OVB wciąż rośnie w pierwszych dziewięciu miesią- cach 2016 roku

  • Razem prowizje z tytułu pośrednictwa: wzrost o 3.2 % wobec  ubiegłego roku
  • Wynik operacyjny: wzrost o 20,4 %
  • Potwierdzenie prognozy na 2016 rok
 

OVB wciąż rośnie w pierwszych dziewięciu miesią- cach 2016 roku

 

Kolonia, 10 listopada 2016 – Europejski Koncern Pośrednictwa Finansowego OVB kontynuuje pozytywne wyniki finansowe w pierwszych 9 miesiącach 2016 roku: całkowite prowizje z tytułu pośrednictwa wzrosły o 3,2% na 171,1 milionów euro (Q1-Q3 2015: €165.7 milionów). Większość Dyrekcji  Krajowych  osiągnęło  dobre lub bardzo dobre wyniki z działalności. Wyniki przed odsetkami i podatkami wzro- sły znacznie – o 20,4 procent na 12,4 miliony euro (Q1–Q3 2015: €10.3 miliony).

Ogółem jesteśmy bardzo zadowoleni z działalności spółki w pierwszych dziewię- ciu miesiącach 2016 roku, zwłaszcza biorąc pod uwagę trudną sytuację na rynku europejskim. Utrzymaliśmy kurs wzrostowy w pierwszym półroczu i potwierdzili- śmy prognozy na 2016 rok. W roku finansowym 2016 planujemy nieznacznie wzmocnić obrót oraz znacznie wzmocnić wynik operacyjny” – komentuje Mario Freis, CEO OVB Holding AG

Europa centralna i wschodnia pozostaje najsilniejszym regionem Europy

W segmencie Europy centralnej i wschodniej  całkowite prowizje z tytułu pośrednic- twa mimo trudnej sytuacji na rynkach narodowych, wzrosły w pierwszych 9 mie- siącach o 0,3 procent do 81,0 milionów euro (Q1–Q3 2015: €80.7 miliony).

W segmencie Niemiec, OVB wygenerowało całkowite prowizje z tytułu pośrednic- twa o wartości 46.3 miliony euro (Q1–Q3 2015: €47.4 miliony).

Wielkość sprzedaży w południowej i zachodniej Europie znacznie wzrosła. Cał- kowita prowizja z tytułu pośrednictwa wzrosła w okresie raportów o 16,6 procent do 43,9 milionów euro (Q1–Q3 2015: €37.6 miliony). Bardzo pozytywnie rozwijały się przede wszystkim  Dyrekcje Krajowe  w Hiszpanii, Włoszech i Austrii.

Znaczny wzrost zysków

W pierwszych 3 kwartałach 2016 roku, wynik operacyjny wzrósł znacznie w porów- naniu do ubiegłego roku –z 10,3 milionów euro o 20,4 procent na 12,4 miliony euro.
Stałe dobre wyniki w segmencie Europy środkowej i wschodniej oraz nieznaczny wzrost w segmencie Niemiec wpływają wraz ze znacznym wzrostem zysków w segmencie Europy południowej, na pozytywny rozwój EBIT do dnia 30 września 2016” – CFO Oskar Heitz

Marża EBIT Koncernu, rozliczona na podstawie całkowitej prowizji z tytułu po- średnictwa wzrosła z 6,2 procent na 7,3 procent. Wynik na akcję wzrósł o 32,0 procent z €0.51 to €0.68. Tym samym OVB osiągnęło wynik na akcję za cały rok biznesowy 2015 już pod koniec trzeciego kwartału 2016.

Prezentacja wyników za pierwsze 9 miesięcy 2016 roku oraz sprawozdanie okre- sowe znajdują się dziale Investor Relations www.ovb.eu.

O koncernie OVB

Koncern OVB z główną siedzibą w Kolonii jest jedną  z wiodących  europejskich firm finansowych. Od momentu założenia OVB AG w 1970 roku w centrum działa- nia firmy znajduje się doradztwo dla gospodarstw domowych. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami produktowymi, oferując konkurencyjne pro- dukty zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klientów w zakresie zabezpie- czenia egzystencji i zabezpieczenia emerytalnego, ochrony majątku, gromadzenia go i pomnażania oraz pomoc w nabywaniu nieruchomości. Obecnie OVB działa aktywnie w 14 krajach.

Ponad 5,089 doradców finansowych pracuje wyłącznie dla Koncernu OVB opieku- jąc się ok. 3.26 mln Klientów. W 2015 OVB Holding AG osiągnął razem ze swoimi spółkami córkami łączne prowizje ze sprzedaży w wysokości 224,7 mln euro oraz EBIT w wysokości 14,0 mln euro. Firma OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. notowana na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Doniesienie prasowe znajdą Państwo również na: www.ovb.eu - in Dialog - Press Releases

Wskaźniki Koncernu w pierwszych 9 miesiącach 2016

 

Dane operacyjne

 

Jednostka

01.01. – 30. 09.2015

01.01 – 30.09.2016

 

Zmiana

Klienci (30.09.)

Liczba

3.29 million

3.26 million

– 0.6%

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

Liczba

5,086

5,089

+ 0.1%

Razem prowizje z tytułu pośrednictwa

 

€ million

 

165.7

 

171.1

 

+ 3.2%

 

Dane finansowe

 

Jednostka

01.01. – 30. 09.2015

01.01. – 30.09.2016

 

Zmiana

Wynik działalności gospodar- czej EBIT

 

€ million

 

10.3

 

12.4

 

+ 20.4%

Marża EBIT *

%

6.2

7.3

up 1.1% pts.

Wynik Koncernu

€ million

7.3

9.7

+ 32.0%

Wynik na akcję (podstawowy)

0.51

0.68

+ 32.0%

* Na podstawie całkowitej prowizji z tytułu pośrednictwa

Wskaźniki w podziale na region za pierwsze 9 miesięcy 2016 roku

 

 

Jednostka

01.01.  – 30. 09.2015

01.01 – 30.09.2016

 

Zmiana

Europa centralna i wschod- nia

Klienci (30.09.)

liczba

2.25 million

2.20 million

– 2.2%

Doradcy finansowi (30.09.)

liczba

3,091

3,028

– 2.0%

Razem prowizje z tytułu pośrednictwa

€ million

 

 

81.0

 

+ 0.3%

 

80.7

EBIT

€ million

7.1

6.7

– 6.3%

EBIT marża*

%

8.8

8.2

– 0.6 % pts.

Niemcy

Klienci (30.09.)

liczba

645,079

635,471

– 1.5%

Doradcy finansowi (30.09.)

liczba

1,367

1,357

– 0.7%

Razem prowizje z tytułu pośrednictwa

€ million

 

 

46.3

 

– 2.3%

 

47.4

EBIT

€ million

4.8

4.9

+ 1.3%

EBIT marża*

%

10.1

10.5

up 0.4% pts.

Europa południowa i za- chodnia

Klienci (30.09.)

liczba

388,543

426,649

+ 9.8%

Doradcy finansowi (30.09.)

liczba

628

704

+ 12.1%

Razem prowizje z tytułu pośrednictwa

€ million

 

 

43.9

 

+ 16.6%

 

37.6

EBIT

€ million

4.8

6.2

+ 28.9%

EBIT marża*

%

12.8

14.2

up 1.4% pts.

* Na podstawie całkowitej prowizji z tytułu pośrednictwa 

 

Ta strona korzysta z plików cookie

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy jakości życia naszych gości. Niektóre z tych plików cookie są technicznie obowiązkowe, aby zagwarantować pewne funkcje strony internetowej.  więcej

Ponadto, używamy niektórych plików cookie do zbierania informacji na temat zachowań użytkowników na tej stronie internetowej oraz do ulepszania naszej strony internetowej na podstawie tych informacji.