Podanie o pracę

»Cieszymy się z Twojej decyzji. Bardzo chętnie Cię poznamy.«

Zafunduj swoim Klientom zadowolenie

Jako Doradca w OVB jesteś nie tylko dostawcą usług, ale również zaufanym partnerem dla swoich klientów. Pomagasz zminimalizować ryzyko, zapewnić bezpieczeństwo oraz realizować cele i życzenia. To nasza koncepcja od 50 lat. Obecnie mamy ponad 5 000 Pośredników Finansowych działających  w 15 krajach Europy.

Dołącz do naszego zespołu, aby wspólnie tworzyć naszą historię sukcesu.

dane osobowe
Wykształcenie i kariera zawodowa

Obowiązek informacyjny - Kariera

Administratorem danych osobowych jest OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-527) przy ul. Mierosławskiego 11A (dalej OVB).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez OVB tj. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, polegający na kontakcie w celu zaoferowania swoich usług z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego. W każdym momencie zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych może być cofnięta.

OVB będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu OVB. Ponadto OVB będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenie to należy kierować pod adres dane.osobowe@ovb.com.pl Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli Pani/Pan uważa, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami:

Inspektor Ochrony Danych

E-mail: dane.osobowe@ovb.com.pl
OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (01-527) przy ul. Mierosławskiego 11A

Ta strona korzysta z plików cookie

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy jakości życia naszych gości. Niektóre z tych plików cookie są technicznie obowiązkowe, aby zagwarantować pewne funkcje strony internetowej. Ponadto, używamy niektórych plików cookie do zbierania informacji na temat zachowań użytkowników na tej stronie internetowej oraz do ulepszania naszej strony internetowej na podstawie tych informacji. więcej