OVB na dobrej drodze w pierwszym półroczu 2016 roku

  • Wzrost obrotów o 4,4 prozent
  • Wynik operacyjny wzrasta o 32,8 prozent
  • Podwyższona prognoza roczna
 

OVB na dobrej drodze w pierwszym półroczu 2016 roku

Kolonia, 10 sierpnia 2016 – Europejski koncern pośrednictwa finansowego OVB z sukcesem zamknął pierwsze półrocze 2016 roku. Całkowite prowizje od sprzedaży wzrosły o 4,4 procenta na 115,8 milionów euro. Koncern podniósł w porównaniu do zeszłego roku wynik operacyjny o 32,8 procenta, z 6,1 milionów euro na 8,0 milionów euro.

Dobry przebieg działalności na wielu rynkach krajowych

Większość z 14 Spółek Krajowych odnotowało dobry lub bardzo dobry rozwój działalności. W niektórych krajach negatywny wpływ na rozwój ich działalności miały niekorzystne ramowe warunki gospodarcze. „Mimo, że rynek wciąż jest wymagający, w pierwszym półroczu 2016 roku odnotowaliśmy pozytywny rozwój we wszystkich sektorach. Koncentrujemy się na naszych kluczowych kompetencjach, aby osobiście i z zaufaniem doradzać naszym klientom zgodnie z koncepcją Allfinanz. Dzięki temu, nasi doradcy świadczą znacznie bardziej wartościową usługę”, podkreślał CEO OVB Mario Freis.

W segmencie Europy południowej i zachodniej całkowite prowizje z tytułu sprzedaży wzrosły w pierwszych sześciu miesiącach roku z 25,7 milionów euro o 18,3 procent na 30,4 miliony euro. Tym samym wzrost OVB w tym regionie nadal  pozostaje  dynamiczny. Wzrost obrotów w Niemczech wynosił 1,8 procent. Segment Europy środkowej i wschodniej znajdował się z wynikiem 54,8 milionów euro, o 0,6 procenta poniżej zeszłorocznego wyniku (poprzedni rok: 55,1 milionów euro).

Utrzymujący się pozytywny rozwój wyników

Wynik operacyjny wzrósł znacząco z 6,1 milionów euro na 8,0 milionów euro. Wszystkie segmenty przyczyniły się do polepszenia wyniku. Dzięki wzrostowi obrotów i zachowaniu dyscypliny w planowaniu wydatków, OVB w dalszym ciągu wzmacnia dochodowość. Marża EBIT Koncernu w odniesieniu do całkowitej prowizji z tytułu sprzedaży,  polepszyła  się  w  pierwszym  półroczu  2016  roku  na  6,9  procent. 

W tym samym okresie w zeszłym roku wynik został podniesiony do 5,5 procent. Odpowiednio wynik na akcję wzrósł z 0,29 euro na 0,43 euro.

Utrzymująca się dobra perspektywa biznesowa

Nawet jeśli warunki rynkowe wystawiają nas na próbę, to dzięki naszemu stabilnemu i długoterminowemu modelowi biznesowemu widzimy dla nas dobrą perspektywę na przyszłość” – Mario Freis. CFO Oskar Heitz dodaje: „ponadto jesteśmy otwarci na inicjatywy, które stwarzają dalszy potencjał do wzrostu”.

Mimo, że dynamika wzrostu w drugim półroczu prawdopodobnie nie będzie kontynuowana na tym samym wysokim poziomie, to biorąc po uwagę wyniki z pierwszego półrocza, OVB oczekuje równie dobrych wyników za cały rok. Dzięki lekko wzrastającej prowizji z tytułu całkowitej sprzedaży, OVB oczekuje operacyjnego wyniku, który znacznie przewyższy zeszłoroczny wynik.

O Koncernie

Koncern OVB z główną siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm finansowych. Od momentu założenia OVB AG w 1970 roku w centrum działania firmy znajduje się doradztwo dla gospodarstw domowych. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami produktowymi, oferując konkurencyjne produkty zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klientów w zakresie zabezpieczenia egzystencji i zabezpieczenia emerytalnego, ochrony majątku, gromadzenia go i pomnażania oraz pomoc w nabywaniu nieruchomości. Obecnie OVB działa aktywnie w 14 krajach, przy czym ponad 5.100 doradców finansowych pracuje wyłącznie dla Koncernu OVB opiekując się ok. 3,26 mln Klientów. W 2013 OVB Holding AG osiągnął razem ze  swoimi spółkami córkami łączne prowizje ze sprzedaży w wysokości 224,7 mln euro oraz EBIT w wysokości 14,0 mln euro. Firma OVB Holding AG jest od lipca 2006 r.  notowana na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Prezentacja wyników za pierwsze półrocze 2016 roku znajduje się pod adresem. www.ovb.eu w rubryce Investor Relations.

Wskaźniki Koncernu OVB za Q1/2016

 

Dane operacyjne

 

Jednostka

01.01. – 30.06.2015

01.01. – 30.06.2016

 

Zmiana

Klienci (30.06.)

liczba

3,27 mln

3,26 mln

-0,3 %

Pośrednicy finansowi (30.06.)

Liczba

5.308

5.107

-3,8 %

Razem prowizje z tytułu pośrednictwa

Mln Euro

110,9

115,8

+4,4 %

 

Dane finansowe

 

Jednostka

01.01. – 30.06.2015

01.01. – 30.06.2016

 

Zmiana

Wynik działalności gospodarczej (EBIT)

 

mln Euro

 

6,1

 

8,0

 

+32,8 %

Marża EBIT *

%

5,5

6,9

+1,4 %-Pkt.

Wynik Koncernu

mln Euro

4,2

6,1

+46,6 %

Wynik na akcję (nierozwodniony)

Euro

0,29

0,43

+46,6 %

* auf der Basis der Gesamtvertriebsprovisionen

Kennzahlen nach Regionen 1. Halbjahr 2016

 

 

Jednostka

01.01. – 30.06.2015

01.01. – 30.06.2016

 

Zmiana

Europa centralna i wschodnia

Klienci (30.06.)

Liczba.

2,24 mln

2,20 mln

-1,8 %

Pośrednicy finansowi(30.06.)

Liczba

3.333

3.044

-8,7 %

Razem prowizje z tytułu pośrednictwa

mln Euro

55,1

54,8

-0,6 %

EBIT

mln Euro

4,6

4,7

+2,0 %

Marża EBIT *

%

8,4

8,6

+0,2 %-Pkt.

Niemcy

Klienci (30.06.)

Liczba

645.754

636.894

-1,4 %

Pośrednicy finansowi (30.06.)

Liczba

1.348

1.347

-0,1 %

Razem prowizje z tytułu pośrednictwa

mln Euro

30,1

30,7

+1,8 %

EBIT

mln Euro

2,6

2,9

+11,3 %

Marża EBIT *

%

8,8

9,6

+0,8 %-Pkt.

Europa zachodnia i południowa

Klienci (30.06.)

Liczba

381.067

419.593

+10,1 %

Pośrednicy finansowi (30.06.)

Liczba

627

716

+14,2 %

Razem prowizje z tytułu pośrednictwa

mln Euro

25,7

30,4

+18,3 %

EBIT

mln Euro

2,9

4,3

+47,9 %

Marża EBIT *

%

11,4

14,3

+2,9 %-Pkt.

* na podstawie całkwitej prowizji z tytułu pośrednictwa

 

Ta strona korzysta z plików cookie

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy jakości życia naszych gości. Niektóre z tych plików cookie są technicznie obowiązkowe, aby zagwarantować pewne funkcje strony internetowej.  więcej

Ponadto, używamy niektórych plików cookie do zbierania informacji na temat zachowań użytkowników na tej stronie internetowej oraz do ulepszania naszej strony internetowej na podstawie tych informacji.