Okresowy raport finansowy 9m/2017: Coraz więcej klientów w Europie ufa OVB

  • Liczba klientów wzrosła do 3,33 mln
  • Prognoza roczna podtrzymana

Okresowy raport finansowy 9m/2017: Coraz więcej klientów w Europie ufa OVB

  • Liczba klientów wzrosła do 3,33 mln
  • Prognoza roczna podtrzymana
Kolonia, 9 listopada 2017 – Europejski Koncern Finansowy OVB Holding AG powiększył z końcem września 2017 r. bazę Klientów o 1,9 % do 3,33 mln. Od stycznia do września 2017 r. Koncern  wygenerował łączne prowizje z tytułu pośrednictwa w wysokości 166,3 mln Euro (w po-przednim roku: 171,1 mln Euro). W segmencie Europy Środkowej i Wschodniej 48,5 % obrotu stanowiły łączne prowizje z tytułu pośrednictwa w okresie sprawozdawczym ze stabilnym wynikiem 80,7 mln Euro (poprzedni rok: 81,0 mln Euro). W stosunku do oczekiwanego osłabienia w Czechach i dość stabilnego rozwoju biznesu na Słowacji i Ukrainie nastąpił bardzo dynamiczny rozwój działalności na Węgrzech, w Polsce, Chorwacji i Rumunii. W Niemczech Spółka OVB osiągnęła łączną wartość prowizji z tytułu pośrednictwa w wysokości 42,9 mln Euro (rok wcześniej: 46,3 mln Euro). Po bardzo dynamicznym wzroście w ostatnich latach łączna prowizja z tytułu pośrednictwa w segmencie Europy Południowej i Zachodniej wyniosła 42,8 mln Euro, nieznacznie poniżej wyniku z poprzedniego roku (poprzedni rok: 43,9 mln Euro).
Mario Freis, CEO OVB Holding AG: „Rosnąca liczba naszych klientów potwierdza wzrost zapotrzebowania mieszkańców Europy na indywidualne i jakościowe doradztwo finansowe.”

Realizacja założeń strategicznych wpływa na rozwój EBITU
Obok coraz bardziej wymagających warunków ramowych wynikających w dużej mierze z wpływu zmian regulacyjnych na głównych rynkach krajowych w Niemczech i Czechach, planowane rozszerzenie inwestycji w celu średnio- i długoterminowego wzmocnienia stabilności ma wpływ na rozwój wyniku OVB. Wynik operacyjny Koncernu OVB za okres sprawozdawczy wyniósł 10,5 mln Euro (rok wcześniej: 12,4 mln Euro). Zarząd podtrzymuje oczekiwania związane z prognozą roczną za 2017, ze sprzedażą poniżej wyniku z ubiegłego roku i umiarkowanym spadkiem zysku operacyjnego. 
O Koncernie OVB
Koncern OVB z główną siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm finansowych. Od momentu założenia OVB AG w 1970 roku w centrum działania firmy znajduje się długoter-minowe, wielowymiarowe, a przede wszystkim zorientowane na klienta doradztwo dla gospo-darstw domowych. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami produktowymi, oferując konkurencyjne produkty zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klientów w za-kresie zabezpieczenia egzystencji i zabezpieczenia emerytalnego, ochrony majątku, gromadze-nia go i pomnażania oraz pomoc w nabywaniu nieruchomości. OVB działa obecnie aktywnie w 14 krajach. 
Około 4.774 doradców finansowych pracuje wyłącznie dla Koncernu OVB i opiekuje się ok. 3,33 mln Klientów.  
W 2016 roku  OVB Holding AG osiągnął razem ze swoimi spółkami córkami łączne prowizje z tytułu pośrednictwa w wysokości 231,8 mln Euro oraz EBIT w wysokości 16,5 mln Euro. Firma OVB Holding AG jest od lipca 2006 roku notowana na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie (Prime Standard, ISIN DE0006286560).
Prezentację wyników za pierwszych dziewięć miesięcy 2017 roku wraz z raportem znajdą Pań-stwo pod adresem www.ovb.eu w rubryce Investor Relations.
Wiadomość prasową znajdą Państwo na stronie: 
www.ovb.eu - im Dialog - Pressemitteilungen

Wskaźniki Koncernu OVB 9m/2017

 

Dane operacyjne

Jednostka

01.01. – 30.09.2016

01.01. – 30.09.2017

Zmiana

Klienci (30.09.)

liczba

3,26 mln

3,33 mln

+1,9 %

Pośrednicy finansowi (30.09.)

liczba

5.089

4.774

-6,2 %

Łączna prowizja

z tytułu pośrednictwa

mln euro

171,1

166,3

-2,8 %

 

Dane finansowe

Jednostka

01.01. – 30.09.2016

01.01. – 30.09.2017

Zmiana

Wynik działalności

gospodarczej (EBIT)

mln euro

12,4

10,5

-15,2 %

Marża EBIT*

%

7,3

6,3

-1,0 %-Pkt.

Wynik Koncernu

mln euro

9,7

7,8

-19,7 %

Wynik za akcję (nierozwodniony)

euro

0,68

0,54

-19,7 %

* na podstawie łącznej prowizji z tytułu pośrednictwa

 

Wskaźniki w podziale na regiony 9m/2017

 

 

Jednostka

01.01. – 30.09.2016

01.01. – 30.09.2017

Zmiana

Europa Środkowa i Wschodnia

 

 

 

 

Klienci (30.09.)

liczba

2,20 mln

2,26 mln

+2,4 %

Pośrednicy finansowi (30.09.)

liczba

3.028

2.755

-9,0 %

Łączna prowizja

z tytułu pośrednictwa

mln euro

81,0

80,7

-0,4 %

EBIT

mln euro

6,7

6,4

-3,9 %

Marża EBIT*

%

8,2

7,9

-0,3 %-Pkt.

Niemcy

 

 

 

 

Klienci (30.09.)

liczba

635.471

623.171

-1,9 %

Pośrednicy finansowi (30.09.)

liczba

1.357

1.345

-0,9 %

Łączna prowizja

z tytułu pośrednictwa

mln euro

46,3

42,9

-7,3 %

EBIT

mln euro

4,9

4,4

-9,1 %

Marża EBIT*

%

10,5

10,3

-0,2 %-Pkt.

Europa Zachodnia i Południowa

 

 

 

 

Klienci (30.09.)

liczba

426.649

447.652

+4,9 %

Pośrednicy finansowi (30.09.)

liczba

704

674

-4,3 %

Łączna prowizja

z tytułu pośrednictwa

mln euro

43,9

42,8

-2,5 %

EBIT

mln euro

6,2

5,4

-12,9 %

Marża EBIT*

%

14,2

12,7

-1,5 %-Pkt.

* na podstawie łącznej prowizji z tytułu pośrednictwa

 

 

cofnąć się   udostępniać na Facebooku 

Ta strona korzysta z plików cookie

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy jakości życia naszych gości. Niektóre z tych plików cookie są technicznie obowiązkowe, aby zagwarantować pewne funkcje strony internetowej. więcej

Pliki cookie zostały wyłączone, wszystkie już utworzone pliki cookie zostały usunięte.