Walne Zgromadzenie OVB Holding AG: „Doradztwo personalne pozostaje cenne nawet w dobie cyfrowej rzeczywistości“

  • Rok 2015 był najsilniejszym rokiem od czasu kryzysu finansowego
  • Dywidenda ponownie wyższa o 65 centów za akcję
 

Walne Zgromadzenie OVB Holding AG: „Doradztwo personalne pozostaje cenne nawet w dobie cyfrowej rzeczywistości“

Kolonia, 3 czerwca 2016 – Mario Freis, który od lutego pełni funkcję Prezesa OVB Holding AG podkreślił w swojej przemowie dla akcjonariuszy spółki silne strony europejskiego koncernu pośrednictwa finansowego. „Sukces OVB opiera się na naszej międzynarodowej obecności na szeroką skalę”. Patrząc na prowizję z tytułu pośrednictwa i wynik operacyjny, rok 2015 był najlepszym od czasu kryzysu finansowego. Ten pozytywny trend był kontynuowany również w pierwszym kwartale 2016 roku” – Mario Freis.

Mario Freis definiuje dla branży trzy centralne tematy: zmiany demograficzne, które prowadzą do obniżonej wydajności systemów zabezpieczeń społecznych i luk emerytalnych oraz zwiększającego się ryzyka ubóstwa osób starszych dla mieszkańców w całej Europie. Zmiany te stanowią jednocześnie szansę i ryzyko dla branży. Ponadto długo utrzymująca się faza niskich stóp procentowych, która prowadzi do niepewności wśród społeczeństwa, czego następstwem jest sceptyczne podejście do prywatnego zabezpieczenia. Jednym z największych wyzwań dla branży pośrednictwa finansowego są ciągłe zmiany w otoczeniu regulacyjnym w Europie.

Planując przyszłą strategię OVB skoncentruje się na najważniejszych obszarach działania. Mario Freis zapowiedział, że między innymi wykorzysta mocną pozycję OVB na rynku europejskim, aby w dalszym ciągu rozbudowywać pozycję na obecnych rynkach oraz zaistnieć na nowych.

Najważniejszymi filarami strategicznymi dla OVB będą tematy optymalizacji pro- cesów i cyfryzacja, aby w dalszym ciągu realizować wzrost wydajności oraz do- stosować się do zmieniających się oczekiwań klientów. „Nasze mocne strony, czyli bezpośredni, pełen zaufania kontakt z klientem, połączymy w przyszłości z aktualnymi możliwościami technicznymi.  Przy czym  technika, nie  zastąpi personalnego doradztwa, ale postawi je w centrum” – mówił Mario Freis na temat strategii.

Perspektywa 2016

Po udanym 2015 roku oraz udanym pierwszym kwartale 2016 roku, OVB nieznacznie zwiększyła oczekiwania na cały rok i liczy na prowizję z tytułu sprzedaży na podobnym poziomie jak w zeszłym roku oraz na wynik operacyjny powyżej zeszłorocznego wyniku.

Dywidenda wzrasta ponownie

Na podstawie dobrych wyników w 2015 roku, na propozycję Rady Nadzorczej i Zarządu, Walne Zgromadzenie zdecydowało jednogłośnie, aby na rok gospodarczy 2015 wypłacić zwiększoną ponownie o 8,3 procenta  dywidendę o wartości  65 centa na akcję (2014: 60 centów).

O koncernie OVB

Koncern OVB z główną siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm finansowych. Od momentu założenia OVB AG w 1970 roku w centrum działania firmy znajduje się doradztwo dla gospodarstw domowych. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami produktowymi, oferując konkurencyjne produkty zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klientów w zakresie zabezpieczenia egzystencji i zabezpieczenia emerytalnego, ochrony majątku, gromadzenia go i pomnażania oraz pomoc w nabywaniu nieruchomości. Obecnie OVB działa aktywnie w 14 krajach.

Ponad 5.100 doradców finansowych pracuje wyłącznie dla Koncernu OVB opie- kując się ok. 3,26 mln Klientów. W 2015 OVB Holding AG osiągnął razem ze swoimi spółkami córkami łączne prowizje ze sprzedaży w wysokości 224,7 mln euro oraz EBIT w wysokości 14,0 mln euro. Firma OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. notowana na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Pełną przemowę Prezesa Zarządu OVB Holding AG podczas Walnego Zgroma- dzenia oraz szczegółowy wyniki głosownia podczas obrad znajdą Państwo pod

 

Ta strona korzysta z plików cookie

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy jakości życia naszych gości. Niektóre z tych plików cookie są technicznie obowiązkowe, aby zagwarantować pewne funkcje strony internetowej.  więcej

Ponadto, używamy niektórych plików cookie do zbierania informacji na temat zachowań użytkowników na tej stronie internetowej oraz do ulepszania naszej strony internetowej na podstawie tych informacji.