Q 1 2022: OVB ciągle na kursie wzrostu

|

  • Znaczący wzrost przychodów z tytułu pośrednictwa
  • Wzrost EBIT do 6,0 mln euro
  • Wzrost liczby Pośredników Finansowych i Klientów


Kolonia, 11 maja 2022 r. Po osiągnięciu rekordowo wysokiego dochodu z pośrednictwa i znacznego wzrostu dochodu operacyjnego (EBIT) w roku finansowym 2021, europejski koncern pośrednictwa finansowego OVB kontynuuje udany rozwój przedsiębiorstwa w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku. W pierwszym kwartale 2022 roku OVB uzyskało przychód z pośrednictwa w wysokości 84,2 mln euro. W ten sposób poziom sprzedaży z poprzedniego roku został wyraźnie przekroczony o 7,0 procent. Baza Klientów w 15 krajach europejskich wzrosła o 4,2 procent do 4,18 mln. Liczba Pośredników Finansowych pracujących dla OVB wzrosła o 4,8 procent do 5 613 osób.

»W coraz trudniejszym otoczeniu, naznaczonym trwającą dwa lata pandemią, a teraz wojną na Ukrainie, odnotowujemy pozytywne wyniki z rozwoju naszej działalności. Chociaż radość z osiąganych sukcesów biznesowych przyćmiewa troska o los mieszkańców Ukrainy, a w szczególności o naszych ukraińskich Kolegów, dziękujemy całej sieci sprzedaży w Europie za doskonałe wyniki.«, mówi Mario Freis, CEO OVB Holding AG.

W najsilniejszym segmencie, Europie Środkowej i Wschodniej, przychody z pośrednictwa wzrosły o 12,0 procent do 40,7 mln euro. Segment w Niemczech uzyskał przychody z pośrednictwa w wysokości 15,9 mln euro, co było wynikiem niższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W segmencie Europy Południowej i Zachodniej przychody z pośrednictwa wzrosły o 6,9 procent do 27,6 mln euro.

Wynik operacyjny Koncernu OVB (EBIT) wyniósł 6,0 mln euro, co oznacza wzrost o 1,8 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. »Po skokowym wzroście zysków w poprzednim roku udało nam się ponownie poprawić wynik EBIT. Oznacza to, że pierwszy kwartał stanowi dla nas mocną podstawę dla nadchodzących miesięcy« - komentuje wyniki Frank Burow, CFO.

Perspektywa na cały rok

Ze względu na poważną niepewność w otoczeniu politycznym i gospodarczym trudno jest prognozować wyniki działalności w dalszej części roku 2022. Biorąc pod uwagę szeroką międzynarodową pozycję OVB i sprawdzony model biznesowy Zarząd jest mimo wszystko optymistycznie nastawiony względem osiągnięcia zaplanowanych celów rocznych Koncernu i podtrzymuje swoją prognozę na cały rok 2022: Oczekuje się, że przychody z tytułu pośrednictwa wyniosą od 315 do 330 mln euro, a wynik operacyjny powinien osiągnąć poziom 22 do 25 mln euro.

O Koncernie OVB

Koncern OVB z siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm pośrednic-twa finansowego. Od momentu powstania w 1970 roku działalność OVB koncentruje się na kompleksowym doradztwie finansowym dla gospodarstw domowych, które jest długoterminowe i całkowicie zorientowane na Klienta.
OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami oferującymi konkurencyj-ne produkty, które zaspokajają potrzeby Klientów - od zabezpieczenia egzystencji, poprzez ubezpieczenie majątku i mienia, aż do zabezpieczenia emerytalnego oraz budowy i rozbudowy majątku.
OVB działa aktualnie w 15 krajach Europy. 5.613 pełnoetatowych Pośredników Finan-sowych opiekuje się 4,18 mln klientów. W 2021 r. OVB Holding AG wraz ze swoimi spółkami zależnymi osiągnął łącznie przy-chody z tytułu pośrednictwa w wysokości 320,7 mln euro, jak też EBIT w wysokości 21,8 mln euro. OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Prime Stan-dard, ISIN DE0006286560).

Prezentacja wyników za pierwsze trzy miesiące 2022 roku oraz sprawozdanie okresowe dostępne są na stronie www.ovb.eu w rubryce Investor Relations.

Komunikat prasowy dostępny jest również na stronie internetowej:

www.ovb.eu Press Releases.

Wyniki Koncernu za pierwszy kwartał 2022

Dane operacyjne

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2021

1.1. – 31.3.2022

Zmiana

Klienci (31.03.)

liczba

4,01 mln

 4,18 mln

+4,2 %

Pośrednicy Finansowi (31.03.)

liczba

5.358

5.613

+4,8 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

78,7

84,2

+7,0 %

Dane finansowe

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2021

1.1. – 31.3.2022

Zmiana

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

mln euro

5,9

6,0

 +1,8 %

Marża EBIT

%

7,5

7,2

 -0,3 %-Pkt.

Wynik Koncernu według udziału Spółek

mln euro

4,7

3,4

-26,2 %

Wynik na akcję (nierozwodniony/rozwodniony)

euro

0,33

0,24

  -26,2 %

Wyniki w poszczególnych regionach za pierwszy kwartał 2022

Europa Środkowa i Wschodnia

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2021

1.1. – 31.3.2022

Zmiana

Klienci (31.03.)

liczba

2,73 mln

 2,85 mln

+4,3 %

Pośrednicy Finansowi (31.03.)

liczba

3.141

3.308

+5,3 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

36,3

40,7

+12,0 %

Wynik operacyjny (EBIT)

mln euro

3,6

4,6

+30,3 %

Marża EBIT

%

9,8

11,4

 +1,6 %-Pkt.

Niemcy

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2021

1.1. – 31.3.2022

Zmiana

Klienci (31.03.)

liczba

608.502

614.513

+1,0 %

Pośrednicy Finansowi (31.03.)

liczba

1.205

1.203

 -0,2 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

16,6

15,9

-3,8 %

Wynik operacyjny (EBIT)

mln euro

2,8

2,4

-12,3 %

Marża EBIT

%

16,7

15,2

-1,5 %-Pkt.

Europa Południowa i Zachodnia

 

Jednostka

1.1. – 31.3.2021

1.1. – 31.3.2022

Zmiana

Klienci (31.03.)

liczba

666.592

711.801

+6,8 %

Pośrednicy Finansowi (31.03.)

liczba

1.012

1.102

+8,9 %

Wpływy z tytułu pośrednictwa

mln euro

25,9

27,6

+6,9 %

Wynik operacyjny (EBIT)

mln euro

2,5

2,8

+12,7 %

Marża EBIT

%

9,8

10,3

+0,5 %-Pkt.