OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Kariera

Z międzynarodowymi perspektywami

Każdy ma prawo do sukcesu!

Jako  niezależny Doradca Finansowy OVB ma Pani/Pan szansę na indywidualny rozwój, a dzięki swojemu zaangażowaniu również szansę na współtworzenie naszego europejskiego sukcesu.

Jako niezależny Doradca OVB może Pani/Pan korzystać z zalet bycia niezależnym przedsiębiorcą:

 • elastyczne godziny pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu, w branży z przyszłością
 • większe możliwości dochodowe
 • bezpłatne kształcenie i szkolenia na wszystkich etapach kariery
 • wsparcie ze strony centrali OVB w Warszawie
 • działalność w swoim regionie
 • wsparcie centrali OVB w budowaniu własnego przedsiębiorstwa

Warto podjąć nowe wyzwanie zawodowe i rozpocząć karierę w OVB?

Pokierujemy Pani/Pana karierę

Pokierujemy Państwa karierę w dobrym kierunku, zapewniając jedyne w swoim rodzaju, atrakcyjne perspektywy zawodowe.

Aplikacja - Pierwszy krok w Państwa karierze!

dane osobowe
Wykształcenie i kariera zawodowa

Obowiązek informacyjny - Kariera

Administratorem danych osobowych jest OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-527) przy ul. Mierosławskiego 11A (dalej OVB).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez OVB tj. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, polegający na kontakcie w celu zaoferowania swoich usług z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego. W każdym momencie zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych może być cofnięta.

OVB będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu OVB. Ponadto OVB będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenie to należy kierować pod adres dane.osobowe@ovb.com.pl Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli Pani/Pan uważa, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami:

Inspektor Ochrony Danych
E-mail: dane.osobowe@ovb.com.pl
OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (01-527) przy ul. Mierosławskiego 11A

 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.
Okay