj swoim Klientom zadowolenie

Jako Doradca w OVB jesteś nie tylko dostawcą usług, ale również zaufanym partnerem dla swoich klientów. Pomagasz zminimalizować ryzyko, zapewnić bezpieczeństwo oraz realizować cele i życzenia. To nasza koncepcja od 50 lat. Obecnie mamy ponad 5 000 Pośredników Finansowych działających  w 15 krajach Europy.

Dołącz do naszego zespołu, aby wspólnie tworzyć naszą historię sukcesu.

Aplikuj teraz

Pola oznaczone * muszą zostać wypełnione, abyśmy mogli rozpatrzyć Państwa zgłoszenie.

Dozwolone formaty: PDF, Word, ZIP, OpenOffice, OpenDocument, JPG, PNG, BMP | Maksymalnie 20 MB

Obowiązek informacyjny - Kariera

Administratorem danych osobowych jest OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-527) przy ul. Mierosławskiego 11A (dalej OVB).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez OVB tj. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, polegający na kontakcie w celu zaoferowania swoich usług z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego. W każdym momencie zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych może być cofnięta.

OVB będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu OVB. Ponadto OVB będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenie to należy kierować pod adres dane.osobowe@ovb.com.pl Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli Pani/Pan uważa, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami:

Inspektor Ochrony Danych

E-mail: dane.osobowe@ovb.com.pl
OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (01-527) przy ul. Mierosławskiego 11A