OVB rozpoczęło działalność operacyjną w Słowenii

|

Kolonia, 19 grudnia 2022 - OVB Holding AG, jeden z wiodących Europejskich Koncer-nów Pośrednictwa Finansowego z siedzibą w Kolonii, rozpoczął poprzez swoją spółkę zależną OVB Allfinanz SI, Zavarovalno Zastopniška Družba, d.o.o. (w skrócie OVB Allfi-nanz SI d.o.o.) działalność operacyjną w Słowenii.


Europejski Koncern Pośrednictwa Finansowego kontynuuje tym samym udaną eks-pansję na kolejne rynki i działa obecnie w 16 krajach Europy. Słoweńska spółka zależna z siedzibą administracyjną w stolicy kraju Lublanie, z kapitałem zakładowym w wyso-kości 500.000 euro została założona 20 lipca 2022 roku.


Firma prowadzona jest przez doświadczony zespół zarządzający. Prezes spółki, Gre-gor Glazer posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży usług finansowych i doskonale zna rynek słoweński. Jako Prezes Zarządu będzie odpowiedzialny przede wszystkim za działania sprzedażowe. Benedikt Fronc od wielu lat pracuje w grupie spółek na różnych stanowiskach kierowniczych. Był między innymi Prezesem Zarządu OVB Słowacja, a także nadzorował projekty w różnych spółkach Holdingu w całej Eu-ropie. Jako CFO, Fronc będzie zarządzał w szczególności funkcjami administracyjnymi i back-officem. Od samego początku działalności, klienci OVB mają dostęp do najwyż-szej jakości oferty produktów renomowanych partnerów OVB. Pierwszymi partnerami produktowymi są Allianz Słowenia, słoweński oddział ARAG SE, Generali Zavarovalnica d.d. oraz Merkur Zavarovalnica d.d.
»Wejście OVB na rynek w Słowenii było kolejnym logicznym krokiem w ramach reali-zacji naszej strategii ekspansji« - wyjaśnia Mario Freis, CEO OVB Holding AG. »Również na tym rynku istnieje duża potrzeba w zakresie zabezpieczenia emerytalnego i ochrony finansowej« - kontynuuje Prezes Freis. »Słowenia jest krajem położonym geo-graficznie pomiędzy Austrią, Węgrami, Chorwacją i Włochami, gdzie już dziś z dużym powodzeniem działamy. Cieszymy się, że wielu naszych znakomitych Pośredników Finansowych wyraziło zainteresowanie działalnością w Słowenii i że w tych dniach udało nam się odnotować pierwszą sprzedaż na tym rynku.«
W planach są już kolejne etapy strategii ekspansji Holdingu OVB. »Białe plamy« na eu-ropejskiej mapie OVB to nadal Luksemburg, kraje bałtyckie i Portugalia. Obecnie OVB intensywnie sprawdza możliwości rozpoczęcia działalności na tych rynkach.

O Koncernie OVB
Koncern OVB, z siedzibą w Kolonii, jest jedną z wiodących europejskich firm pośrednictwa finansowego. Od momentu powstania w 1970 roku, działalność OVB koncentruje się na kompleksowym doradztwie finansowym dla gospodarstw domowych, które jest długoterminowe i całkowicie zorientowane na Klienta. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami oferującymi konkurencyjne produkty, które zaspo-kajają potrzeby Klientów od zabezpieczenia egzystencji, poprzez ubezpieczenie majątku i mienia, aż do zabez-pieczenia emerytalnego oraz budowy i rozbudowy majątku. OVB działa aktualnie w 16 krajach Europy. 5.648 pełnoetatowych Pośredników Finansowych opiekuje się 4,26 mln Klientów. W 2021 r. OVB Holding AG wraz ze swoimi spółkami zależnymi osiągnął łącznie przychody z tytułu pośrednictwa w wysokości 320,7 mln euro, jak też EBIT w wysokości 21,8 mln euro.
OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Prime Stan-dard, ISIN DE0006286560).
Powyższa informacja prasowa jest dostępna w internecie pod adresem: www.ovb.eu/public-relations