OVB osiąga wzrost obrotów przy ponadprzeciętnym wzroście wyników finansowych działalności przedsiębiorstwa

  • Wzrost prowizji z tytułu sprzedaży na 231,8 mln euro
  • Wyraźny wzrost wyniku operacyjnego o 17,7 procent na 16,5 mln euro
  • Wzrost dywidendy o 15,4 procent na 75 eurocentów

OVB osiąga wzrost obrotów przy ponadprzeciętnym wzroście wyników finansowych działalności przedsiębiorstwa

Kolonia/Frankfurt nad Menem, 28 marca 2017 – Europejski koncern pośrednictwa finansowego OVB spogląda na udany rok biznesowy 2016. We wszystkich segmentach, na 14 rynkach krajowych przedsiębiorstwo odnotowało wzrost. Mimo wciąż zmieniających się prawnych warunków ramowych oraz skutków związanych z tymi zmianami, przedsiębiorstwo spełniło zawyżoną prognozę z 2016 roku i zwiększyło prowizję z tytułu sprzedaży o 3,1 procent na 231,8 milionów euro. Wynik operacyjny wzrósł znacznie wobec zeszłorocznego wyniku o 17,7 procent na 16,5 mln euro. Mario Freis, CEO OVB Holding AG, jest bardzo zadowolony z roku biznesowego 2016: „Bardzo dobrze poradziliśmy sobie z wyzwaniami 2016 roku w Europie. Osiągnęliśmy dobre wyniki zarówno w obrocie, jak i w wyniku operacyjnym. Jednocześnie zmniejszyliśmy ponownie zależność rozwoju gospodarczego koncernu od poszczególnych rynków krajowych. Jest to dla nas bardzo ważny aspekt strategiczny”.

Najmocniejszym regionem nadal pozostaje Europa środkowa i wschodnia

W segmencie Europy środkowej i wschodniej prowizje z tytułu sprzedaży wzrosły mimo utrudnionych warunków ramowych z 108,2 mln euro, o 1,3 procent na 109,7 mln euro. Na Węgrzech, w Chorwacji i w Rumunii OVB zrealizowało znaczny wzrost w obrocie. Również na rynku Czeskim OVB osiągnęło lekki wzrost. O ile w poprzednich latach segment Europy środkowej i wschodniej osiągał niższe wyniki, to w 2016 roku z wynikiem 9,5 mln euro został osiągnięty lekki wzrost. Mimo odczuwalnych skutków reformy ubezpieczeń życiowych, prowizje z tytułu sprzedaży w Niemczech były na bardzo podobnym poziomie jak w zeszłym roku. Wynik operacyjny zwiększył się o 2,9 procent na 6,7 mln euro. Dynamiczny rozwój gospodarczy w segmencie Europy południowej i zachodniej zatrzymał się w 2016 roku. Prowizje z tytułu sprzedaży wzrosły znacznie z 51,6 mln euro o 12,8 procent na 58,2 mln euro. Ekspansywnie przebiega rozwój gospodarczy w Hiszpanii, we Włoszech i w Austrii. Wynik operacyjny segmentu wzrósł z 6,7 mln euro o 22,7 procent na 8,3 mln euro. Również CFO OVB Holding AG, Oskar Heitz ocenił wynik 2016 roku jako sukces: „Mogliśmy zwiększyć naszą marżę operacyjną na 7,1 procent. Wynik Koncernu i wynik na akcję polepszyły się o 33,7 procent. Nieprzerwanie pozytywny rozwój z poprzednich lat umożliwił nam trzecie z rzędu zwiększenie dywidendy”. Zarząd i Rada Nadzorcza zaproponują podczas walnego zgromadzenia, które odbędzie się 2 lipca 2017, wypłacenie akcjonariuszom zwiększoną o 10 eurocentów dywidendę na 75 eurocentów na akcję.

Perspektywa na rok biznesowy 2017

W roku biznesowym 2017 Zarząd oczekuje niewielkiego wzrostu obrotu w koncernie. Ze względu na zwiększone inwestycje w celu lepszej przyszłości OVB, wynik operacyjny powinien pozostać na podobnym poziome jak w ubiegłym roku. Thomas Hücker, COO OVB Holding AG dodał: „OVB wykorzysta potencjał cyfryzacji w celu połączenia siły tradycyjnego osobistego kontaktu z klientami z aktualnymi technicznymi możliwościami”.

O Koncernie OVB

Koncern OVB z główną siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm finansowych. Od momentu założenia OVB AG w 1970 roku w centrum działania firmy znajduje się doradztwo dla gospodarstw domowych. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami produktowymi, oferując konkurencyjne produkty zgodnie z indywidualnymi zapotrzebowaniami klientów w zakresie zabezpieczenia egzystencji i zabezpieczenia emerytalnego, ochrony majątku, gromadzenia go i pomnażania oraz pomoc w nabywaniu nieruchomości. Obecnie OVB działa aktywnie w 14 krajach, przy czym ponad 5.000 doradców finansowych pracujących wyłącznie dla Koncernu OVB opiekuje się ok. 3,3 mln Klientów. W 2016 roku OVB Holding AG osiągnął razem ze swoimi spółkami córkami łączne prowizje ze sprzedaży w wysokości 231,8 mln euro oraz EBIT w wysokości 16,5 mln euro. Firma OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. notowana na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie (Prime Standard, ISIN DE0006286560). Prezentację z wynikami rocznymi oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016 dostępne są do pobrania na stronie www.ovb.eu w zakładce Investor Relations

Wskaźniki Koncernu OVB za rok 2016

Dane operacyjne

Jednostka

2015

2016

Zmiana

Klienci (31.12.)

liczba

3,24 Mio.

3,27 Mio.

+ 0,8 %

Pośrednicy finansowi (31.12.)

liczba

5.062

4.972

– 1,8 %

Łączne prowizje z tytułu
pośrednictwa

mln euro

224,7

231,8

+ 3,1 %

Dane finansowe

 

 

 

 

Wynik działalności
gospodarczej (EBIT)

mln euro

14,0

16,5

+ 17,7 %

Marża EBIT*

%

6,2

7,1

+ 0,9 %-Pkt.

Wynik Koncernu

mln euro

9,4

12,5

+ 33,7 %

Wskaźniki dotyczące akcji OVB

 

 

 

 

Kapitał podstawowy (31.12.)

mln euro

14,25

14,25

± 0 %

Liczba akcji (31.12.)

mln sztuk

14,25

14,25

± 0 %

Wynik na akcję (nierozwodniony)

euro

0,66

0,88

 + 33,7 %

Dywidenda za akcje**

euro

0,65

0,75

+ 15,4 %

* na podstawie całkowitej prowizji z tytułu pośrednictwa ** propozycja 2016

Wskaźniki w podziale na regiony za rok 2016

 

Jednostka

2015

2016

Veränderung

Europa centralna i wschodnia

 

 

 

 

Klienci (31.12.)

liczba

2,21 Mio.

2,20 Mio.

– 0,4 %

Pośrednicy finansowi (31.12.)

liczba

3.087

2.944

– 4,6 %

Łączne prowizje z tytułu
pośrednictwa

mln euro

108,2

109,7

+ 1,3 %

EBIT

mln euro

9,4

9,5

+ 0,8 %

Marża EBIT*

%

8,7

8,7

± 0 %-Pkt.

Niemcy

 

 

 

 

Klienci (31.12.)

liczba

642.107

633.025

– 1,4 %

Pośrednicy finansowi (31.12.)

liczba

1.309

1.300

– 0,7 %

Łączne prowizje z tytułu
pośrednictwa

mln euro

64,9

63,9

– 1,5 %

EBIT

mln euro

6,5

6,7

+ 2,9 %

Marża EBIT*

%

10,1

10,5

+ 0,4 %-Pkt.

Europa zachodnia i południowa

 

 

 

 

Klienci (31.12.)

liczba

388.728

432.712

+ 11,3 %

Pośrednicy finansowi (31.12.)

liczba

666

728

+ 9,3 %

Łączne prowizje z tytułu
pośrednictwa

mln euro

51,6

58,2

+ 12,8 %

EBIT

mln euro

6,7

8,3

+ 22,7 %

Marża EBIT*

%

13,1

14,2

 + 1,1 %-Pkt.

* na podstawie całkowitej prowizji z tytułu pośrednictwa cofnąć się   udostępniać na Facebooku 

Ta strona korzysta z plików cookie

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy jakości życia naszych gości. Niektóre z tych plików cookie są technicznie obowiązkowe, aby zagwarantować pewne funkcje strony internetowej. więcej

Pliki cookie zostały wyłączone, wszystkie już utworzone pliki cookie zostały usunięte.