OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

OVB ze wzrostem sprzedaży w pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 roku

Komunikat OVB

OVB ze wzrostem sprzedaży w pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 roku

  • Region Europy Środkowej i Wschodniej zanotował wzrost sprzedaży  o 3,7 procent
  • Region Niemiec  osiągnął  dodatnie wyniki  sprzedaży
  • Podniesione zostały prognozy dot. wyników za 2018 r. 

 

Kolonia, 9 listopada 2018 r. - Od stycznia do września 2018 r. Europejski Holding Pośrednictwa Finansowego OVB osiągnął prowizję z łącznej sprzedaży w wysokości 169,1 mln euro. Oznacza to wzrost o 1,6 proc. w stosunku do osiągniętej w ub. roku kwoty 166,3 mln euro. W najsilniejszym regionie Europy Środkowej i Wschodniej przychody ze sprzedaży wzrosły o 3,7 proc., ponieważ prawie wszystkie spółki krajowe odnotowały dobre wyniki. Również w segmencie niemieckim łączne prowizje ze sprzedaży w wysokości 43,1 mln euro były wyższe niż w roku poprzednim.

Wyniki w krajach Europy Południowej i Zachodniej, po silnych wzrostach w latach poprzednich, pozostały nieco poniżej poziomu z ubiegłego roku. „Po 9 miesiącach OVB zwiększyło łączne obroty. Biorąc pod uwagę pozytywny rozwój przedsiębiorstwa oczekujemy lekkiego wzrostu wyników za cały rok 2018”- podsumował Mario Freis, CEO OVB Holding AG.

Liczba Klientów OVB na koniec września 2018 r. wzrosła o 3,3 proc. do 3,44 mln. Liczba Pośredników Finansowych w odniesieniu do ub. roku utrzymuje się na porównywalnym poziomie.

Zgodnie z planem, wdrożenie strategicznych działań i spełnienie wyższych wymagań prawnych spowoduje tymczasowe obciążenie wyników przedsiębiorstwa. Wynik  operacyjny Koncernu OVB wyniósł w okresie sprawozdawczym 8,3 mln euro  (rok wcześniej: 10,5 mln euro). OVB niezmiennie zakłada EBIT w wysokości 13,0 mln - 13,5 mln euro za cały 2018 r.

O Koncernie OVB

Koncern OVB z główną siedzibą w Kolonii jest jedną z wiodących europejskich firm finansowych. Od momentu założenia OVB AG w 1970 roku w centrum działania firmy znajduje się doradztwo dla gospodarstw domowych. OVB współpracuje z ponad 100 renomowanymi partnerami produktowymi, oferując konkurencyjne produkty zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem Klientów w zakresie zabezpieczenia egzystencji i zabezpieczenia emerytalnego, ochrony majątku, gromadzenia go i pomnażania oraz pomoc w nabywaniu nieruchomości. Obecnie OVB działa aktywnie w 14 krajach.

4.747 Pośredników Finansowych pracujących wyłącznie dla Koncernu OVB opiekuje się 3,44 mln Klientów.

W 2017 roku OVB Holding AG osiągnął razem ze swoimi Spółkami Córkami łączne prowizje ze sprzedaży w wysokości 225,3 mln euro oraz EBIT w wysokości 16,0 mln euro. Firma OVB Holding AG jest od lipca 2006 r. notowana na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Prezentację z wynikami za pierwszych 9 miesięcy 2018 r. oraz raport międzyokresowy dostępne są do pobrania na stronie www.ovb.eu w zakładce Investor Relations

Doniesienie prasowe dostępne jest również na stronie:
www.ovb.eu è Presse è Pressemitteilungen.

 

Wskaźniki Koncernu OVB za 9m-cy/2018

 

Dane operacyjne

 

Jednostka

1.1. – 30.9.2017

1.1. – 30.9.2018

Zmiana

Klienci (30.09.)

Liczba

3,33 mln

3,44 mln

+3,3 %

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

Liczba

4.774

4.747

-0,6 %

Łączne prowizje z tyt. pośrednictwa

mln Euro

166,3

169,1

+1,6 %

Przychody z pośrednictwa

mln Euro

162,6

169,1

+4,0 %

 

 

 

 

 

 

Dane finansowe

 

Jednostka

1.1. – 30.9.2017

1.1. – 30.9.2018

Zmiana

Wynik działalności gospodarczej (EBIT)

mln Euro

10,5

8,3

-21,0 %

Marża EBIT 1)

%

6,3

4,9

-1,4 %-Pkt.

Wynik Koncernu razem z udziałowcami

mln Euro

7,8

5,5

-28,6 %

Wynik na akcje (nierozwodniony)

Euro

0,54

0,39

-28,6 %

 

 

 

 

 

1) na podstawie całkowitej prowizji z tytułu pośrednictwa

 

 

Wskaźniki Koncernu w podziale na regiony za 9m-cy /2018

 

Europa Centralna i Wschodnia

 

Jednostka

1.1. – 30.9.2017

1.1. – 30.9.2018

Zmiana

Klienci (30.09.)

Liczba

2,26 Mio.

2,34 Mio.

+3,9 %

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

Liczba

2.755

2.786

+1,1 %

Łączne prowizje z tyt. pośrednictwa

mln Euro

80,7

83,6

+3,7 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln Euro

6,4

6,3

-1,6 %

Marża EBIT 1)

%

7,9

7,5

-0,4 %-Pkt.

 

 

 

 

 

 

Niemcy

 

Jednostka

1.1. – 30.9.2017

1.1. – 30.9.2018

Zmiana

Klienci (30.09.)

Liczba

623.171

619.431

-0,6 %

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

Liczba

1.345

1.319

-1,9 %

Łączne prowizje z tyt. pośrednictwa

mln Euro

42,9

43,1

+0,5 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln Euro

4,4

4,9

+10,9 %

Marża EBIT 1)

%

10,3

11,4

+1,1 %-Pkt.

 

 

 

 

 

 

Europa Południowa i Zachodnia

 

Jednostka

1.1. – 30.9.2017

1.1. – 30.9.2018

Zmiana

Klienci (30.09.)

Liczba

447.652

474.313

+6,0 %

Pośrednicy Finansowi (30.09.)

Liczba

674

642

-4,7 %

Łączne prowizje z tyt. pośrednictwa

mln Euro

42,8

42,3

-1,1 %

Wyniki przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT)

mln Euro

5,4

4,5

-17,7 %

Marża EBIT 1)

%

12,7

10,5

-2,2 %-Pkt.

 

 

 

 

 

1) na podstawie całkowitej prowizji z tytułu pośrednictwa

 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.
Okay