OVB wciąż rośnie w pierwszych dziewięciu miesią- cach 2016 roku

  • Razem prowizje z tytułu pośrednictwa: wzrost o 3.2 % wobec  ubiegłego roku
  • Wynik operacyjny: wzrost o 20,4 %
  • Potwierdzenie prognozy na 2016 rok
 

OVB wciąż rośnie w pierwszych dziewięciu miesią- cach 2016 roku

 

Kolonia, 10 listopada 2016 – Europejski Koncern Pośrednictwa Finansowego OVB kontynuuje pozytywne wyniki finansowe w pierwszych 9 miesiącach 2016 roku: całkowite prowizje z tytułu pośrednictwa wzrosły o 3,2% na 171,1 milionów euro (Q1-Q3 2015: €165.7 milionów). Większość Dyrekcji  Krajowych  osiągnęło  dobre lub bardzo dobre wyniki z działalności. Wyniki przed odsetkami i podatkami wzro- sły znacznie – o 20,4 procent na 12,4 miliony euro (Q1–Q3 2015: €10.3 miliony).

Ogółem jesteśmy bardzo zadowoleni z działalności spółki w pierwszych dziewię- ciu miesiącach 2016 roku, zwłaszcza biorąc pod uwagę trudną sytuację na rynku europejskim. Utrzymaliśmy kurs wzrostowy w pierwszym półroczu i potwierdzili- śmy prognozy na 2016 rok. W roku finansowym 2016 planujemy nieznacznie wzmocnić obrót oraz znacznie wzmocnić wynik operacyjny” – komentuje Mario Freis, CEO OVB Holding AG

Europa centralna i wschodnia pozostaje najsilniejszym regionem Europy

W segmencie Europy centralnej i wschodniej  całkowite prowizje z tytułu pośrednic- twa mimo trudnej sytuacji na rynkach narodowych, wzrosły w pierwszych 9 mie- siącach o 0,3 procent do 81,0 milionów euro (Q1–Q3 2015: €80.7 miliony).

W segmencie Niemiec, OVB wygenerowało całkowite prowizje z tytułu pośrednic- twa o wartości 46.3 miliony euro (Q1–Q3 2015: €47.4 miliony).

Wielkość sprzedaży w południowej i zachodniej Europie znacznie wzrosła. Cał- kowita prowizja z tytułu pośrednictwa wzrosła w okresie raportów o 16,6 procent do 43,9 milionów euro (Q1–Q3 2015: €37.6 miliony). Bardzo pozytywnie rozwijały się przede wszystkim  Dyrekcje Krajowe  w Hiszpanii, Włoszech i Austrii.

Znaczny wzrost zysków

W pierwszych 3 kwartałach 2016 roku, wynik operacyjny wzrósł znacznie w porów- naniu do ubiegłego roku –z 10,3 milionów euro o 20,4 procent na 12,4 miliony euro.
Stałe dobre wyniki w segmencie Europy środkowej i wschodniej oraz nieznaczny wzrost w segmencie Niemiec wpływają wraz ze znacznym wzrostem zysków w segmencie Europy południowej, na pozytywny rozwój EBIT do dnia 30 września 2016” – CFO Oskar Heitz

Marża EBIT Koncernu, rozliczona na podstawie całkowitej prowizji z tytułu po- średnictwa wzrosła z 6,2 procent na 7,3 procent. Wynik na akcję wzrósł o 32,0 procent z €0.51 to €0.68. Tym samym OVB osiągnęło wynik na akcję za cały rok biznesowy 2015 już pod koniec trzeciego kwartału 2016.

Prezentacja wyników za pierwsze 9 miesięcy 2016 roku oraz sprawozdanie okre- sowe znajdują się dziale Investor Relations www.ovb.eu.

O koncernie OVB

Koncern OVB z główną siedzibą w Kolonii jest jedną  z wiodących  europejskich firm finansowych. Od momentu założenia OVB AG w 1970 roku w centrum działa- nia firmy znajduje się doradztwo dla gospodarstw domowych. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami produktowymi, oferując konkurencyjne pro- dukty zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klientów w zakresie zabezpie- czenia egzystencji i zabezpieczenia emerytalnego, ochrony majątku, gromadzenia go i pomnażania oraz pomoc w nabywaniu nieruchomości. Obecnie OVB działa aktywnie w 14 krajach.

Ponad 5,089 doradców finansowych pracuje wyłącznie dla Koncernu OVB opieku- jąc się ok. 3.26 mln Klientów. W 2015 OVB Holding AG osiągnął razem ze swoimi spółkami córkami łączne prowizje ze sprzedaży w wysokości 224,7 mln euro oraz EBIT w wysokości 14,0 mln euro. Firma OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. notowana na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Doniesienie prasowe znajdą Państwo również na: www.ovb.eu - in Dialog - Press Releases

Wskaźniki Koncernu w pierwszych 9 miesiącach 2016

 

Dane operacyjne

 

Jednostka

01.01. – 30. 09.2015

01.01 – 30.09.2016

 

Zmiana

Klienci (30.09.)

Liczba

3.29 million

3.26 million

– 0.6%

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

Liczba

5,086

5,089

+ 0.1%

Razem prowizje z tytułu pośrednictwa

 

€ million

 

165.7

 

171.1

 

+ 3.2%

 

Dane finansowe

 

Jednostka

01.01. – 30. 09.2015

01.01. – 30.09.2016

 

Zmiana

Wynik działalności gospodar- czej EBIT

 

€ million

 

10.3

 

12.4

 

+ 20.4%

Marża EBIT *

%

6.2

7.3

up 1.1% pts.

Wynik Koncernu

€ million

7.3

9.7

+ 32.0%

Wynik na akcję (podstawowy)

0.51

0.68

+ 32.0%

* Na podstawie całkowitej prowizji z tytułu pośrednictwa

Wskaźniki w podziale na region za pierwsze 9 miesięcy 2016 roku

 

 

Jednostka

01.01.  – 30. 09.2015

01.01 – 30.09.2016

 

Zmiana

Europa centralna i wschod- nia

Klienci (30.09.)

liczba

2.25 million

2.20 million

– 2.2%

Doradcy finansowi (30.09.)

liczba

3,091

3,028

– 2.0%

Razem prowizje z tytułu pośrednictwa

€ million

 

 

81.0

 

+ 0.3%

 

80.7

EBIT

€ million

7.1

6.7

– 6.3%

EBIT marża*

%

8.8

8.2

– 0.6 % pts.

Niemcy

Klienci (30.09.)

liczba

645,079

635,471

– 1.5%

Doradcy finansowi (30.09.)

liczba

1,367

1,357

– 0.7%

Razem prowizje z tytułu pośrednictwa

€ million

 

 

46.3

 

– 2.3%

 

47.4

EBIT

€ million

4.8

4.9

+ 1.3%

EBIT marża*

%

10.1

10.5

up 0.4% pts.

Europa południowa i za- chodnia

Klienci (30.09.)

liczba

388,543

426,649

+ 9.8%

Doradcy finansowi (30.09.)

liczba

628

704

+ 12.1%

Razem prowizje z tytułu pośrednictwa

€ million

 

 

43.9

 

+ 16.6%

 

37.6

EBIT

€ million

4.8

6.2

+ 28.9%

EBIT marża*

%

12.8

14.2

up 1.4% pts.

* Na podstawie całkowitej prowizji z tytułu pośrednictwa 

 

OVB pragnie zapewnić Państwu serwis na najwyższym poziomie. Dlatego informacje o Państwa wizycie przechowujemy w tzw. „ciasteczkach”. Korzystając z naszej strony, wyrażają Państwo zgodę na użycie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zakresu stosowania plików Cookies na tej stronie można uzyskać, klikając więcej informacji.