Wojciech Halczok i Janusz Halczok

Kierownik Okręgu OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Przyjdź bezpośrednio do nas:
41-902 Bytom
Ul. Chrzanowskiego 19

Porozmawiaj z nami przez telefon:
Telefon: 509682033

Wyślij nam wiadomość e-mail:

wojciech.halczok@ovb.com.pl

 

Kontakt z biurem OVB w Bytomiu

Shortcontact OVB Poland

dane osobowe

OVB w Bytomiu

Od 2003 roku rozpoczęliśmy współpracę z Międzynarodowym Przedsiębiorstwem Finansowym OVB ALLFINANZ Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. funkcjonującą w 15 krajach od 1970 roku.

To co wyróżnia naszą Strukturę to etyczne, długoterminowe i indywidualne podejście do pracy z Klientem. Specjalizujemy się w finansowaniu nieruchomości poprzez kredyty hipoteczne, zabezpieczenie rodzin na wypadek zdarzeń losowych, niezdolności do pracy lub choroby. Pomagamy w uzyskaniu korzyści podatkowych przy zakupie samochodu i maszyn do firmy poprzez leasing lub wynajem długoterminowy.

Optymalizujemy podatki dzięki wszelkim ulgom i wykorzystaniu tarczy podatkowej. Zajmujemy się również w zorganizowaniu prywatnej zagwarantowanej emerytury po zakończeniu aktywności zawodowej, a także dostępu do prywatnej służby zdrowia. Naszym zadaniem jest również pomoc w zbudowaniu gwarantowanego kapitału na start w dorosłe życie dla dzieci.

Dodatkowo naszą misją jest zbudowanie największej organizacji finansowej w Polsce poprzez odnajdywanie i kreowanie nowych liderów w branży finansowej.

Osoby kontaktowe w OVB w Bytomiu

Obowiązek informacyjny - Kontakt

Administratorem danych osobowych jest OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-527) przy ul. Mierosławskiego 11A (dalej OVB).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach kontaktowych. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez OVB tj. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, polegający na podjęciu działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

OVB będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu OVB. Ponadto OVB będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odpowiedzi na złożone zapytanie w formularzu internetowym, nie dłużej jednak niż jeden miesiąc. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez podania danych osobowych nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu internetowym.

Jakie przysługują Pani/Panu prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli Pani/Pan uważa, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami:

Inspektor Ochrony Danych

E-mail: dane.osobowe@ovb.com.pl
OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (01-527) przy ul. Mierosławskiego 11A

 

Ta strona korzysta z plików cookie

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy jakości życia naszych gości. Niektóre z tych plików cookie są technicznie obowiązkowe, aby zagwarantować pewne funkcje strony internetowej.  więcej

Ponadto, używamy niektórych plików cookie do zbierania informacji na temat zachowań użytkowników na tej stronie internetowej oraz do ulepszania naszej strony internetowej na podstawie tych informacji.