OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o.
 • Wzrost liczby klientów podkreśla potrzebę doradztwa
 • Całkowita prowizja ze sprzedaży prawie na poziomie z ubiegłego roku 
 • Wzrost zysku w Europie Środkowo-Wschodniej i w Niemczech

7 czerwca 2017 r. otrzymaliśmy od Business Center Club oraz Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Strasburgu, Medal Europejski dla naszej Analizy Finansowej.

Medalem Europejskim wyróżniane oraz promowane są usługi oferowane...

Reprezentacja firmy z regionu Wielkopolski miała przyjemność uczestniczyć w IV Regionalnych Targach Biznesu i Przedsiębiorczości organizowanych przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie firma OVB wyróżniona została przez Izbę...

 • Wzrost prowizji ze sprzedazy ogółem w pierwszym kwartale 2017 o 2,3 procent do 58,4 mln Euro
 • Wynik operacyjny ze wzrostem o 11,6 procent do 3,3 mln Euro
 • Wynik koncernu z niewspółmiernie wysokim wzrostem o 21,2 procent
 • Wzrost prowizji z tytułu sprzedaży na 231,8 mln euro
 • Wyraźny wzrost wyniku operacyjnego o 17,7 procent na 16,5 mln euro
 • Wzrost dywidendy o 15,4 procent na 75 eurocentów
 • Koncern: Przedłużone umowy CEO Mario Freisa i COO Thomas Hückera
 • Niemcy: OVB Vermögensberatung AG od kwietnia 2017 pod nowym kierow- nictwem
 • Razem prowizje z tytułu pośrednictwa: wzrost o 3.2 % wobec  ubiegłego roku
 • Wynik operacyjny: wzrost o 20,4 %
 • Potwierdzenie prognozy na 2016 rok
 • Wzrost obrotów o 4,4 prozent
 • Wynik operacyjny wzrasta o 32,8 prozent
 • Podwyższona prognoza roczna
 • Rok 2015 był najsilniejszym rokiem od czasu kryzysu finansowego
 • Dywidenda ponownie wyższa o 65 centów za akcję

Kolonia, 5 lutego 2016 – Mario Freis (40), dotychczas Chief Sales Officer (CSO), został mianowany przez Radę Nadzorczą na Chief Executive Officer’a (CEO) europejskiego koncernu pośrednictwa finansowego ze skutkiem natychmiastowym.

 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.