OVB ze wzrostem sprzedaży w pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 roku

|

Kolonia, 9 listopada 2018 r. - Od stycznia do września 2018 r. Europejski Holding Pośrednictwa Finansowego OVB osiągnął prowizję z łącznej sprzedaży w wysokości 169,1 mln euro. Oznacza to wzrost o 1,6 proc. w stosunku do osiągniętej w ub. roku kwoty 166,3 mln euro. W najsilniejszym regionie Europy Środkowej i Wschodniej przychody ze sprzedaży wzrosły o 3,7 proc., ponieważ prawie wszystkie spółki krajowe odnotowały dobre wyniki. Również w segmencie niemieckim łączne prowizje ze sprzedaży w wysokości 43,1 mln euro były wyższe niż w roku poprzednim.

Wyniki w krajach Europy Południowej i Zachodniej, po silnych wzrostach w latach poprzednich, pozostały nieco poniżej poziomu z ubiegłego roku. „Po 9 miesiącach OVB zwiększyło łączne obroty. Biorąc pod uwagę pozytywny rozwój przedsiębiorstwa oczekujemy lekkiego wzrostu wyników za cały rok 2018”- podsumował Mario Freis, CEO OVB Holding AG.

Liczba Klientów OVB na koniec września 2018 r. wzrosła o 3,3 proc. do 3,44 mln. Liczba Pośredników Finansowych w odniesieniu do ub. roku utrzymuje się na porównywalnym poziomie.

Zgodnie z planem, wdrożenie strategicznych działań i spełnienie wyższych wymagań prawnych spowoduje tymczasowe obciążenie wyników przedsiębiorstwa. Wynik  operacyjny Koncernu OVB wyniósł w okresie sprawozdawczym 8,3 mln euro  (rok wcześniej: 10,5 mln euro). OVB niezmiennie zakłada EBIT w wysokości 13,0 mln - 13,5 mln euro za cały 2018 r.

O Koncernie OVB

Koncern OVB z główną siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm finansowych. Od momentu założenia OVB AG w 1970 roku w centrum działania firmy znajduje się doradztwo dla gospodarstw domowych. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami produktowymi, oferując konkurencyjne produkty zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Klientów w zakresie zabezpieczenia egzystencji i zabezpieczenia emerytalnego, ochrony majątku, gromadzenia go i pomnażania oraz pomoc w nabywaniu nieruchomości. Obecnie OVB działa aktywnie w 14 krajach.

4.747 Pośredników Finansowych pracujących wyłącznie dla Koncernu OVB opiekuje się 3,44 mln Klientów.

W 2017 roku OVB Holding AG osiągnął razem ze swoimi Spółkami Córkami łączne prowizje ze sprzedaży w wysokości 225,3 mln euro oraz EBIT w wysokości 16,0 mln euro. Firma OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. notowana na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Prezentację z wynikami za pierwszych 9 miesięcy 2018 r. oraz raport międzyokresowy dostępne są do pobrania na stronie www.ovb.eu w zakładce Investor Relations

Doniesienie prasowe dostępne jest również na stronie:
www.ovb.eu è Presse è Pressemitteilungen.

Wskaźniki Koncernu OVB za 9m-cy/2018

Dane operacyjne

 

Jednostka

1.1. – 30.9.2017

1.1. – 30.9.2018

Zmiana

Klienci (30.09.)

Liczba

3,33 mln

3,44 mln

+3,3 %

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

Liczba

4.774

4.747

-0,6 %

Łączne prowizje z tyt. pośrednictwa

mln Euro

166,3

169,1

+1,6 %

Przychody z pośrednictwa

mln Euro

162,6

169,1

+4,0 %

Dane finansowe

 

Jednostka

1.1. – 30.9.2017

1.1. – 30.9.2018

Zmiana

Wynik działalności gospodarczej (EBIT)

mln Euro

10,5

8,3

-21,0 %

Marża EBIT 1)

%

6,3

4,9

-1,4 %-Pkt.

Wynik Koncernu razem z udziałowcami

mln Euro

7,8

5,5

-28,6 %

Wynik na akcje (nierozwodniony)

Euro

0,54

0,39

-28,6 %

1) na podstawie całkowitej prowizji z tytułu pośrednictwa

Wskaźniki Koncernu w podziale na regiony za 9m-cy /2018

Europa Centralna i Wschodnia

 

Jednostka

1.1. – 30.9.2017

1.1. – 30.9.2018

Zmiana

Klienci (30.09.)

Liczba

2,26 Mio.

2,34 Mio.

+3,9 %

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

Liczba

2.755

2.786

+1,1 %

Łączne prowizje z tyt. pośrednictwa

mln Euro

80,7

83,6

+3,7 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln Euro

6,4

6,3

-1,6 %

Marża EBIT 1)

%

7,9

7,5

-0,4 %-Pkt.

Niemcy

 

Jednostka

1.1. – 30.9.2017

1.1. – 30.9.2018

Zmiana

Klienci (30.09.)

Liczba

623.171

619.431

-0,6 %

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

Liczba

1.345

1.319

-1,9 %

Łączne prowizje z tyt. pośrednictwa

mln Euro

42,9

43,1

+0,5 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln Euro

4,4

4,9

+10,9 %

Marża EBIT 1)

%

10,3

11,4

+1,1 %-Pkt.

Europa Południowa i Zachodnia

 

Jednostka

1.1. – 30.9.2017

1.1. – 30.9.2018

Zmiana

Klienci (30.09.)

Liczba

447.652

474.313

+6,0 %

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

Liczba

674

642

-4,7 %

Łączne prowizje z tyt. pośrednictwa

mln Euro

42,8

42,3

-1,1 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln Euro

5,4

4,5

-17,7 %

Marża EBIT 1)

%

12,7

10,5

-2,2 %-Pkt.

1) na podstawie całkowitej prowizji z tytułu pośrednictwa