OVB w pierwszej połowie 2017 - wzrost liczby klientów i stabilna działalność

  • Wzrost liczby klientów podkreśla potrzebę doradztwa
  • Całkowita prowizja ze sprzedaży prawie na poziomie z ubiegłego roku 
  • Wzrost zysku w Europie Środkowo-Wschodniej i w Niemczech
 

OVB w pierwszej połowie 2017 - wzrost liczby klientów i stabilna działalność

  • Wzrost liczby klientów podkreśla potrzebę doradztwa
  • Całkowita prowizja ze sprzedaży prawie na poziomie z ubiegłego roku
  • Wzrost zysku w Europie Środkowo-Wschodniej i w Niemczech 

Kolonia 14 sierpnia 2014 – W coraz bardziej wymagającym środowisku Europy, Europejski Koncern Finansowy OVB zwiększył liczbę klientów o 1,3 procent do 3,3 miliona. Łączna prowizja ze sprzedaży wyniosła 114,5 miliona euro, nieznacznie mniej tj. o 1,1 procent w stosunku do roku ubiegłego (rok wcześniej: 115,8 milionów euro).

"Nieprzerwany wzrost liczby klientów podkreśla duże zapotrzebowanie na doradztwo dla prywatnych gospodarstw domowych w Europie", powiedział Mario Freis, CEO OVB Holding AG. "Stale zmieniające się prawne warunki ramowe spowalniają ogólną dynamikę naszego wzrostu, chociaż na niektórych z naszych rynków krajowych odnotowujemy dobry, a nawet bardzo dobry rozwój. OVB prezentuje w tym wymagającym środowisku solidny rozwój".

Różnorodny rozwój sprzedaży i wyników na rynkach krajowych

Po silnym wzroście sprzedaży w ciągu ostatnich kilku lat dynamika wzrostu w segmencie południowej i zachodniej Europy ogólnie spadła. Całkowita prowizja ze sprzedaży zmniejszyła się nieznacznie z 30,4 mln euro w roku poprzednim do 30,3 mln euro. W segmencie niemieckim wdrożenie redukcji prowizji w wyniku ustawy o reformie ubezpieczeń na życie staje się coraz bardziej odczuwalne. Łączna prowizja ze sprzedaży wyniosła 29,1 mln euro, w porównaniu z 30,7 mln euro za ten sam okres roku ubiegłego. W segmencie środkowej i wschodniej Europy widoczny jest wzrost sprzedaży w Polsce, na Węgrzech, w Chorwacji i w Rumunii, w przeciwieństwie do ważnego rynku jakim są Czechy, gdzie zmiany ustawowe wywołały negatywny wpływ na sprzedaż. Łączna prowizja ze sprzedaży segmentu środkowej i wschodniej Europy nieznacznie wzrosła o 0,8 procent do poziomu 55,2 mln euro (rok wcześniej: 54,8 mln euro). 

Wynik operacyjny Koncernu OVB w pierwszej połowie 2017 r. wyniósł 7,8 mln euro. Niewielki spadek w wysokości 0,2 mln euro wynika obok spadku sprzedaży, również z zaplanowanego rozszerzenia inwestycji, które częściowo wpływają na wynik, ale w dużej mierze przyczynią się do zwiększenia średniej i długoterminowej rentowności firmy. W segmencie Europy Południowej i Zachodniej wynik operacyjny spadł z 4,3 mln euro do 4,0 mln euro. Udział segmentu niemieckiego w zyskach wzrósł z 2,9 mln euro do 3,0 mln euro. Segment Europy Środkowo-Wschodniej zwiększył EBIT o 3,6 procent do 4,9 miliona euro.

Perspektywy na rok 2017

Ze względu na różnorodne wyzwania Zarząd dostosował prognozę dla całego roku 2017 i jest obecnie przy założeniu, że sprzedaż oraz zysk operacyjny Koncernu OVB nieznacznie się obniżą.

„Naszym celem na rok 2017 jest zminimalizowanie wpływu coraz trudniejszych warunków na działalność firmy, a jednocześnie kontynuowanie strategicznego rozwoju OVB w Europie.”, powiedział Oskar Heitz, CFO OVB Holding AG. Mario Freis dodał: „W ramach naszej strategii ‚Evolution 2022‘ wykorzystywanie potencjału, digitalizacja i modernizacja, jak i dalsza rozbudowa stanowią fundament dla pomyślnego rozwoju naszego przedsiębiorstwa .”

 

O Koncernie OVB

Koncern OVB z główną siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm finansowych. Od momentu założenia OVB AG w 1970 roku w centrum działania firmy znajduje się długoterminowe, wielowymiarowe, a przede wszystkim zorientowane na klienta doradztwo dla gospodarstw domowych. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami produktowymi, oferując konkurencyjne produkty zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klientów w zakresie zabezpieczenia egzystencji i zabezpieczenia emerytalnego, ochrony majątku, gromadzenia go i pomnażania oraz pomoc w nabywaniu nieruchomości. OVB działa obecnie aktywnie w 14 krajach.

Około 4.900 doradców finansowych pracuje wyłącznie dla Koncernu OVB i opiekuje się ok. 3,3 mln Klientów.  
W 2016 roku  OVB Holding AG osiągnął razem ze swoimi spółkami córkami łączne prowizje ze sprzedaży w wysokości 231,8 mln euro oraz EBIT w wysokości 16,5 mln euro. Firma OVB Holding AG jest od lipca 2006 roku notowana na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Wskaźniki Koncernu OVB za 1 półrocze 2017

Dane operacyjne Jednostka 01.01.–
30.06.2016
01.01.–
30.06.2017 
Zmiana
Klienci (30.06.) liczba 3,26 mln 3,30 mln +1,3 %
Pośrednicy Finansowi (30.06.) liczba 5.107 4.872 -4,6 %
Łączna prowizja z tytułu pośrednic- twa mln euro 115,8 114,5 -1,1 %
Dane finansowe Jednostka 01.01.–
30.06.2016
01.01.–
30.06.2017
Zmiana
Wynik działalności gospodarczej (EBIT) mln euro 8,0 7,8 +3,2 %
Marża EBIT1) % 6,9 6,8 -0,1 %-Pkt.
Wynik Koncernu mln euro 6,1 5,5 +9,9 %
Wynik na akcję (nierozwodniony)  euro 0,43 0,39 -9,9 %

Wskaźniki w podziale na regiony za 1 półrocze 2017

Jednostka 01.01.–
30.06.2016
01.01– 
30.06.2017
Zmiana
Europa Środkowa i Wschodnia
Klienci (30.06) liczba 2,20 mln 2,23 mln -1,5 %
Pośrednicy Finansowi (30.06.) liczba 3.044 2.831 -7,0 %
Łączna prowizja z tytułu pośrednic- twa mln euro 54,8 55,2 +0,8 %
EBIT mln euro 1,8 1,7 - 5,9 %
Marża EBIT1) % 8,6 8,8 +0,2 %-Pkt.
Niemcy
Klienci (30.06.) liczba 636.894 623.149 -2,2 %
Pośrednicy Finansowi (30.06.) liczba 1.347 1.325 -1,6 %
Łączna prowizja z tytułu pośrednic- twa mln euro 30,7 29,1 -5,1 %
EBIT mln euro 2,9 3,0 +2,6 %
Marża EBIT1) % 9,6 10,3 +0,7 %-Pkt.
Europa Zachodnia i Południowa
Klienci (30.06) liczba 419.593 442.271 +5,4 %
Pośrednicy Finansowi (30.06.) liczba 716 716±0,0 %
Łączna prowizja z tytułu pośrednic- twa mln euro 30,4 30,3 -0,3 %
EBIT mln euro 4,3 4,0 -6,9 %
Marża EBIT1) % 14,3 13,4 -0,9 %-Pkt.
 

OVB pragnie zapewnić Państwu serwis na najwyższym poziomie. Dlatego informacje o Państwa wizycie przechowujemy w tzw. „ciasteczkach”. Korzystając z naszej strony, wyrażają Państwo zgodę na użycie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zakresu stosowania plików Cookies na tej stronie można uzyskać, klikając więcej informacji.