OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.

Wywiad z Dyrektorem Krajowym OVB Allfinanz Polska Panią Lidią Jarosz.

Kongresy OVB Allfinanz Polska to wydarzenia niosące ze sobą zawsze ogromny ładunek pozytywnej energii. Nic w tym dziwnego skoro w jednym, miejscu spotykają się ludzie, którzy pracę traktują jak fascynujące wyzwanie i sposób na życie. Tak było też...

 • Region Europy Środkowej i Wschodniej zanotował wzrost sprzedaży  o 3,7 procent
 • Region Niemiec  osiągnął  dodatnie wyniki  sprzedaży
 • Podniesione zostały prognozy dot. wyników za 2018 r. 

Najsłabszą stroną naszego rynku multiagencyjnego jest jego rozproszenie. Rozmawiając z kolegami z innych krajów, widzę większą koncentrację rynku pośrednictwa. W kraju dużo mniejszym niż nasz, w Czechach, mamy kilka bardzo dużych multiagencji...

Ponad 1200 gości odwiedziło 24 kwietnia 2018 r. ICE Kraków, aby wspólnie świętować jubileusz 25-lecia działalności OVB Allfinanz Polska. Niezwykła uroczystość odbyła się w ramach corocznego Kongresu Kadry Kierowniczej OVB. W takim dniu wśród gości...

 • Liczba klientów wzrosła do 3,33 mln
 • Prognoza roczna podtrzymana

13.10.2017 w MCK w Katowicach odbył się Kongres Kadry Kierowniczej OVB Allfinanz Polska, w którym wzięło udział ponad 800 najlepszych menedżerów z całej Polski. Wśród obecnych gości nie zabrakło również przedstawicieli Partnerów OVB jak i...

 • Wzrost liczby klientów podkreśla potrzebę doradztwa
 • Całkowita prowizja ze sprzedaży prawie na poziomie z ubiegłego roku 
 • Wzrost zysku w Europie Środkowo-Wschodniej i w Niemczech

7 czerwca 2017 r. otrzymaliśmy od Business Center Club oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Strasburgu, Medal Europejski dla naszej Analizy Finansowej.

Medalem Europejskim wyróżniane oraz promowane są usługi oferowane...

 • Wzrost prowizji ze sprzedazy ogółem w pierwszym kwartale 2017 o 2,3 procent do 58,4 mln Euro
 • Wynik operacyjny ze wzrostem o 11,6 procent do 3,3 mln Euro
 • Wynik koncernu z niewspółmiernie wysokim wzrostem o 21,2 procent
 • Wzrost prowizji z tytułu sprzedaży na 231,8 mln euro
 • Wyraźny wzrost wyniku operacyjnego o 17,7 procent na 16,5 mln euro
 • Wzrost dywidendy o 15,4 procent na 75 eurocentów
 • Koncern: Przedłużone umowy CEO Mario Freisa i COO Thomas Hückera
 • Niemcy: OVB Vermögensberatung AG od kwietnia 2017 pod nowym kierow- nictwem
 • Razem prowizje z tytułu pośrednictwa: wzrost o 3.2 % wobec  ubiegłego roku
 • Wynik operacyjny: wzrost o 20,4 %
 • Potwierdzenie prognozy na 2016 rok
 • Wzrost obrotów o 4,4 prozent
 • Wynik operacyjny wzrasta o 32,8 prozent
 • Podwyższona prognoza roczna
 • Rok 2015 był najsilniejszym rokiem od czasu kryzysu finansowego
 • Dywidenda ponownie wyższa o 65 centów za akcję

Kolonia, 5 lutego 2016 – Mario Freis (40), dotychczas Chief Sales Officer (CSO), został mianowany przez Radę Nadzorczą na Chief Executive Officer’a (CEO) europejskiego koncernu pośrednictwa finansowego ze skutkiem natychmiastowym.

 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.
Okay