OVB w pierwszej połowie 2017 - wzrost liczby klientów i stabilna działalność

  • Wzrost liczby klientów podkreśla potrzebę doradztwa
  • Całkowita prowizja ze sprzedaży prawie na poziomie z ubiegłego roku 
  • Wzrost zysku w Europie Środkowo-Wschodniej i w Niemczech
 

OVB w pierwszej połowie 2017 - wzrost liczby klientów i stabilna działalność

  • Wzrost liczby klientów podkreśla potrzebę doradztwa
  • Całkowita prowizja ze sprzedaży prawie na poziomie z ubiegłego roku
  • Wzrost zysku w Europie Środkowo-Wschodniej i w Niemczech 

Kolonia 14 sierpnia 2014 – W coraz bardziej wymagającym środowisku Europy, Europejski Koncern Finansowy OVB zwiększył liczbę klientów o 1,3 procent do 3,3 miliona. Łączna prowizja ze sprzedaży wyniosła 114,5 miliona euro, nieznacznie mniej tj. o 1,1 procent w stosunku do roku ubiegłego (rok wcześniej: 115,8 milionów euro).

"Nieprzerwany wzrost liczby klientów podkreśla duże zapotrzebowanie na doradztwo dla prywatnych gospodarstw domowych w Europie", powiedział Mario Freis, CEO OVB Holding AG. "Stale zmieniające się prawne warunki ramowe spowalniają ogólną dynamikę naszego wzrostu, chociaż na niektórych z naszych rynków krajowych odnotowujemy dobry, a nawet bardzo dobry rozwój. OVB prezentuje w tym wymagającym środowisku solidny rozwój".

Różnorodny rozwój sprzedaży i wyników na rynkach krajowych

Po silnym wzroście sprzedaży w ciągu ostatnich kilku lat dynamika wzrostu w segmencie południowej i zachodniej Europy ogólnie spadła. Całkowita prowizja ze sprzedaży zmniejszyła się nieznacznie z 30,4 mln euro w roku poprzednim do 30,3 mln euro. W segmencie niemieckim wdrożenie redukcji prowizji w wyniku ustawy o reformie ubezpieczeń na życie staje się coraz bardziej odczuwalne. Łączna prowizja ze sprzedaży wyniosła 29,1 mln euro, w porównaniu z 30,7 mln euro za ten sam okres roku ubiegłego. W segmencie środkowej i wschodniej Europy widoczny jest wzrost sprzedaży w Polsce, na Węgrzech, w Chorwacji i w Rumunii, w przeciwieństwie do ważnego rynku jakim są Czechy, gdzie zmiany ustawowe wywołały negatywny wpływ na sprzedaż. Łączna prowizja ze sprzedaży segmentu środkowej i wschodniej Europy nieznacznie wzrosła o 0,8 procent do poziomu 55,2 mln euro (rok wcześniej: 54,8 mln euro). 

Wynik operacyjny Koncernu OVB w pierwszej połowie 2017 r. wyniósł 7,8 mln euro. Niewielki spadek w wysokości 0,2 mln euro wynika obok spadku sprzedaży, również z zaplanowanego rozszerzenia inwestycji, które częściowo wpływają na wynik, ale w dużej mierze przyczynią się do zwiększenia średniej i długoterminowej rentowności firmy. W segmencie Europy Południowej i Zachodniej wynik operacyjny spadł z 4,3 mln euro do 4,0 mln euro. Udział segmentu niemieckiego w zyskach wzrósł z 2,9 mln euro do 3,0 mln euro. Segment Europy Środkowo-Wschodniej zwiększył EBIT o 3,6 procent do 4,9 miliona euro.

Perspektywy na rok 2017

Ze względu na różnorodne wyzwania Zarząd dostosował prognozę dla całego roku 2017 i jest obecnie przy założeniu, że sprzedaż oraz zysk operacyjny Koncernu OVB nieznacznie się obniżą.

„Naszym celem na rok 2017 jest zminimalizowanie wpływu coraz trudniejszych warunków na działalność firmy, a jednocześnie kontynuowanie strategicznego rozwoju OVB w Europie.”, powiedział Oskar Heitz, CFO OVB Holding AG. Mario Freis dodał: „W ramach naszej strategii ‚Evolution 2022‘ wykorzystywanie potencjału, digitalizacja i modernizacja, jak i dalsza rozbudowa stanowią fundament dla pomyślnego rozwoju naszego przedsiębiorstwa .”

 

O Koncernie OVB

Koncern OVB z główną siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm finansowych. Od momentu założenia OVB AG w 1970 roku w centrum działania firmy znajduje się długoterminowe, wielowymiarowe, a przede wszystkim zorientowane na klienta doradztwo dla gospodarstw domowych. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami produktowymi, oferując konkurencyjne produkty zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klientów w zakresie zabezpieczenia egzystencji i zabezpieczenia emerytalnego, ochrony majątku, gromadzenia go i pomnażania oraz pomoc w nabywaniu nieruchomości. OVB działa obecnie aktywnie w 14 krajach.

Około 4.900 doradców finansowych pracuje wyłącznie dla Koncernu OVB i opiekuje się ok. 3,3 mln Klientów.  
W 2016 roku  OVB Holding AG osiągnął razem ze swoimi spółkami córkami łączne prowizje ze sprzedaży w wysokości 231,8 mln euro oraz EBIT w wysokości 16,5 mln euro. Firma OVB Holding AG jest od lipca 2006 roku notowana na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Wskaźniki Koncernu OVB za 1 półrocze 2017

Dane operacyjne Jednostka 01.01.–
30.06.2016
01.01.–
30.06.2017 
Zmiana
Klienci (30.06.) liczba 3,26 mln 3,30 mln +1,3 %
Pośrednicy Finansowi (30.06.) liczba 5.107 4.872 -4,6 %
Łączna prowizja z tytułu pośrednic- twa mln euro 115,8 114,5 -1,1 %
Dane finansowe Jednostka 01.01.–
30.06.2016
01.01.–
30.06.2017
Zmiana
Wynik działalności gospodarczej (EBIT) mln euro 8,0 7,8 +3,2 %
Marża EBIT1) % 6,9 6,8 -0,1 %-Pkt.
Wynik Koncernu mln euro 6,1 5,5 +9,9 %
Wynik na akcję (nierozwodniony)  euro 0,43 0,39 -9,9 %

Wskaźniki w podziale na regiony za 1 półrocze 2017

Jednostka 01.01.–
30.06.2016
01.01– 
30.06.2017
Zmiana
Europa Środkowa i Wschodnia
Klienci (30.06) liczba 2,20 mln 2,23 mln -1,5 %
Pośrednicy Finansowi (30.06.) liczba 3.044 2.831 -7,0 %
Łączna prowizja z tytułu pośrednic- twa mln euro 54,8 55,2 +0,8 %
EBIT mln euro 1,8 1,7 - 5,9 %
Marża EBIT1) % 8,6 8,8 +0,2 %-Pkt.
Niemcy
Klienci (30.06.) liczba 636.894 623.149 -2,2 %
Pośrednicy Finansowi (30.06.) liczba 1.347 1.325 -1,6 %
Łączna prowizja z tytułu pośrednic- twa mln euro 30,7 29,1 -5,1 %
EBIT mln euro 2,9 3,0 +2,6 %
Marża EBIT1) % 9,6 10,3 +0,7 %-Pkt.
Europa Zachodnia i Południowa
Klienci (30.06) liczba 419.593 442.271 +5,4 %
Pośrednicy Finansowi (30.06.) liczba 716 716±0,0 %
Łączna prowizja z tytułu pośrednic- twa mln euro 30,4 30,3 -0,3 %
EBIT mln euro 4,3 4,0 -6,9 %
Marża EBIT1) % 14,3 13,4 -0,9 %-Pkt.
 

Ta strona korzysta z plików cookie

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy jakości życia naszych gości. Niektóre z tych plików cookie są technicznie obowiązkowe, aby zagwarantować pewne funkcje strony internetowej.  więcej

Ponadto, używamy niektórych plików cookie do zbierania informacji na temat zachowań użytkowników na tej stronie internetowej oraz do ulepszania naszej strony internetowej na podstawie tych informacji.